Kyanovodík

chemická sloučenina
(přesměrováno z Kyselina kyanovodíková)

Kyanovodík (HCN) je bezbarvá, velmi těkavá kapalina s intenzivním pachem hořkých mandlí. Soli kyanovodíku – kyanidy – se mohou vlivem vzdušné vlhkosti a oxidu uhličitého rozkládat za vzniku kyanovodíku. Roztok kyanovodíku ve vodě je označován jako kyselina kyanovodíková.

Kyanovodík
Strukturní vzorec kyanovodíku

Strukturní vzorec kyanovodíku

Model molekuly kyanovodíku

Model molekuly kyanovodíku

Obecné
Systematický název kyanovodík
Ostatní názvy kyselina kyanovodíková, formonitril
Latinský název Hydrogenii cyanidum
Anglický název Hydrogen cyanide
Německý název Cyanwasserstoff
Sumární vzorec HCN
Vzhled bezbarvý plyn nebo kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 200-821-6
PubChem
SMILES C#N
Číslo RTECS MW6825000
Vlastnosti
Molární hmotnost 27,026 g/mol
Teplota tání −13,24 °C
Teplota varu 25,7 °C
Hustota 0,687 6 g/cm3 (20 °C)
0,000 9 g/cm³ (0 °C, plyn)
Dynamický viskozitní koeficient 0,201 cP (20 °C)
Index lomu nD= 1,267 (10 °C)
nD= 1,261 4 (20 °C)
Kritická teplota Tk 183,5 °C
Kritický tlak pk 5 340 kPa
Kritická hustota 0,195 g/cm3
Disociační konstanta pKa 9,31 (20 °C)
9,22 (25 °C)
Relativní permitivita εr 115 (20 °C)
Ionizační energie 13,8 eV
Povrchové napětí 18,2 mN/m (20 °C)
Struktura
Tvar molekuly lineární
Dipólový moment 9,3×10−30 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° 108,9 kJ/g (kapalina)
135,2 kJ/mol (plyn)
Entalpie tání ΔHt 311,2 J/g
Entalpie varu ΔHv 933,2 J/g
Standardní molární entropie S° 112,9 J K−1 mol−1 (kapalina)
201,8 J K−1 mol−1 (plyn)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° 125,0 kJ/mol (kapalina)
124,7 kJ/mol (plyn)
Izobarické měrné teplo cp 2,615 J K−1 g−1 (kapalina)
1,327 J K−1 g−1 (plyn)
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
R-věty R12 R26 R50/53
S-věty (S1/2) S7/9 S16 S36/37 S38 S45 S60 S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
4
1
Teplota vznícení 538 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VlastnostiEditovat

Kyanovodík je velmi silný jedLD50 kyanovodíku je 1,5 mg/kg těla, smrtelná koncentrace LC50 je 25 ppm. Toxický účinek spočívá v blokování enzymů tkáňového dýchání – konkrétně inhibuje funkci enzymu dýchacího řetězce cytochromu c oxidázy. Transport kyslíku v krvi je zachován, ale nastává tkáňová hypoxie. Toxicita však velmi závisí na koncentraci a době působení, i středně vysoké dávky absorbované během desítek minut nebudou mít letální následky (např. 0,1 g/m3 bude letální až po hodině dýchání), ovšem jen lehce vyšší koncentrace navodí smrt během jednotek minut (2,4 g/m3 po dobu jedné minuty). Toxický exponent n je tak n = 1,5.[2]

Kyanovodík je extrémně hořlavý, hoří podle rovnice:

4HCN +9O2 → 2H2O + 4CO2 + 4NO2

VýrobaEditovat

Kyanovodík lze vyrobit:

VyužitíEditovat

Kyanovodík přes svou vysokou toxicitu a letálnost (usmrcení) není jako bojový plyn příliš vhodný, protože je lehčí než vzduch a rychle vyprchá do okolní atmosféry. Nebezpečné jsou uzavřené neodvětrané prostory a blízké okolí místa malého úniku. Velké úniky ale mohou vytvořit přízemní mrak únikem ochlazeného vzduchu, který je hlavně ve městě smrtelně nebezpečný. Uragan D2 se používá jako dezinsekční a deratizační prostředek při plynování (fumigaci) např. v zemědělství. Kyanovodík byl hlavní složkou Cyklonu B, látkou používanou nacisty v koncentračních táborech.

Kyanovodík může vznikat jako součást zplodin při požárech, hořením plastů jako polyurethan, polyamidy, melamin apod.

ZajímavostiEditovat

Kyselina kyanovodíkováEditovat

Kyselina kyanovodíková (zapisovaná stejným chemickým vzorcem HCN) je označení pro vodný roztok plynného kyanovodíku. Je to velmi slabá kyselina (pKa = 9,1), bezbarvá kapalina, jejíž bod varu je 26,5 °C. Používá se jako bojová látka. Zapáchá po hořkých mandlích. Je velmi jedovatá, smrtelná je již dávka o hmotnosti 0,05 g. Její soli – kyanidy – se používají k mnohým účelům jako např. získávání zlata. Je obsažen i v hořkých mandlích ve formě glykosidu amygdalinu – ze kterého se uvolní v žaludku pomocí kyseliny chlorovodíkové.

Příprava kyseliny kyanovodíkovéEditovat

Může se připravit mnoha způsoby, např. :

Rozkladem svých solí kyselinami, např. kyselinou sírovou:

2KCN + H2SO4 → K2SO4 + 2HCN

Spalování směsi methanu a amoniaku za použití katalyzátoru (platina s příměsí rhodia) je spíše průmyslovou výrobou, k laboratorní přípravě tato metoda není vhodná (probíhá za teplot 1000–1200 °C).

2NH3 + 2CH4 + 3O2 → 2HCN + 6H2O

Další možnosti laboratorní přípravy jsou např. rozklad hexakyanoželeznatanu draselného kys. sírovou[5], reakce kyanidu rtuťnatého se sulfanem[6], dehydratace formamidu (případně mravenčanu amonného nebo i formaldoximu) vhodným činidlem, např. oxidem fosforečným[7], nebo lze použít velmi elegantní přípravu kyanovodíku in situ hydrolýzou trimethylsilylkyanidu přesným množstvím vody[8]

2Me3SiCN + H2O → 2HCN + Me3SiOSiMe3

Soli kyselinyEditovat

Soli kyseliny kyanovodíkové se nazývají kyanidy. Kyanidy alkalických kovů jsou snadno rozpustné ve vodě, zatímco kyanidy těžkých kovů jsou ve vodě až na výjimky nerozpustné. Nejdůležitějšími kyanidy jsou kyanid sodný a draselný.

Kromě jednoduchých kyanidů s aniontem CN existují i složitější sloučeniny s kyanidovým aniontem, komplexní sloučeniny. Příkladem těchto sloučenin jsou hexakyanoželezitany a hexakyanoželeznatany, existují také hexakyanomanganatany. Nejdůležitějšími sloučeninami tohoto typu jsou hexakyanoželezitan draselný, hexakyanoželeznatan draselný a berlínská modř.

Použití kyseliny kyanovodíkovéEditovat

Kyselina kyanovodíková je prudce jedovatá. Může se používat jako postřik proti škůdcům v zemědělství. Velké nebezpečí spočívá v použití této sloučeniny jako chemické zbraně. Byla také používána jako složka nechvalně proslulého cyklonu B, který nacisté používali v koncentračních táborech.

ReferenceEditovat

  1. a b Hydrogen cyanide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. SWEENEY, Lisa M.; SOMMERVILLE, Douglas R.; CHANNEL, Stephen R. Evaluating the validity and applicable domain of the toxic load model: impact of concentration vs. time profile on inhalation lethality of hydrogen cyanide. Regulatory toxicology and pharmacology: RTP. 2015-04, roč. 71, čís. 3, s. 571–584. PMID: 25720732. Dostupné online [cit. 2019-12-27]. ISSN 1096-0295. DOI 10.1016/j.yrtph.2015.02.015. PMID 25720732. 
  3. http://www.blisty.cz/art/16135.html V Bhópálu už 19 let pokračuje největší průmyslová katastrofa v dějinách
  4. O.P.S, dTest. Opatrně na kyanovodík v jádrech meruněk. spotrebitele.dtest.cz [online]. [cit. 2021-09-16]. Dostupné online. 
  5. BRAUER, Georg. HANDBOOK OF PREPARATIVE INORGANIC CHEMISTRY. 2.. vyd. NEW YORK 3, N. Y.: ACADEMIC PRESS INC., 1963. Dostupné online. S. 659-660. 
  6. J. R.Partington and M. F. Caroll. Phil. Mag. (6) 49, 665 (1925)
  7. ; FRITZ, Anger Vinzenz. SPOT TESTS IN ORGANIC ANALYSIS. 7.. vyd. Amsterdam, The Netherlands: ELSEVIER SCIENCE B.V., 1966. S. 533–534. 
  8. Dr.M.Beran, UIACH AV ČR, ústní reference

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat