Směs

dvě nebo více látek, smísených fyzicky, nikoli však chemicky

Směs je látka, která se skládá ze dvou a více chemicky čistých látek, při jejichž smísení nedochází ke vzniku nebo zániku chemických vazeb a proto se nejedná o chemický děj. Z fyzikálního hlediska dochází k podstatným změnám vlastností. Mění se např. teplota varu, tání, index lomu, atd. Směs může být někdy rozdělena na jednotlivé komponenty mechanicky.

Druhy směsíEditovat

  • Suspenze (heterogenní směs jemně rozptýlené pevné látky v kapalině)
  • Emulze (heterogenní směs kapalin, dále se nesměšujících)
  • Pěna (heterogenní směs plynu v kapalině)
  • Aerosol (heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu o velikostech od 10 nm do 10 μm)

Homogenní směsi (stejnorodé)Editovat

Homogenní směs je směs, která má definované složení a vlastnosti v celém svém objemu. Jedná se o roztoky a některé slitiny.

RoztokyEditovat

Roztok je homogenní směs jedné nebo více látek rozpuštěná v jiné látce (rozpouštědle). Např. cukr rozpuštěný ve vodě, nebo vodní pára ve vzduchu. Roztok může být kapalný, pevný i plynný. Jednotlivé částice roztoku nejsou viditelné pouhým okem.

Heterogenní směsi (různorodé)Editovat

Heterogenní směs nemá definované složení, jedná se např. o žulu, písek apod. V jejím objemu lze identifikovat jednotlivé látky.

Koloidní roztokyEditovat

Koloidní roztok je směs, jejíž vlastnosti jsou mezi homogenní a heterogenní směsí (někdy se označuje jako mikroheterogenní). Skládá se z velmi malých částic (1–1000 nm), jejichž pohyb je ovlivněn především kinetickou energií, gravitace je téměř neovlivňuje. Např. mléko, krev, bílek ve vodě.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat