Homogenní směs

systém dvou nebo více složek, v němž neexistuje rozhraní mezi jednotlivými složkami a jejich fázemi, vlastnosti v celém objemu jsou tedy stejné nebo se mění plynule, bez skokových změn

Homogenní (stejnorodá) směs (roztok) je systém dvou nebo více složek, v němž neexistuje rozhraní mezi jednotlivými složkami a jejich fázemi, vlastnosti v celém objemu jsou tedy stejné nebo se mění plynule, bez skokových změn. U těchto směsí nelze opticky rozlišit jejich složky.

Příkladem takové směsi je například čistý vzduch nebo mořská voda.

V závislosti na vnějších podmínkách mohou být roztoky plynné (např. vzduch), kapalné (např. čaj), nebo pevné (např. slitiny).

Roztoky se skládají z rozpouštědla a rozpuštěných látek. Rozpouštědlo je látka, ve které jsou ostatní látky rozptýlené neboli dispergované. Rozpouštědlem je často látka, která je v nadbytku. Je-li jednou složkou kapalina (např. voda), pak je vždy rozpouštědlem.

Související článkyEditovat