Sublimace

skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky
Tento článek je o fyzikálním jevu. O psychickém jevu pojednává článek Sublimace (psychologie).

Sublimace je skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky (tedy bez průchodu kapalnou fází).

Jednoduchý sublimační přístroj

Opačný proces se nazývá desublimace. Při desublimaci se tedy plyn mění přímo na pevnou látku bez předchozí kondenzace.

Vlastnosti editovat

Při sublimaci je tlak nasycených par nad pevnou fází vždy nižší, než jejich tlak nad kapalnou fází.

Za normálního tlaku sublimují např. led (pod 0 °C), suchý led (–78,5 °C) nebo fluorid uranový (56,5 °C), jod, naftalen nebo kafr.[1] Většina látek je schopná sublimace za sníženého tlaku – přesněji řečeno tlaku nižším, než odpovídá jejich trojnému bodu. Schopnost látky sublimovat tak můžeme posoudit z jejího fázového diagramu.

Sublimace ledu je na mikroskopické úrovni stejně rychlá jako odpařování vody,[2] např. proto také prádlo uschne i za mrazu.

Využití editovat

 
Čištění jódu sublimací.

Sublimace se využívá při čištění chemických látek. Používá se k rozdělení směsí sublimujících a nesublimujících látek. Spočívá v ohřívání a ochlazování směsi za účelem sublimace a desublimace jedné složky směsi. Výsledný produkt po ochlazení a opětné přeměně zpátky do pevného skupenství se nazývá sublimát. Existuje též sublimační metoda (komerčního) potisku textilií a plachtovin.

Na sublimaci je založená lyofilizace.

Příklad průběhu editovat

Jod znečištěný např. pískem je v kádince, do jejíhož otvoru je položena baňka s chladnou vodou. Kádinka se začne ohřívat nad kahanem a jod pomalu „sublimuje“ (tání a vypařování jodu je při ohřevu nad kahanem nepostřehnutelné). Jeho nafialovělé páry stoupají vzhůru, kde je zastavuje baňka s chladnou vodou a opět přechází do pevného skupenství (dílčí změny skupenství jsou opět okem neviditelné). Na dně baňky (z vnější strany) je „přesublimovaný“ čistý jod.

Reference editovat

  1. PETRUSEVSKI, Vladimir M.; STOJANOVSKA, Marina; SOPTRAJANOV, Bojan. The concept of sublimation –iodine as an example. S. 171–3a forros. Educación Química [online]. 2012. Roč. 23, čís. 1, s. 171–3a forros. Dostupné online. DOI 10.1016/S0187-893X(17)30149-0. (anglicky) 
  2. University of Amsterdam. The sublimation of solid ice happens just as quickly as the evaporation of liquid water. phys.org [online]. 2018-10-11 [cit. 2022-11-30]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články editovat

Externí odkazy editovat