Coulombická síla

druh elektrostatické síly, která vzniká mezi permanentními dipóly

Coulombická dipól-dipólová síla je druh elektrostatické síly, která vzniká mezi permanentními dipóly. Uplatňuje se například při vzniku Van der Waalsovy nebo vodíkové vazby.

Působením této síly se molekuly snaží zaujmout pozici o co nejnižší energii – stejně nabité konce molekul se odpuzují, opačné náboje se přitahují, což se někdy označuje jako Keesonův efekt. U kapalin se při tom ustavuje dynamická rovnováha, u krystalů je toto uspořádání molekul stálé.

Externí odkazyEditovat