Hydroxid hořečnatý

chemická sloučenina

Hydroxid hořečnatý (Mg(OH)2) je pevná, netěkavá a nerozpustná látka.[1] Může sloužit k úpravě pH nebo jako zpevňující látka. Hydroxid hořečnatý nemá typický zápach. Známe ho také pod názvem E528.[2]

Hydroxid hořečnatý
Hydroxid hořečnatý.PNG
Obecné
Systematický název Hydroxid hořečnatý
Triviální název Brucit
Anglický název Magnesium hydroxide
Německý název Magnesiumhydroxid
Sumární vzorec Mg(OH)2
Vzhled Bílá práškovitá látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 58,32 g/mol
Bezpečnost
H-věty * H315 Dráždí kůži.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Dráždivý
Dráždivý (Xi)
Teplota vznícení Není vznětlivý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

PřípravaEditovat

Hydroxid hořečnatý lze připravit více způsoby:

1. Příprava slitím hydroxidu sodného a chloridu hořečnatého ve vodě a následnou filtrací

MgCl2 + 2 NaOH → Mg(OH)2 + 2 NaCl

2. Hydratace oxidu hořečnatého

MgO + H2O → Mg(OH)2

3. Hydratace samotného hořčíku

Mg + 2 H2O → Mg(OH)2 + H2

PoužitíEditovat

Používá se ke korekcím kyselosti u některých potravin (převážně konzervované potraviny) a u krémů na pokožku, pomáhá také udržovat barevnost výrobků. Je významným zdrojem hořčíku.

BezpečnostEditovat

Nebezpečnou složkou hydroxidu hořečnatého je oxid hořečnatý. Při jakémkoliv styku vyplachujte vodou, při vzdechnutí dopravte postiženého na čerstvý vzduch. V každém případě konzultujte s lékařem. Likvidace mechanickým úklidem, nechat zlikvidovat specializovanou firmou. Nesmí se dostat do kanalizace!

Přípustné limityEditovat

Přípustný expoziční limit PEL: nestanoven mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: nestanoven mg/m3[1]

ReferenceEditovat

  1. a b Hydroxid hořečnatý [online]. Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK [cit. 2015-12-11]. Dostupné online. 
  2. E528 - Hydroxid hořečnatý [online]. www.zdravapotravina.cz [cit. 2015-12-11]. Dostupné online.