Stěna (geometrie)

rovinný útvar, který tvoří část okraje pevného tělesa

Stěna je v geometrii mnohoúhelník, jehož strany jsou sousedními hranami tělesa. Stěna je tedy rovinný útvar, který spolu s ostatními stěnami omezuje objem tělesa. Část prostoru ohraničená stěnami se nazývá vnitřek mnohostěnu a bývá obvykle považována za jeho součást. Spodní a horní stěna tělesa se označují jako základny, pokud jsou rovnoběžné; pokud rovnoběžné nejsou, základna se označuje pouze dolní stěna. Dolní základna se také označuje jako podstava. Jehlan a kužel mají pouze jednu základnu. Stěny sousedící s podstavou hranolu nebo jehlanu se nazývají boky.

Mnohostěn ABCDEFGHIJ s vyznačenou stěnou BCHG

Každý mnohostěn musí mít alespoň čtyři stěny. Mnohostěny jsou označovány podle počtu stěn - máme tak např. čtyřstěn (tetraedr), pětistěn (pentaedr), šestistěn (hexaedr), sedmistěn (heptaedr), osmistěn (oktaedr), dvanáctistěn (dodekaedr), dvacetistěn (ikosaedr) atd.

Hranoly a jehlany jsou označovány podle počtu boků - máme tak např. čtyřboký jehlan, pětiboký hranol atd.

Pro některé důležité mnohostěny existuje také samostatné označení, např. jehlan, krychle apod.

Počet stěn (s) konvexního mnohostěnu určíme, pokud známe počet jeho hran (h) a vrcholů (V) pomocí tzv. Eulerovy věty:

V - h + s = 2

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo stěna ve Wikislovníku