Viadukt

typ mostu, most překračující údolí nebo rokli

Viadukt (z latinských slov via, cesta, a duco, vést něco, resp. ductus, vedení či vedený) je slovo užívané pro některé druhy mostů. Typické je použití pro železniční obloukové mosty překonávající údolí. Slovo bylo uměle vytvořeno v angličtině začátkem 19. století podle vzoru latinského slova aquaeduct (akvadukt) a přes němčinu se pak dostalo i do češtiny.[1] Aby starořímským vodovodem mohla voda protékat, musel akvadukt rovně spojovat dvě místa v přibližně stejné výšce; to je charakteristika obvykle společná s viaduktem.

Viadukt v Hlubočepích

Podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost je viadukt vyvýšená stavba pro dopravu s mosty, náspy a podobně.[2] Podle Nového akademického slovníku cizích slov je viadukt dopravní stavba překonávající dopravní překážky řadou oblouků, někdy i ve více patrech.[3] Podle Českého etymologického slovníku Jiřího Rejzka je viadukt železniční, popřípadě silniční mostní stavba překlenující údolí, ulici a podobně.[1] Podle českého webu dalnice.com se v Česku označení viadukt používá většinou pro označení železničních estakád, ale i malých železničních nadjezdů.[4]

Reference editovat

  1. a b Jiří Rejzek: Český etymologický slovník, LEDA, Voznice, 2001, str. 710
  2. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha, 1994, str. 490
  3. Nový akademický slovník cizích slov, Academia, Praha, 2005, str. 850
  4. Jan Slovík: Slovníček pojmů a zkratek, Dálnice.com, 2002–2009

Související články editovat

Externí odkazy editovat