Přírodní vědy

soubor věd zkoumajících vědeckými metodami řád a zákony, kterými se řídí vesmír
(přesměrováno z Přírodovědec)

Přírodní vědy je označení pro soubor věd zkoumajících vědeckými metodami řád a zákony, kterými se řídí vesmír, vycházející z přírodní filosofie. Důsledným užíváním čistě vědeckých metod se odlišují od filosofie, teologie a společenských věd a jsou základem pro rozvíjení aplikovaných věd.

Základní znaky přírodních věd

editovat

Pro rozlišení přírodních věd se tradičně používá několik volných kritérií, protože hranice mezi přírodními vědami a společenskými vědami může být mnohdy neostrá a potom je zařazení oboru mezi přírodní vědy spíše dáno vlivem tradice.

  • přírodní vědy se snaží o objektivní poznání
  • přírodní vědy se snaží omezit vliv subjektivity pozorovatele
  • přírodní vědy jsou přísně skeptické, neuznávají existenci ničeho nedokázaného
  • základem poznání je experiment nebo pozorování
  • teorie přírodních věd by měly být vybudovány na empirických datech
  • teorie přírodních věd by měly být falzifikovatelné (mohou být vyvráceny)
  • teorie přírodních věd by měly umožnit předvídat nové poznatky

Hlavní oblasti přírodních věd

editovat

Externí odkazy

editovat