Klobouk (houby)

horní část hub

Klobouk čili pileus (lidově „hlava“) je horní částí plodnice (sporokarpu) většiny tzv. kloboukatých makromycetů, tj. hub ze skupiny Agaricomycetidae z oddělení Basidiomycota (stopkovýtrusé houby). Jeho hlavní funkcí je tvorba výtrusorodé vrstvy (hymenium, rouško). Výtrusorodá vrstva se nachází zpravidla na spodní části klobouku, na útvarech v podobě lišt, rourek, ostnů, nebo lupenů. Mimo to se klobouky jednotlivých druhů hub od sebe liší hlavně velikostí, barvou, tvarem a povrchem. Tyto vlastnosti jsou důležité při určování hub podle jejich makroskopických znaků.

Klobouk a část třeně bedlovnice zlaté

TvarEditovat

Tvar klobouku může nabývat nejrůznějších podob. K hlavním tvarům klobouků patří:

OkrajeEditovat

Okraj klobouku může být např.:

PovrchEditovat

Povrch může být hladký, vrásčitý, plstnatý, šupinatý, nebo pokrytý zbytky plachetky (vela). Většina hub má klobouk suchý, některé druhy jej mají slizký jen za větší vlhkosti, jiné téměř stále. Tvar klobouku se v průběhu růstu a vývoje plodnice většinou mění.

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat