Velum

rozcestník

Velum nebo vélum (z latinského slova označujícího plachetku, pláštík či závoj) může být:

biologie
liturgie
  • Kalichové velum – čtvercová látková přikrývka na mešní kalich
  • Ciboriové velum – ozdobná přikrývka na ciborium ve svatostánku
  • Velum k požehnání – široký ozdobný látkový pruh zakrývající ramena kněze při požehnání eucharistií
meteorologie
  • Velum (meteorologie) – závoj okolo vrchní části kumulonimbu, stejně jako pileus splývající s mateřským oblakem