Velum

rozcestník na projektech Wikimedia

Velum nebo vélum (z latinského slova označujícího plachetku, pláštík či závoj) může být:

biologie
liturgie
  • Kalichové velum – čtvercová látková přikrývka, pokládaná na mešní kalich při bohoslužbě
  • Ciboriové velum – ozdobná přikrývka pokládaná na ciborium k uložení ve svatostánku
  • Oltářní velum (jiným termínem korporál) – čtvercová nebo obdélná přikrývka, pokládaná na oltářní menzu při bohoslužbě
  • Humerál (velum k požehnání) – límec, široký ozdobný látkový pruh zakrývající ramena kněze při požehnání eucharistií
meteorologie
  • Velum (meteorologie) – závoj okolo vrchní části kumulonimbu, stejně jako pileus splývající s mateřským oblakem