Kalichové velum

čtvercová látková přikrývka, pokládaná na mešní kalich při bohoslužbě

Kalichové či kališní velum je čtvercová látka příslušné liturgické barvy, zdobená obvykle znamením kříže, kterou se pokrývá mešní kalich, před eucharistií – katolickou bohoslužbou. Může být prosté, nebo naopak nákladně zdobené (například symboly eucharistie uprostřed : výšivkou klasů, Beránka Božího nebo Kristovými iniciálami ve svatozáři).

Kalichové velum v zelené barvě (liturgické mezidobí)
Kalichové velum s burzou a manipulem

Kalichové velum tvoří součást původně pětidílné mešní soupravy textilií, kterou dále tvoří bursa na korporál, štóla, manipul a kasule (ornát). Dále pak případně i ramenní velum a dalmatiky s manipuly a štólami pro jáhna a podjáhna.

Tkaniny svou barvou i výzdobou mají tvořit celek s těmito mešními paramenty (např. s oděvem kněze).