Minerální látkou se rozumí látka nerostného (neorganického) původu. Může to být

  • minerál – prvky nebo chemické sloučeniny přírodního původu
  • hornina – směs tvořená minerály a případně i dalšími součástmi
  • minerální voda – vodný roztok minerálů
Mezi minerální látky patří i nerosty

Minerální látky (v těchto souvislostech obvykle označované jako minerální soli) jsou důležitou složkou lidské výživy. Viz

Příbuzné pojmy

editovat