A

první písmeno latinské abecedy, samohláska

A je první písmeno většiny abeced, latinské i české abecedy. Je to samohláska.

A
ZnakA
Název v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode65U+0041
UTF-86541
Číselná entitaAA
EBCDIC193C1
Znaka
Název v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode97U+0061
UTF-89761
Číselná entitaaa
EBCDIC12981
Hláskování českéAdam
Hláskování mezinárodníAlpha
IPA: [ˈælfə]
Braille
Morseova abeceda·− (a-kát)
Vizuální reprezentace
A v námořní vlajkové abeceděA v semaforové abeceděA ve znakové řeči

Podoba písmene pochází ze starověkých pasteveckých kultů. Z původního piktogramu býčí hlavy se v protosinajském písmu vyvinula stylizovaná podoba trojúhelníku postaveného na špičku a zakončeného rohy. Tu přejali Féničané v podobě pootočené o devadesát stupňů. Znak dostal název aluph, což znamená „vládce“ a dokazuje význam hovězího dobytka v tehdejší společnosti, proto se stal také prvním písmenem abecedy. Z něj se vyvinulo hebrejské písmeno alef, řecké alfa a latinské A, posunuté o dalších devadesát stupňů, takže rohy směřují dolů.[1][2]

Významy editovat

A editovat

Astronomie
označení jedné ze spektrálních tříd hvězd
Biochemie
aminokyselina alanin
DNA báze adenin
nukleotid adenosin
Doprava
Označení vozidel přepravujících odpad
Elektrotechnika
označení standardní velikosti elektrického článku ve tvaru válceprůměru 17 mm a délce 50 mm (tzv. tužková baterie)
kladná elektrodaanoda
Formát papíru
řada formátů o poměru stran 1:2, do níž patří např. běžný formát A4
Fyzika
značka pro nukleonové číslo
značka pro Elektrochemický ekvivalent látky
jednotka Elektrického proudu (Ampér)
Hudba
altpartituře
značka pro akord A dur
Hudební průmysl
první, u singlů důležitější, strana desky
název rockové skupiny ze Spojeného království
název alba skupiny Jethro Tull z roku 1980
Chemie
nukleonové číslo
Informatika
<A> je ve značkovacím jazyce HTML element pro hypertextový odkaz
A:\ je konvenční označení první disketové mechanikyoperačních systémech založených na CP/M, jako třeba DOS
Jednotky
soustavě SI značka základní jednotky elektrického prouduAmpér
Karty
označení pro karetní eso
Kinematografie
italský film z roku 1969
Lékařství
jedna z krevních skupin
Matematika
obvykle zapisováno   někdy označuje množinu algebraických čísel
logická operace  
Mezinárodní poznávací značka
Rakousko (z anglického Austria)
Nutriologie
vitamínretinol
Potravinářství
vejce – největší velikost slepičích vajec
Poezie
stěžejní dílo Louise Zukofského
Politologie
A v kroužku je anarchistický symbol , jde zapsat v unicode jako U+24B6 – Ⓐ
Registrační značka vozidel
Praha
Sport
nejlepší sportovní tým v daném sportovním klubu – "A-tým" neboli áčko
v hokeji označení na dresu náhradního kapitána (z anglického alternate)
Šestnáctková soustava (a další číselné soustavy o základu větším než 10)
číslice 10
Anglosaské vzdělávání
nejlepší známka (odpovídající českému stupni výborně)
Veřejná doprava
Linka A
Železnice
vůz první třídy Vůz A ČD

a editovat

Angličtina
neurčitý člen
Čeština
spojka
Fyzika
značka veličiny zrychlení
Geometrie
při aplikaci Pythagorovy věty ve tvaru c2 = a2 + b2 odvěsnu pravoúhlého trojúhelníku
trojúhelníku stranu protilehlou k vrcholu A
mnohoúhelnících o 4 a více vrcholech stranu mezi vrcholy A a B
Hudba
nota
Informatika
<a> je ve značkovacích jazycích HTMLXHTML element pro hypertextový odkaz
Jednotky
soustavě SI značka předpony pro 10−18 (atto-)
značka jednotky plochy ar – 100 
značka ne-SI jednotky času annus (též annum) – 1 rok
Řečtina a další jazyky (vesměs u převzatých slov)
a- je předpona znamenající „ne-“
Železnice
čtyřnápravový vůz (k r. 1971)
třínápravový vůz (do roku 2000)
dvounápravový vůz (od roku 2001)

ª editovat

Znakª
Název v UnicoduFeminine ordinal indicator
Kódovánídechex
Unicode170U+aa
UTF-8194 170c2 aa
Číselná entita&#170;&#xaa;
Názvová entita&ordf;
Symbol
ženský indikátor rodu
Znak🄐🄰🅐🅰
Název v UnicoduParenthesized latin small letter aCircled latin capital letter ACircled latin small letter aParenthesized latin capital letter ASquared latin capital letter ANegative circled latin capital letter ANegative squared latin capital letter A
Kódovánídechexdechexdechexdechexdechexdechexdechex
Unicode9372U+249c9398U+24b69424U+24d0127248U+1f110127280U+1f130127312U+1f150127344U+1f170
UTF-8226 146 156e2 92 9c226 146 182e2 92 b6226 147 144e2 93 90240 159 132 144f0 9f 84 90240 159 132 176f0 9f 84 b0240 159 133 144f0 9f 85 90240 159 133 176f0 9f 85 b0
UTF-169372249c939824b6942424d055420 56592d87c dd1055420 56624d87c dd3055420 56656d87c dd5055420 56688d87c dd70
Číselná entita&#9372;&#x249c;&#9398;&#x24b6;&#9424;&#x24d0;&#127248;&#x1f110;&#127280;&#x1f130;&#127312;&#x1f150;&#127344;&#x1f170;

Výskyty v jazycích editovat

řazeno podle pořadí v Unicode

Tvary s diakritikou editovat

Àà (čárka nad vlevo)
francouzština, italština, katalánština, pinyin, portugalština, velština
Áá (čárka nad vpravo)
čeština, faerština, islandština, italština, katalánština, pinyin, portugalština, slovenština, španělština, velština
Ââ (vokáň)
francouzština, portugalština, rumunština, velština, vietnamština
Ãã (tilda)
portugalština, vietnamština
Ää (dvě tečky)
estonština, finština, němčina, slovenština, švédština, velština
Åå (kroužek nad)
Související informace naleznete také v článku Å.
dánština, finština (slova přejatá ze švédštiny), norština, švédština
Āā (pomlčka nad)
havajština, lotyština, žemaitština, pinyin, rōmaji, staroangličtina
Ăă (kulatý háček)
rumunština, vietnamština
Ąą (ocásek vpravo)
Související informace naleznete také v článku Ą.
polština, litevština, kašubština, creekština, navažština, západní apačština, čirikavština, meskalero-čirikavština, hocąkština, gwich'inština, tutčonština a elvdalština
Ǎǎ (háček)
pinyin
Ȃȃ (obrácený kulatý háček)
vietnamština
Ạạ (tečka pod)
vietnamština
Ảả (háček nad)
vietnamština
Ấấ (vokáň a čárka nad vpravo)
vietnamština
Ầầ (vokáň a čárka nad vlevo)
vietnamština
Ẩẩ (vokáň a háček nad)
vietnamština
Ẫẫ (vokáň a tilda)
vietnamština
Ậậ (vokáň a tečka pod)
vietnamština
Ắắ (kulatý háček a čárka nad vpravo)
vietnamština
Ằằ (kulatý háček a čárka nad vlevo)
vietnamština
Ẳẳ (kulatý háček a háček nad)
vietnamština
Ẵẵ (kulatý háček a tilda)
vietnamština
Ặặ (kulatý háček nad a tečka pod)
vietnamština

Spřežky editovat

Ææ (spřežka AE)
dánština, faerština, islandština, norština, staroangličtina
Ǣǣ (spřežka AE, pomlčka nad)
staroangličtina
Ǽǽ (spřežka AE, čárka nad vpravo)
staroangličtina

Reference editovat

  1. http://www.hebrew4christians.com/Grammar/Unit_One/Aleph-Bet/Aleph/aleph.html
  2. Archivovaná kopie. members.bib-arch.org [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-06-30. 

Externí odkazy editovat