Formát papíru

standardizované velikosti papíru

Existuje mnoho standardních formátů papíru. Některé jsou standardizovány nějakou mezinárodní organizací, jiné jsou jen standardem de facto.

Standardní formáty papíru podle ISO 216, řada A

ISO 216, DIN 476 editovat

Nejběžnější formáty papíru v Česku i jinde ve světě, s výjimkou USA, Kanady, Mexika a některých jihoamerických zemí, splňují mezinárodní standard ISO 216. Tento standard byl původně (roku 1922) přijat v Německu jako DIN 476 (ovšem některé z formátů byly definovány už za francouzské revoluce v rámci přechodu na metrický systém, tyto formáty však časem upadly v zapomnění). Československo přijalo tento standard v roce 1953. Dnes platí v Česku norma „ČSN EN ISO 216“, která tyto formáty přejímá.[1]

Rozměry papíru podle ISO/DIN (v mm)
A B C D E
0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297
1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917 545 × 771
2 420 × 594 500 × 707 458 × 648 385 × 545
3 297 × 420 353 × 500 324 × 458 272 × 385 400 × 560
4 210 × 297 250 × 353 229 × 324 192 × 272 280 × 400
5 148 × 210 176 × 250 162 × 229 136 × 192 200 × 280
6 105 × 148 125 × 176 114 × 162 96 × 136 140 × 200
7 74 × 105 88 × 125 81 × 114 68 × 96
8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
9 37 × 52 44 × 62 40 × 57
10 26 × 37 31 × 44 28 × 40

Systém těchto formátů vymyslel Georg Christoph Lichtenberg.

Poměr stran 1:√2 je označován jako „Brána harmonie“.[2] Poměr délek stran je zachován při každém přeložení delší strany archu na polovinu.

Označení formátu sestává z písmene následovaného číslem, např. A4. Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Z nich je řada A základní; řada B je rozšiřující, pro případy, kdy formáty řady A nevyhovují; řada C je navržena pro obálky. Délky stran jsou zaokrouhleny na celé milimetry směrem dolů, neboť při řezání papíru není možný velikostní přebytek.

Rozměry formátů papíru vychází z oříznutého snímku, který především u technických výkresů vznikal kopírováním oříznutého originálu.

Oříznutý originál, nakreslený na pauzovacím papíru, míval okraje polepeny neprůhlednou zpevňovací páskou. Šířka pásky byla 5 mm. Proto má oříznutý originál rozměr stran delší o 2 x 5 mm = 10 mm. Tento okraj nebyl kopírován na oříznutý snímek.

Kreslicí list býval buď předtištěn na papír, nebo byl vytvářen na kreslicím prkně z dlouhé role papíru o šířce cca 1m. Rozměry kreslicího listu byly stanoveny především jako minimální, aby kreslicí list bylo možnou pevnit na plochu kreslicího prkna a potom ostřihnout na rozměr originálu.

Řada A editovat

Řada A má poměr délek stran oříznutého snímku 1:√2 (tj. přibližně 1:1,414). Délky stran jsou zaokrouhleny na celé milimetry dolů. Základní formát A0 je definován stranami oříznutého snímku 1189 x 841 mm a plochou 1 . Další formáty této řady (A1, A2, A3, …) vznikají postupným půlením delší strany. Nejčastěji používaný formát A4 má rozměry 210 × 297 mm.

Formáty řady A se využívají např. v následujících případech[3]:

A0, A1 - plakáty, mapy a technické plány,

A1, A2 - kalendáře, flipcharty, balicí papír,

A2, A3 - diagramy, mapy a kresby,

A4 - běžný tisk, kancelářské využití, časopisy,

A5 - školní sešity,

A6 - pohlednice a poznámkové bloky.

Použití řady A pro technické výkresy editovat

Technické výkresy mají formát A0 až A4. Formát A5 není doporučen k použití. Menší formáty výkresů nejsou použitelné, protože se na ně nevejde rohové razítko. Všechny formáty jsou ležaté s výjimkou A4, který je stojatý. Rozměry jsou definovány pro Oříznutý snímek. Oříznutý originál má rozměry větší o 10 mm (tj. okraje šířky 5 mm). Kreslicí list originálu mívá rozměry větší o dalších 30 mm (přibližně). Kreslící plocha bývá 10 mm od okraje oříznutého snímku.

V některých případech jsou používány "Prodloužené formáty" velikosti A0 až A3.

Řada B editovat

Řada B má poměr délek stran oříznutého snímku 1:√2 (tj. přibližně 1:1,414). Délky stran jsou zaokrouhleny na celé milimetry dolů. Základní formát B0 je definován stranami oříznutého snímku 1414 x 1000 mm a plochou 1,414 . Další formáty této řady (B1, B2, B3, …) vznikají postupným půlením delší strany. Všechny formáty jsou ležaté s výjimkou B4, který je stojatý. Často používaný formát B4 má rozměry 250 × 353 mm.

 
Standardní formáty papíru, řada B

(V Japonsku definuje místní norma JIS P 0138-61 nestandardní řadu B, ve světě označovanou jako JIS B nebo JB, u které jsou rozměry dány aritmetickým průměrem místo geometrického.)

Řada C editovat

Obdobně jsou formáty řady C dány geometrickým průměrem rozměrů příslušných formátů řad A a B (např. formát C4 je průměrem formátů A4 a B4). Formáty řady C se používají hlavně pro obálky, neboť jsou vždy o něco málo větší než odpovídající formát řady A (např. papír formátu A4 se vejde do obálky formátu C4).

Ve standardu ISO 216 má největší formát řady číslo 0, větší formáty nejsou definovány. V normě DIN 476 však existují také větší formáty, označené násobnou číslicí na začátku, např. 2A0 je dvojnásobek formátu A0 apod.

Řada D editovat

Původní německá norma DIN 476 definovala také řadu D, jejíž formáty mají rozměry dané geometrickým průměrem rozměrů dvou po sobě jdoucích formátů řady C (např. formát D3 je průměrem formátů C3 a C4).

 
Poštovní razítko z roku 1934 vyzývající k používání standardizovaných formátů.

Obálky (ISO 269, DIN 678) editovat

 
Standardní formáty papíru, řada C

Pro obálky definuje mezinárodní norma ISO 269 (odpovídající německé normě DIN 678; v ČR převzata jako „ČSN ISO 269“) používání následujících formátů:

Rozměry obálek podle ISO/DIN (v mm)
Formát Velikost (š × v) Formát obsahu
DL 220 × 110 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát souběžně přehnutá A4, na třetiny)
C7/C6 162 x 81 vejde se do ní 1/3 A5 (dvakrát souběžně přehnutá A5, na třetiny)
C6 162 × 114 vejde se do ní A6 (dvakrát kolmo přehnutá A4, na čtvrtiny)
C6/C5 229 × 114 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát souběžně přehnutá A4, na třetiny), jako DL, ale větší o okraje
C5 229 × 162 vejde se do ní A5 (jednou přehnutá A4, na poloviny)
C4 324 × 229 vejde se do ní A4
C3 458 × 324 vejde se do ní A3
B6 176 × 125 vejde se do ní obálka formátu C6
B5 250 × 176 vejde se do ní obálka formátu C5
B4 353 × 250 vejde se do ní obálka formátu C4

Formáty používané v USA a Kanadě editovat

 
Formáty americké normy ANSI
 
Užití systému formátu papíru ve světě
     Výhradní používání formátů řady ISO 216 (EU, Austrálie a další země)
     Převažující používání formátů řady ISO 216
     Smíšené používání formátů ISO 216 a amerických formátů (některé země Latinské Ameriky, Filipíny)
     Téměř výhradní používání amerických formátů (Kanada)
     Výhradní používání amerických formátů (USA)

V USA, Kanadě a některých dalších zemích se mezinárodní formáty příliš nepoužívají (možná v souvislosti s nepřijetím metrického systému [zdroj?]). Místo toho se formáty popisují přímo svou velikostí v palcích (in) nebo standardním označením podle následující tabulky:

Název Velikost (in) Velikost (mm) Poměr stran
Quarto 10 × 8 254,0 × 203,2 1,25
Foolscap 13 × 8 330,2 × 203,2 1,63
Letter 8½ × 11 215,9 × 279,4 1,29
8 × 10½ 203,2 × 266,7 1,31
Legal 8½ × 14 215,9 × 355,6 1,65
Ledger / Tabloid 11 × 17 279,4 × 431,8 1,55
Executive 7¼ × 10½ 184,15 × 266,7 1,45
Post 15½ × 19¼ 393,7 × 488,95 1,24
Crown 15 × 20 381,0 × 508,0 1,33
Large post 16½ × 21 419,1 × 533,4 1,28
Demy 17½ × 22½ 444,5 × 571,5 1,29
Medium 18 × 23 457,2 × 584,2 1,28
Royal 20 × 25 508,0 × 635,0 1,25
Elephant 23 × 28 584,2 × 711,2 1,22
Double Demy 23½ × 35 596,9 × 889,0 1,49
Quad Demy 35 × 45 889,0 × 1143,0 1,29
STMT 5½ x 8½ 139,7 × 215,9 1,55
A 8½ × 11 215,9 × 279,4 1,29
B 11 × 17 279,4 × 431,8 1,55
C 17 × 22 431,8 × 558,8 1,29
D 22 × 34 558,8 × 863,6 1,55
E 34 × 44 863,6 × 1117,6 1,29

Reference editovat

  1. ČSN EN ISO 216. Psací papír a některé druhy tiskovin – Čisté formáty – Řady A a B, a označování směru výroby Praha: Český normalizační institut, 2008. 12 s
  2. KOTKOVÁ, Kateřina. Zlatý řez (diplomová práce) [online]. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008 [cit. 2008-11-24]. Dostupné online. 
  3. Formáty papíru a jejich rozměry - A1,A2,A3 aj. | PREMO. www.premocz.eu [online]. [cit. 2022-11-24]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat