Námořní vlajková abeceda

signální soustava užívaná k vizuálnímu dorozumívání na dálku

Námořní vlajková abeceda, která je součástí Mezinárodního signálního kódu (The International Code of Signals, ICS), je signální soustava, užívaná k vizuálnímu dorozumívání na dálku (vizuální telekomunikaci), zejména mezi námořními loděmi respektive loděmi a přístavy. Ve své současné podobě byla ustavena roku 1931 a sestává ze 40 vlajek, z nichž 26 představuje písmena, 10 číslice, 1 vlajka je potvrzovací a 3 opakovací.

Abeceda editovat

Tabulky znázorňují písmenné a číselné hodnoty jednotlivých vlajek, jejich ekvivalent v mezinárodním hláskovacím kódu a také nejběžnější význam vlajky v případech, kdy představuje celou větu.

# Mezinárodní
hláskování písmen
ICS Význam věty
A Alfa   Mám ve vodě potápěče, proplouvejte opatrně za snížené rychlosti.
B Bravo   Nakládám / Vykládám nebo Mám nebezpečný náklad
C Charlie   Ano
nebo
Souhlasím
D Delta   Nepřibližujte se ke mně, mám potíže s manévrováním
E Echo   Měním kurs vpravo
F Foxtrot   Mám havárii, navažte se mnou spojení
G Golf   Potřebuji lodivoda

Rybářské lodě: Vytahuji sítě

H Hotel   Mám na palubě lodivoda
I India   Měním kurs vlevo
J Juliet   Požár na palubě, držte se stranou, mám nebezpečný náklad.
nebo
Uniká mi nebezpečný náklad
K Kilo   Chci navázat spojení
L Lima   Okamžitě zastavte

Dříve také využívano v přístavu pro "Loď v karanténě". Na některých lodích ji kapitáni takto opět využívají

M Mike   Zastavil jsem a splouvám
N November   Ne
nebo
Nesouhlasím
O Oscar   Muž přes palubu
P Papa   V přístavu: Všichni na palubu, loď se chystá vyplout

Rybářské lodě: Moje síť narazila na překážku

Q Quebec   Všichni na palubě zdrávi, žádám povolení k přistání/průjezdu
R Romeo   Samostatně nemá dle ICS význam. Využívá se v páru

Dříve: Plavební dráha je mimo mou loď, můžete plout kolem mne

S Sierra   Mé stroje pracují na zpětný chod
T Tango   Držte se stranou

Rybářské lodě: Lovíme v páru. Sítě táhnou dvě lodě vedle sebe

U Uniform   Jste v nebezpečí
V Victor   Žádám pomoc
W Whiskey   Žádám lékařskou pomoc
X X-Ray   Přerušte manévr a počkejte na mé signály
Y Yankee   Moje kotva nedrží, vleču ji.
Z Zulu   Požaduji remorkér

Rybářské lodě: Spouštím sítě

Čísla editovat

# Mezinárodní
hláskování čísel
ICS NATO
1 Unaone    
2 Bissotwo    
3 Terrathree    
4 Kartefour    
5 Pantafive    
6 Soxisix    
7 Setteseven    
8 Oktoeight    
9 Novenine(r)    
0 Nadazero    

Další znaky editovat

význam ICS symbol
návěští  
opakovač 1  
opakovač 2  
opakovač 3  
opakovač 4  

Zkratky editovat

Vlajky jsou vyvěšovány v počtu jedné až čtyř (při udávání zeměpisné polohy až sedmi) na signálním laně nad sebou a čtou se v pořadí shora dolů. První opakovač slouží k opakovaní první vlajky v pořadí, druhý opakovač zastupuje druhou vlajku atd.

Jednovlajkové signály představují naléhavá a některá nejběžnější sdělení. Kombinace více vlajek mají přesně stanovený význam. Například:

  • NC Nouzový signál
  • FA Můžete mi sdělit mou polohu?
  • QU Kotvení zakázáno.
  • RW Odkud jste?
  • RY Vzpoura na lodi.
  • UM Přístav je uzavřen.

Kombinace:

  • E+návěští - signalizuje začátek hláskované zprávy,
  • F+návěští - znamená tečku za větou a
  • G+návěští označuje konec hláskované zprávy a návrat ke kódovaným signálům.

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat