Signalizace

rozcestník

Signalizace je činnost spočívající v předávání informací. V různých oborech může označovat:

doprava
telekomunikace
biochemie
ochrana rostlin
ochrana majetku