Stylizace je osobitý způsob zjednodušeného zobrazení osoby nebo předmětu, v němž se naopak zdůrazňují jeho charakteristické rysy.

Bílý kůň z Uffingtonu (satelitní snímek NASA)

V umění

editovat

Ve výtvarném umění je charakteristická pro primitivní a archaické umění, pro umění raného středověku, ale také pro secesi nebo symbolismus. Stylizací vznikly náboženské symboly, ornamenty, heraldická znamení, nejstarší tvary písmen i moderní piktogramy.

Herecký projev je také osobitou stylizací divadelní postavy a člověk se může stylizovat do charakteristické podoby postojem, gesty nebo oblečením.[1]

V literatuře: Nářečí přizpůsobené potřebám umělecké literatury je tzv. stylizované nářečí. (Stylizované nářečí je třeba odlišovat od nářečí skutečného.)

Galerie

editovat

Reference

editovat
  1. PETRUSEK, Miloslav; VODÁKOVÁ, Alena; MAŘÍKOVÁ, Hana et al. Velký sociologický slovník. Díl 2, P–Z. Praha: Karolinum, 1996, s. 1247.

Literatura

editovat
  • LAKOFF, George. Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Překlad Dominik LUKEŠ. Praha: Triáda, 2006. 655 s. Paprsek, sv. 11. ISBN 80-86138-78-X.
  • PETRUSEK, Miloslav; VODÁKOVÁ, Alena; MAŘÍKOVÁ, Hana et al. Velký sociologický slovník. Díl 2, P–Z. Praha: Karolinum, 1996, s. 749–1627. ISBN 80-7184-310-5.

Související články

editovat