Květenství (inflorescentia) je soubor květů na společném stonku uspořádaných podle určitých pravidel. Později z něj vzniká plodenství.

Květenství Aesculus hippocastanum.

Klasifikace květenství editovat

Sdružení květů v květenství je běžným jevem. Více květů pohromadě zvyšuje možnost, že bude některý z květů opylen, navíc jsou většinou květenství pro opylovače mnohem nápadnější. Květenství se podle uspořádání květů dělí na dvě skupiny – hroznovitá a vrcholičnatá.

  • Hroznovitá (racemózní), u nichž je hlavní vřeteno nejdelší a boční stonky je nepřerůstají. Květy v hroznovitém květenství rozkvétají odzdola nahoru nebo od kraje ke středu (jsou-li uspořádány přibližně v jedné rovině). U hroznovitého květenství dochází k monopodiálnímu větvení – hlavní stonek pokračuje ve vrcholovém růstu.
  • Vrcholičnatá (cymózní), u nichž je hlavní vřeteno výrazně zkráceno tak, že boční větve je přerůstají. Květy ve vrcholičnatém květenství rozkvétají odshora dolů a jsou-li uspořádány do plochy, pak od středu k okraji. U vrcholičnatého květenství dochází k sympodiálnímu větvení – ve vrcholovém růstu pokračuje větev vedlejší:

Externí odkazy editovat