Údolí

druh geomorfologického tvaru
Další významy jsou uvedeny na stránce Údolí (rozcestník).

Údolí je druh geomorfologického tvaru, které se vyznačuje protáhlým tvarem, jehož okraje jsou lemovány vyvýšeným terénem. Vznikají různými způsoby v závislosti na převládající síle. Jejich velikost je značně variabilní v závislosti na síle a času působení. Obvykle skrz údolí vede říční koryto, jelikož se jedná o nejsnazší cestu pro pohyb vody.

Typické ledovcové údolí ve spodní části a v horní říční

Hluboké a úzké údolí se nazývá žleb nebo také úžlabina.

Údolí se dělí na několik druhů v závislosti na erozivní síle, která je vytvořila:

  • trog — vzniklé ledovcovou exarací, které je typické s oblými tvary. Svahy na stranách mají tvar písmene U.
  • říční údolí — vzniklé údolí fluviálními procesy (tekoucí vodou). Vodní tok se neustále zahlubuje do podloží, čímž dochází ke vzniku údolí s typickými ostrými svahy do písmene V.
  • uvala — typ údolí, které vzniká v krasových oblastech propadem podzemních jeskyní vlivem tekoucí vody a jejího rušivého účinku na vápence či dolomity.

Některá údolí mohou vznikat tektonickými procesy, kdy dojde k vyvýšení či poklesu okolních litosférických desek.

Související články editovat

Externí odkazy editovat