Pevnost (stavba)

obranná vojenská stavba

Pevnost je rozsáhlá vojenská stavba se silnými obrannými prvky a poměrně početnou posádkou, která je koncipována tak, aby byla schopna dlouhodobě samostatně odolávat nepřátelským útokům a obléhání.

Novodobá pevnost Hochwald, součást Maginotovy linie
Bunkr tzv. Řopík (Lehké opevnění vzor 37), součást československého pohraničního opevnění, zde u Mimoně, pozadí hora Ralsko

Prvním národem, který začal budovat pevnostní stavby k ryze vojenským účelům, byli Egypťané. Na strategicky významných místech celé své říše budovali obranné pevnosti a celou síť malých pevností, tzv. migdolů.

Římané při svých vojenských taženích budovali přechodné i stálejší tábory (castra, castra stativa) a na místě obléhání pak polní opevnění zvané circumvallatio, které mělo bránit obráncům v pokusech o proražení obléhacích linií a tzv. contravallatio, které chránilo římské vojsko proti útokům zvenčí.

Typy pevností

editovat

Příklady z Česka

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat