Portál:Křesťanství/HANUŠ

Tento seznam obsahuje jména osobností, jejichž stručné životopisy byly pojaty do publikace Jiřího Hanuše Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století z roku 2005:

# Jméno Narození Úmrtí Poznámka
1 Jarolím Adámek 1915 1969 kněz, biblista, člen řádu redemptoristů
2 Josef Adámek 1913 2002 brněnský katolický aktivista
3 Ludvík Armbruster 1928 kněz, teolog a filosof
4 Jindřich Šimon Baar 1869 1925 kněz, básník a prozaik
5 Otto František Babler 1901 1984 spisovatel, překladatel, editor a literární historik
6 Jan Baptista Bárta 1921 1982 františkánský kněz
7 Šimon Bárta 1864 1940 biskup českobudějovický
8 Josef Bartončík 1943 politik
9 Antonín Bartušek 1921 1974 básník, překladatel a historik umění
10 Vojtěch Basovník 1912 1955 kněz a salesián
11 Antonín Baudyš 1946 2010 fyzik, technik, politik a astrolog
12 František Bauer 1841 1915 teolog a olomoucký arcibiskup
13 Václav Benda 1946 1999 politik a katolický laik
14 Jaroslav Beneš 1892 1963 kněz, teolog, filosof a pedagog
15 Josef Beneš 1905 1979 kněz, publicista a spisovatel
16 Josef Beran 1888 1969 kardinál a pražský arcibiskup
17 Antonín Bernáček 1914 1998 kněz a spisovatel
18 František Bílek 1872 1941 sochař, řezbář, grafik a architekt
19 Josef Blatný 1890 1980 hudební skladatel, profesor konzervatoře a varhaník
20 Bohuslav Blažek 1942 2004 dramaturg, psycholog a sociální ekolog
21 Jan Blokša 1861 1923 kněz, spisovatel a překladatel
22 František Werner Bobe 1902 1947 kněz a teolog
23 Zdeněk Boháč 1933 2001 historik
24 Libuše Boháčková 1927 1944 japanoložka a spolupracovnice Růženy Vackové
25 Klement Bochořák 1910 1981 básník a prozaik
26 Antonín Bořek-Dohalský 1889 1942 kněz
27 Vladimír Boublík 1928 1974 kněz a teolog
28 Zdeněk Bonaventura Bouše 1918 2002 teolog, liturgik a člen řádu menších bratří
29 Ludvík Sigismund Bouška 1867 1942 kněz, básník, prozaik, překladatel a výtvarný kritik
30 Ladislav Brabec 1917 1996 kněz a thanatolog
31 Josef Bradáč 1920 1986 kněz, teolog a liturgista
32 Antonín Bradna 1922 2006 kněz
33 Josef Silvestr Maria Braito 1898 1962 dominikán, teolog, básník, esejista a literární kritik
34 Pavel Bratinka 1946 politik a fyzik
35 Bohumil Brauner 1899 1986 obchodník, mecenáš katolického umění a vydavatel
36 Stanislav Broj 1901 1950 politik
37 Radek Brož 1967 1996 výtvarník a učitel
38 Otokar Březina 1868 1929 básník, esejista a myslitel
39 Václav Josef Bubeník 1863 1944 kněz a dominikán
40 Jan Bula 1920 1952 kněz
41 Bohumír Bunža 1877 1950 vyškovský děkan
42 Bohumír Bunža 1908 1990 právník a reprezentant křesťansko-demokratického hnutí
43 Bohuslav Burian 1919 1960 kaplan v Moravské Nové Vsi
44 Josef Cibulka 1886 1968 kněz a historik umění
45 Vojtěch Cikrle 1946 kněz a brněnský biskup
46 František Cinek 1888 1966 kněz, teolog a církevní historik
47 Jaroslav Cuhra 1904 1974 architekt a projektant
48 Josef Cuhra 1939 1991 projektant, choralista a skaut
49 Josef Cukr 1917 2014 kněz a jezuita
50 Josef Čada 1896 1992 historik a publicista
51 František Antonín Čala 1907 1984 kněz, teolog a dominikán
52 Jan Čep 1902 1974 prozaik, překladatel a esejista
53 Vladimír Čermák 1901 1942 kněz
54 Vladimír Čermák 1929 2004 filosof a právník
55 Bohuslav Černocký 1902 1984 kněz, kanovník a děkan vyšehradské kapituly
56 Tomáš Černoušek 1927 2001 jáhen a architekt
57 Jan Černý 1871 1944 kněz, spisovatel a pedagog
58 Rudolf Černý 1905 1979 literární kritik, esejista, prozaik a překladatel
59 Zdeněk Čížkovský 1921 2004 kněz a misionář
60 Josef Čupr 1934 kněz a jezuita
61 Vincenc Reginald Dacík 1907 1988 teolog, redaktor, publicista a člen dominikánského řádu
62 Felix Maria Davídek 1921 1988 kněz, teolog, básník a biskup skryté církve
63 Jakub Deml 1878 1961 kněz, básník, prozaik, překladatel, esejista a publicista
64 Ivan Diviš 1924 1999 básník a esejista
65 Antonín Bořek Dohalský 1889 1942 kněz
66 Antonín Dokoupil 1881 1946 kněz, historik a spisovatel
67 Jan Dokulil 1910 1974 kněz, básník a překladatel
68 Josef Doležal 1893 1965 novinář a publicista
69 Karel Dostál-Lutinov 1871 1923 kněz, básník, překladatel a publicista
70 Jan Dostálek 1883 1955 politik
71 Josef Doubrava 1852 1921 biskup královéhradecký, právník a spisovatel
72 Václav Drbola 1912 1951 kněz
73 František Drobný 1884 1942 historik a politik
74 Ivo Ducháček 1913 1988 právník, novinář a publicista
75 Dominik Duka 1943 kněz a dominikán
76 Jaroslav Durych 1886 1962 prozaik, básník, esejista, překladatel a publicista
77 František Dvorník 1893 1975 kněz, historik a byzantolog
78 Antonín Dvořák 1907 1999 salesiánský kněz
79 Ladislav Dvořák 1920 1983 básník, prozaik a filosof
80 Miloš Dvořák 1901 1971 literární kritik, básník, esejista a překladatel
81 Rudolf Dvořák 1860 1920 biblista, orientalista, pedagog a překladatel
82 Václav Dvořák 1921 2008 kněz a generální vikář
83 Xaver Dvořák 1858 1939 kněz, básník, pedagog a teolog
84 Leopold Dýmal 1914 1995 kněz a rektor kněžského semináře
85 Petr Eben 1929 2007 hudební skladatel a pedagog
86 Petr Eliáš 1935 1993 kněz a misionář
87 Karel Farský 1880 1927 kněz a teolog
88 František Ferda 1915 1991 kněz a léčitel
89 Josef František Fiala 1913 1978 kněz a minorita
90 Ota Filip 1930 2018 spisovatel
91 Josef Florian 1873 1941 pedagog, vydavatel, překladatel a publicista
92 Karel Floss 1926 filosof, lingvista, překladatel a politik
93 Pavel Floss 1940 filosof a historik vědy a kultury
94 Josef Bohuslav Foerster 1859 1951 hudební skladatel, pedagog a spisovatel
95 Karel Fořt 1921 2007 kněz a redaktor
96 Jan Franz 1910 1946 překladatel a archivní úředník
97 Václav Frind 1843 1932 kněz, teolog a církevní hodnostář
98 Bedřich Fučík 1900 1984 literární kritik a historik, editor a překladatel
99 Alfred Fuchs 1892 1941 konvertita, novinář, publicista, překladatel a esejista
100 Zbislav Gajdoš Tarnovski 1914 1986 učitel, básník a kněz
101 Vítězslav Gardavský 1923 1978 filosof
102 Jan Graubner 1948 arcibiskup olomoucký
103 Josef Gross 1866 1931 kněz a biskup litoměřický
104 Gertruda Grubrová-Goepfertová 1924 2014 malířka, básnířka a prozaička
105 Jiří Grygar 1936 astronom
106 Petr Metoděj Habáň 1899 1984 teolog, filosof, psycholog a publicista
107 Emil Hácha 1872 1945 právník a prezident protektorátní republiky
108 Eduard Haken 1910 1996 operní pěvec a manžel herečky Marie Glázrové
109 František Hála 1893 1952 kněz a politik
110 František Xaver Halas 1937 historik, překladatel a politik
111 Tomáš Halík 1948 kněz, teolog a psycholog
112 Jan Hanuš 1915 2004 hudební skladatel
113 Josef Hanuš 1876 1928 kněz a religionista
114 Vojtěcha Hasmandová 1914 1988 řeholnice a generální představená boromejek
115 Josef Heger 1885 1952 kněz a teolog
116 Alexandr Heidler 1916 1980 kněz, pedagog, redaktor a publicista
117 Jan Hejčl 1868 1935 kněz, biblista, teolog a spisovatel
118 Josef Bertold Hejhal 1846 1933 kněz, řeholník a pedagog
119 Josef Heyduk 1904 1994 prozaik, literární kritik, dramatik a překladatel
120 Karl Hilgenreiner 1867 1948 teolog a politik
121 Alois Hlavinka 1852 1931 kněz, filosof a filolog
122 Zdeňka Hledíková 1938 2018 historička
123 Andrej Hlinka 1864 1938 kněz a politik
124 Josef Hlouch 1902 1972 kněz a teolog
125 Antonín Hobza 1876 1954 právník
126 Josef Hobzek 1908 1989 právník a historik
127 Josef Hofer 1871 1947 kněz a publicista
128 Rudolf Holinka 1899 1953 historik, profesor středověkých dějin a knihovník
129 Ludvík Horký 1914 2008 kněz a prelát brněnské kapituly
130 Rudolf Horký 1852 1926 kněz a politik
131 Metoděj Hošek 1860 1943 kněz, publicista a organizátor
132 Arnošt Hrabal 1886 1969 kněz, grafik a ilustrátor
133 Ludmila Hrabcová 1922 2011 řeholnice a generální představená misionářek františkánek
134 František Norbert Hrachovský 1879 1943 kněz, řeholník, teolog, filosof a publicista
135 Josef Hrdlička 1942 kněz
136 Josef Hronek 1890 1954 kněz, katecheta, spisovatel a publicista
137 Jaroslav Hruban 1886 1934 filosof a estetik
138 Mořic Hruban 1862 1945 politik, novinář a právník
139 Jan František Hruška 1865 1937 filolog, národopisec Chodska, pedagog a básník
140 Luboš Hruška 1927 2007 důstojník československé armády
141 Josef Antonín Hůlka 1851 1920 kněz
142 Ladislav Husák 1910 1983 strojní inženýr a politik
143 Milivoj Husák 1950 malíř a grafik
144 Antonín Huvar 1922 2009 kněz a spisovatel
145 Pavel Huyn 1868 1946 pražský arcibiskup
146 Václav Hyvnar 1922 2001 katolický laik a právník
147 Josef Chadraba 1891 1956 děkan
148 Bohdan Chudoba 1909 1982 historik, překladatel, prozaik, publicista a politik
149 Ferdinand Chýlek 1888 1941 kněz, pedagog a publicista
150 Josef Jakubec 1899 1955 děkan a aktivní člen lidové strany
151 Bohuslav Stanislav Jarolímek 1900 1951 kněz, církevní a kulturní historik, premonstrát a opat
152 Jan Jaroš 1909 1985 kněz a právník
153 Adolf Jašek 1880 1923 kněz a pedagog
154 Ludmila Javorová 1932 katechetka, vysvěcená na římskokatolického kněze
155 Ladislav Jehlička 1916 1996 redaktor, publicista a překladatel
156 Ivan Jelínek 1909 2002 básník, esejista, novinář a překladatel
157 Josef Jílek 1908 1945 kněz
158 Vojtěch Jílek 1908 1941 katolický aktivista, lékař a náčelník Orla
159 Marie Rosa Junová Vodičková 1917 2002 editorka
160 Jaroslav Antonín Kadaník 1895 1979 petrinský kněz
161 Eugen Kadeřávek 1840 1922 tomistiský filosof, teolog a publicista
162 Jaroslav Kadlec 1911 2003 2004 teolog, církevní historik a pedagog
163 Josef Kachník 1859 1940 teolog a filosof
164 Adolf Kajpr 1902 1959 jezuita, katolický publicista, kazatel a exercitátor
165 Zdeněk Kalista 1900 1982 historik, básník, esejista a překladatel
166 Jan Kameník (Ludmila Macešková) 1898 1974 básnířka a prozaička
167 Marie Kaplanová 1928 2014 dcera Amálie Svobodové, katolické spisovatelky
168 Josef Bohumír Kasan 1905 1965 kněz a premonstrát z kláštera v Nové Říši
169 Karel Boromejský Kašpar 1870 1941 teolog, kardinál a pražský arcibiskup
170 Norbert Jan Nepomuk Klein 1866 1933 brněnský biskup
171 Metod Klement 1889 1979 kněz, člen benediktinského řádu a charismatický vůdce mládeže
172 Antonín Kleveta 1904 1969 kněz a filolog
173 Josef Knap 1900 1973 prozaik, divadelní a literární kritik a historik
174 Jaroslav Knittl 1922 1994 učitel a kněz
175 Theodor Kohn 1845 1915 teolog a olomoucký arcibiskup
176 Josef Koláček 1929 kněz a člen řádu Tovaryšstva Ježíšova
177 Petr Kolář 1941 jezuitský kněz
178 Ludvík Kolek 1933 výtvarný umělec
179 Alois Kolísek 1868 1931 kněz, teolog a historik umění
180 Václav Komárek 1929 1994 kněz a teolog
181 Robert Konečný 1906 1981 filosof, psycholog, básník a esejista
182 Václav Roger Konhefer 1865 1936 kněz, řeholník a řádový představený
183 Jan Konzal 1935 kněz, spisovatel a biskup tzv. skryté církve
184 Václav Konzal 1931 bohemista, teolog, překladatel a bratr Jana Konzala
185 František Kordač 1852 1934 teolog a politik
186 Václav Kostiha 1900 1942 kněz, aktivní v protinacistickém odboji
187 Josef Kostohryz 1907 1987 básník, překladatel a spisovatel
188 František Kotalík 1917 1993 kněz a biblista
189 Alois Koudelka 1861 1942 kněz, překladatel a publicista
190 Josef Koukl 1926 2010 kněz a teolog
191 Josef Koutný 1909 1951 profesor teologie
192 František Kovář 1888 1969 kněz, teolog a religionista
193 Helena Koželuhová 1907 1967 právnička, politička a novinářka
194 Oldřich Králík 1907 1975 literární historik, kritik a pedagog
195 Stanislav Krátký 1922 2010 teolog a biskup skryté církve
196 Antonín Kratochvil 1924 2004 historik, kritik, novinář, esejista a editor
197 Josef Kratochvil 1882 1940 filosof, pedagog, knihovník a publicista
198 Marie Antonína Kratochvílová 1881 1942 řeholnice
199 Daniel Kroupa 1949 filosof a politik
200 Karel Kryl 1944 1994 básník a zpěvák
201 František Křelina 1903 1976 prozaik, básník a dramatik
202 Karel Křepelka 1946 1999 básník
203 Josef Kubalík 1911 1993 kněz, teolog a pedagog
204 Metoděj Kubáň 1885 1942 prelát a generál duchovní služby
205 Jiří Kuběna (Jiří Paukert) 1936 2017 básník, esejista, překladatel a publicista
206 Konrád M. Kubeš 1890 1967 kněz, mariolog a spisovatel
207 Pavel Kučera 1932 2016 kněz a člen Tovaryšstva Ježíšova
208 Otokar Aleš Kukla 1931 2008 historik umění a znalec židovsko-křesťanského dialogu
209 Ladislav Kuncíř 1890 1974 nakladatel a knihkupec
210 František Kunetka 1945 teolog a salesián
211 Ladislav Kunte 1874 1945 kněz a publicista
212 Josef Kupka 1862 1941 kněz a teolog
213 František Kvapil 1876 1942 kněz
214 Jaroslav Albín Kvita 1915 1961 kněz a salvatorián
215 Pavla Kytlicová 1874 1932 prozaička
216 Alois Lang 1869 1957 kněz, teolog, esejista a překladatel
217 Bohumír Lang 1924 2016 lékař
218 Jan Lang 1919 2007 kněz a jezuita
219 František Lazecký 1905 1984 básník, prozaik a esejista
220 Jan Lebeda 1913 1991 kněz a světící biskup pražský
221 Petr Lekavý 1910 1990 kněz
222 Antonín Lepka 1905 1990 jezuitský kněz a filosof
223 Bohumír Lifka 1900 1987 knihovník, heraldik a redaktor
224 Antonín Liška 1924 2003 kněz, řeholník a sídelní biskup v Českých Budějovicích
225 František Lízna 1941 kněz, jezuita a vězeňský kaplan
226 Ivan Ljavinec 1923 2012 kněz, apoštolský exarcha a básník
227 František Václav Lobkowicz 1948 kněz
228 Mikuláš Lobkowicz 1931 filosof a teolog
229 Gabriela Lobkowiczová 1919 1917 2008 řeholnice
230 Willy Lorenz 1914 1995 historik, publicista, editor a diplomat
231 František Loskot 1870 1932 kněz, historik a publicista
232 Radovan Lukavský 1919 2008 herec a pedagog
233 Josef Lux 1956 1999 politik
234 Oto Mádr 1917 2011 kněz, teolog a publicista
235 Karel Mácha 1931 filosof a sociolog
236 Pavol Macháček 1887 1969 kněz a politik
237 Augustin Machalka 1906 1996 kněz a opat premonstrátského kláštera v Nové Říši
238 Milan Machovec 1925 2002 filosof
239 I. R. Malá (Anna Malá roz. Havlová) 1893 1985 prozaička a autorka knih pro děti
240 Rudolf Ina Malý 1889 1965 filosof, náboženský a politický publicista a pedagog
241 Václav Malý 1950 pomocný biskup pražský
242 Antonín Mandl 1917 1972 kněz, teolog, překladatel a publicista
243 Alois Marek 1917 2013 teolog, filosof a psycholog
244 František Václav Mareš 1922 1994 filolog, slavista a paleoslovenista
245 Vojtěch Martinů 1911 1995 kněz, pedagog a překladatel
246 Ctibor Mařan 1915 1990 publicista a politik
247 Emanuel Masák 1883 1964 kněz, spisovatel a publicista
248 Chrysostom Mastik 1901 1972 kněz, misionář, básník, prozaik a překladatel
249 Jan Ivan Mastyliak 1911 1989 řeckokatolický kněz, teolog a náboženský spisovatel
250 Miloslav Máša 1928 1986 kněz, teolog a překladatel
251 Josef Karel Matocha 1888 1961 kněz, teolog a arcibiskup
252 Kajetán Matoušek 1910 1994 kněz a teolog
253 Robert Mayr-Harting 1874 1948 politik a právník
254 Jan Med 1916 2011 kněz a misionář
255 Jaroslav Med 1932 2018 literární historik a kritik
256 Oldřich Med 1914 1991 kněz, katecheta a salesián
257 Ivan Medek 1925 2010 novinář, hudební kritik a publicista
258 Mikuláš Medek 1926 1974 malíř, syn Rudolfa Medka
259 Rudolf Medek 1890 1940 básník, prozaik a dramatik
260 Václav Medek 1922 1982 kněz a historik
261 Jan Merell 1904 1986 kněz, teolog a novozákonní biblista
262 František Daniel Merth 1915 1995 kněz a básník
263 Antonín Měšťan 1930 2004 literární historik-slavista a komparatista
264 Libor Míček 1931 2004 psycholog
265 Josef Miklík 1886 1947 kněz, redemptorista, překladatel a učitel biblistiky
266 Josef Konstantin Miklík 1885 1966 kněz, redemptorista a učitel filosofie
267 František Mikulášek 1913 1993 kněz, redaktor, publicista a člen Tovaryšstva Ježíšova
268 Lubomír Mlčoch 1944 katolický laik a ekonom
269 Josef Mlejnek 1946 básník, překladatel a kritik
270 Alois Musil 1868 1944 kněz, orientalista a geograf
271 Josef Myslivec 1907 1971 překladatel a publicista
272 August Naegle 1869 1952 kněz, teolog, církevní historik a politik
273 Augustin Navrátil 1929 2003 katolický aktivista, signatář Charty 77 a politik
274 Dana Němcová 1934 manželka Jiřího Němce
275 František Němec 1907 1975 jezuitský kněz a filosof
276 Jaroslav Němec 1932 2012 kněz, historik a pedagog
277 Jiří Němec 1932 2001 psycholog, filosof, publicista a překladatel
278 Antonín Němeček 1916 1993 kněz a pedagog
279 Pavel Nemeškal 1908 1983 kněz a filosof
280 Jindřich Nermuť 1917 1990 politik a publicista
281 Ferdinand Nesrovnal 1896 1952 profesor teologie a exercitátor
282 Zdeněk Neubauer 1942 2016 biolog a filosof
283 Augustin Neumann 1891 1948 kněz, řeholník a církevní historik
284 Vladimír Neuwirth 1921 1998 teolog, filosof, kulturní historik a překladatel
285 František Neužil 1907 1995 básník, spisovatel a pedagog
286 František Jan Nosek 1886 1935 právník, národohospodář a politik
287 Vladimír Nováček 1919 1999 kněz
288 Arne Novák 1880 1939 literární historik, kritik a esejista
289 Josef Novotný 1872 1926 kněz a teolog
290 Vendelín Obrtel 1868 1941 kněz a řeholník
291 František Odvalil 1880 1938 kněz, básník, prozaik, překladatel a teolog
292 Josef Olejník 1914 2010 hudební skladatel a pedagog
293 Jiří Olič 1947 básník, spisovatel a literární a výtvarný kritik
294 Otmar Oliva 1952 výtvarník
295 Josef Petr Ondok 1926 2003 kněz a filosof
296 Jan Anastasius Opasek 1913 1999 kněz, teolog, básník, literární historik a řeholník
297 Dobroslav Orel 1870 1942 hudební historik
298 Karel Otčenášek 1920 2011 kněz a biskup
299 Anton Otte 1939 kněz a představitel Ackermann-Gemeinde v Praze
300 Jaroslav Ovečka 1882 1953 kněz a teolog
301 Jan Palacký 1937 kněz, misionář a člen Tovaryšstva Ježíšova
302 Josef Palivec 1886 1975 básník, esejista a překladatel
303 Radim Palouš 1924 2015 filosof
304 František Panuška 1909 1992 kněz a pedagog
305 Josef Papica 1903 1970 publicista a redaktor
306 František Pařil 1911 1951 kněz
307 Jan Pauly 1869 1944 kněz, publicista a politický a veřejný činitel
308 Artur Ludvík Pavelka 1903 1997 filosof a středoškolský profesor
309 Jan Pavlík 1920 2008 kněz a člen Tovaryšstva Ježíšova
310 Dominik Pecka 1895 1981 kněz, teolog, filosof, prozaik a esejista
311 Jaroslav Pecháček 1911 1997 novinář a politik
312 Josef Pekař 1870 1937 nejvýznamnější český historik a myslitel 20. století
313 Jaroslav Pergner 1924 1988 fyzik a katolický laik
314 Leopold Peřich 1901 1974 historik, archivář a publicista
315 Alois Petr 1889 1951 politik a vůdčí činitel ČSL
316 Eduard Petrů 1928 2006 literární historik, teoretik a editor
317 Ondřej Petrů 1915 1970 dominikánský kněz a profesor církevního práva
318 Pavel Hippolyt Philipp 1841 1929 kněz a řeholník
319 Mořic Pícha 1931 1956 biskup královéhradecký
320 Petr Piťha 1938 kněz, bohemista, církevní historik a pedagog
321 Antonín Plichta 1894 1951 rolník a účastník odboje
322 Josef Plojhar 1902 1981 kněz a politik
323 Antonín Podlaha 1865 1932 kněz, církevní historik, archeolog a historik umění
324 Jan V. Pojer 1900 1984 nakladatel a editor
325 Jaroslav Pojer 1908 1983 lékař a průkopník československé enzymologie
326 Miloslav Pojsl 1945 2016 teolog, církevní historik a historik umění
327 Jaroslav Polc 1929 2004 kněz, teolog a církevní historik
328 Zdeněk Pololáník 1935 hudební skladatel
329 Antonín Pospíšil 1903 1973 politik
330 Josef Pospíšil 1845 1926 kněz, filosof, teolog a politik
331 Leopold Prečan 1866 1947 teolog a olomoucký arcibiskup
332 Rio Preisner 1925 2007 básník, prozaik, filosof a literární historik
333 Adolf Procházka 1900 1970 právník a politik
334 Antonín Procházka 1927 2006 právník a ústavní soudce
335 Jáchym Procházka 1902 1985 kněz, františkán, novinář a publicista
336 Václav Prokůpek 1902 1974 spisovatel a novinář
337 Petr Příhoda 1939 2014 psychiatr a publicista
338 Blažej Ráček 1884 1970 historik, pedagog a člen jezuitského řádu
339 František Radkovský 1939 kněz a církevní hodnostář
340 Adolf Rázek 1930 2018 technik a katolický laik
341 Mečislav Razik 1920 1995 katolický laik
342 Karel Rechlík 1950 výtvarník a teoretik
343 Jiří Reinsberg 1918 2004 kněz, spisovatel a publicista
344 Václav Renč 1911 1973 básník, dramatik a překladatel
345 František Reyl 1865 1935 kněz, sociolog a politik
346 Bohuslav Reynek 1892 1971 básník, grafik a překladatel
347 Zdeněk Rotrekl 1920 2013 básník, prozaik, esejista a kritik
348 Jan Jiří Rückl 1900 1938 průmyslník, lidovecký politik a publicista
349 Jan Rybář 1931 kněz a teolog
350 Luděk Rychetník 1933 2017 ekonom
351 Václav Ryneš 1909 1979 historik a publicista
352 Zdeněk Řezníček 1904 1975 básník a překladatel
353 Karel Říha 1923 2016 kněz, teolog a filosof
354 Václav Říha 1923 1956 administrátor v Nepomuku
355 Josef Samsour 1870 1930 kněz, církevní historik a pedagog
356 Jan Sedlák 1854 1930 kněz a církevní hodnostář
357 Jan Evangelista Sedlák 1871 1925 kněz, teolog a historik
358 Ferdinand Seibt 1927 2003 německý historik a znalec českého středověku
359 Albanus Schachleiter 1861 1937 kněz a řeholník
360 Jan Scheinost 1896 1964 středoškolský učitel, publicista a politik
361 František Augustin Schubert 1902 1942 kněz a řeholník
362 Karel Schulz 1899 1943 prozaik a básník
363 Hans Schutz 1901 1982 německý křesťansko-sociální politik v ČSR
364 František Schwarzenberg 1913 1992 diplomat, politolog a bratr Karla Schwarzenberga
365 Karel Schwarzenberg 1911 1986 historik, heraldik, esejista a publicista
366 František Sitte 1896 1960 děkan a farář v Bořislavi u Teplic v Čechách
367 Jan Bernardin Skácel 1884 1959 dominikánský kněz a teolog
368 Miloslav Skácel 1914 1974 filosof-novotomista, spisovatel a publicista
369 Karel Skalický 1934 kněz, teolog, filosof a publicista
370 Aloys Skoumal 1904 1988 překladatel, publicista a literární a divadelní kritik
371 Karel Skoupý 1886 1972 teolog a církevní hodnostář
372 Lev Skrbenský z Hříště 1863 1938 církevní hodnostář
373 Josef Metoděj Sládek 1924 2000 kněz, spisovatel a překladatel
374 Ivan Slavík 1920 2002 básník, překladatel, esejista a literární historik
375 Jan Smrž 1892 1965 jezuitský kněz a filosof
376 Rostislav Sochorec 1900 1948 rolník, zemědělský inženýr a politik
377 Jan Sokol 1936 filosof, publicista, politik a zeť Jana Patočky
378 Jan Sokol starší 1904 1987 architekt
379 Emilian Soukup 1886 1962 dominikánský kněz, filosof a teolog
380 Jan Soukup 1849 1929 kněz, teolog a církevní hodnostář
381 Stanislav Sousedík 1931 filosof a teolog tomistické orientace
382 Ivo Císař Spadon 1928 2005 kněz, teolog, filosof a překladatel
383 Alois Spisar 1874 1955 kněz a teolog ovlivněný modernismem
384 Andrej Stankovič 1940 2001 básník, překladatel a literární historik
385 Bohumil Stašek 1886 1948 kněz, církevní hodnostář, politik a publicista
386 Miloš Stehlík 1923 historik umění, památkář a pedagog
387 Václav Steiner 1947 teolog a publicista
388 Josef Rostislav Stejskal 1894 1946 kněz, teolog a zakladatel Církve československé
389 Antonín Cyril Stojan 1851 1923 kněz, teolog a církevní hodnostář
390 Jan Strakoš 1899 1966 kněz, spisovatel, publicista a pedagog
391 Otto Stritzko 1908 1986 malíř, grafik, ilustrátor a restaurátor
392 Rudolf Ströbinger 1931 2005 novinář, publicista a spisovatel
393 František Ambrož Stříteský 1912 1989 piaristický kněz
394 Antonín Ludvík Stříž 1888 1960 kněz, editor, překladatel a esejista
395 Ignác Stuchlý 1869 1953 kněz a zakladatel české salesiánské kongregace
396 František Světlík 1875 1949 kněz, církevní hodnostář, politik a novinář
397 Josef Svítil-Karník 1870 1958 lékař, básník, překladatel a esejista
398 Josef Marcel Svoboda 1891 1973 kněz, pedagog a spisovatel
399 Vladimír Svoboda 1937 malíř
400 Nina Svobodová 1902 1988 básnířka, dramatička a překladatelka
401 Antonín Sýkora 1912 1993 děkan a farář farností Josefov, Jasenná a Holohlavy
402 Josef Šamalík 1875 1948 novinář a politik
403 Jaroslav Šerých 1928 2014 malíř, grafik a ilustrátor
404 František Šilhan 1905 1985 kněz
405 Jiří Šindler 1922 2015 grafik, ilustrátor a pedagog
406 Antonín Škarka 1906 1972 literární historik
407 Jaroslav Škarvada 1924 2010 kněz, teolog a církevní hodnostář
408 Adolf Špaldák 1877 1956 jezuitský kněz a filosof
409 Tomáš Špidlík 1919 2010 kněz, byzantolog a kardinál
410 Karel Šprunk 1928 přírodovědec a filosof
411 Jan Šrámek 1870 1956 kněz a politik
412 Ivan Odilo Štampach 1946 teolog a religionista
413 Marie Štechová 1890 1970 středoškolská profesorka, spisovatelka a publicistka
414 Josef Štemberka 1869 1942 kněz
415 Břetislav Štorm 1907 1960 architekt, heraldik, spisovatel, esejista a grafik
416 Václav Celestin Šulc 1891 1951 provinciál milosrdných bratří
417 Jaroslav Šumšal 1905 1942 kněz
418 Antonín Šuránek 1902 1982 kněz a teolog
419 Pavel Švanda 1936 spisovatel a filosof
420 Bohumil Vít Tajovský 1912 1999 kněz, premonstrát a náboženský a kulturní publicista
421 Miroslav Tělupil 1923 1993 katolický laik
422 Jan Tenora 1863 1936 kněz, historik a publicista
423 Adolf Tesař 1885 1942 kněz
424 Pavel Tigrid 1917 2003 novinář, publicista a politik
425 Otto Albert Tichý 1891 1974 spisovatel, překladatel, hudební skladatel a pedagog
426 Jozef Tiso 1887 1947 kněz a politik
427 Vojtěch Tkadlčík 1915 1997 kněz, slavista, teolog a pedagog
428 Jaroslav Ambrož Tobola 1910 1953 kněz a františkán
429 František Tomášek 1899 1992 arcibiskup pražský, teolog a kardinál
430 Václav Tošovský 1912 2007 dětský lékař, chirurg, pedagog a spisovatel
431 Josef Toufar 1902 1950 kněz
432 Mojmír Trávníček 1931 2011 literární kritik a editor
433 Metod Dominik Trčka 1886 1959 kněz
434 Štěpán Trochta 1905 1974 kněz a církevní hodnostář
435 Rudolf Turek 1910 1991 archeolog, historik a pedagog
436 Josef Heřman Tyl 1914 1993 kněz
437 Alois Tylínek 1884 1965 kněz a politický činitel
438 Jan Evangelista Urban 1901 1991 kněz, teolog a publicista
439 Vít Urban 1943 2002 hispanista, překladatel a publicista
440 František Vacek 1858 1940 kněz a historik
441 Růžena Vacková 1901 1982 teoretička a historička umění a divadelní kritička
442 Josef Vajs 1865 1959 kněz, slavista a spisovatel
443 František Vaňák 1916 1991 kněz a církevní hodnostář
444 František Bernard Vaněk 1872 1943 kněz, básník a spisovatel
445 Bedřich Vašek 1882 1959 kněz a sociolog
446 Josef Vašica 1884 1968 kněz, teolog a filolog
447 Václav Vaško 1921 2009 katolický spisovatel, historik a publicista
448 František Večeřa-Střížovský 1888 1952 kněz, básník, publicista, dramatik a překladatel
449 Miroslav Venhoda 1915 1987 sbormistr a muzikolog
450 Václav Ventura 1951 teolog a filosof
451 Josef Veselka 1910 1992 sbormistr a hudební pedagog
452 Jiří Maria Veselý 1908 2004 dominikánský kněz
453 Josef Veselý 1929 2010 kněz a básník
454 František Martin Vích 1921 2008 kněz a člen Kongregace bratří Nejsvětější svátosti
455 Jan Vilikovský 1904 1946 literární vědec, editor a překladatel
456 Josef Vlasák 1867 1958 kněz, řeholník a řádový představený
457 Josef Vlček 1920 2015 vydavatel a předseda Matice cyrilometodějské
458 Miroslav Vlček 1925 1990 kněz a církevní hodnostář
459 František Vlk 1904 1945 kněz a člen Tovaryšstva Ježíšova
460 Miloslav Vlk 1932 2017 kněz, archivář a arcibiskup pražský a kardinál
461 Stanislav Vodička 1910 1982 prozaik, knihař a přítel Jakuba Demla
462 Timotheus Vodička 1910 1967 básník, překladatel, esejista a literární vědec
463 Vladimír Vokolek 1913 1988 básník, prozaik, esejista a kritik
464 Vlastimil Vokolek 1903 1985 tiskař, nakladatel a bratr Vladimíra a Vojmíra Vokolka
465 Rudolf Voříšek 1909 1953 filosof, překladatel a redaktor
466 Karel Vrána 1925 2004 kněz, teolog, filosof a literární vědec
467 Jaroslav Vrbenský 1932 vydavatel křesťanské literatury
468 Leopold Vrla 1909 1991 pedagog, překladatel a publicista
469 Alois Augustin Vrzal 1864 1930 kněz, slavista, překladatel a mnich
470 Jaroslav Vrzala 1926 novinář a politik
471 Julius Pavel Vychodil 1862 1938 kněz, filosof, teolog a literární kritik
472 Arnošt Josef Vykoukal 1879 1942 kněz a opat emauzského kláštera
473 Albert Vyskočil 1890 1966 literární kritik, esejista, překladatel a básník
474 Jan Kapistrán Vyskočil 1886 1956 teolog, filosof a historik
475 Antonín Weber 1877 1948 kněz a církevní hodnostář
476 Jiří Marian Wilhelm 1867 1942 kněz, řeholník a řádový představený
477 Eduard Winter 1896 1982 historik a původně člen benediktinského řádu
478 Václav Wolf 1937 kněz a teolog
479 Mathias Wonesch 1848 1932 kněz a církevní hodnostář
480 Jan Zahradníček 1905 1960 básník, překladatel a esejista
481 Bohdan Zahradník 1864 1926 kněz a politik
482 Ladislav Zamykal 1884 1937 kněz a novinář
483 Jan Metod Zavoral 1862 1942 kněz, řeholník a řádový představený
484 Stanislav Zela 1893 1969 kněz a církevní hodnostář
485 Anna Marie Zelíková 1924 1941 řeholnice a členka třetího řádu karmelitánek
486 Jakub Antonín Zemek 1913 1989 kněz a dominikán
487 Antonín Zgarbík 1913 1965 člen Tovaryšstva Ježíšova a viceprovinciál
488 Bohumil Zlámal 1904 1984 církevní historik
489 Rudolf Zuber 1912 1955 církevní historik
490 Josef Zvěřina 1913 1990 kněz, teolog, estetik, historik umění a publicista

Poznámka: Roky úmrtí, které nejsou v publikaci uvedeny, ale byly do tohoto seznamu doplněny dodatečně, jsou zobrazeny menším písmem a kurzívou.