Josef Bradáč

český teolog, vysokoškolský pedagog a římskokatolický duchovní

Josef Bradáč (12. května 1920, Velké Meziříčí28. února 1986, Velké Meziříčí) byl český katolický kněz, teolog, profesor liturgiky a rektor arcibiskupského kněžského semináře.

Doc. ThDr. Josef Bradáč
Narození12. května 1920
Velké Meziříčí, Československo
Úmrtí28. února 1986 (ve věku 65 let)
Velké Meziříčí, Československo
Místo pohřbeníVelké Meziříčí
Povolání
Církevní heraldika
Církevní heraldika
Římskokatolický duchovní
Nábož. vyznánířímskokatolické
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Studium a akademické působení editovat

Středoškolské vzdělání získal na zemském reformním reálném gymnáziu ve Velkém Meziříčí, kde v roce 1939 maturoval. Ke kněžství se připravoval na diecézním bohosloveckém učilišti v Brně, které dokončil v roce 1945. Na kněze byl vysvěcen 29. července 1945. Jako kněz brněnské diecéze působil ve farnostech Troubsko, Komín a Zbýšov. V roce 1965 získal doktorát teologie na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích. Po předložení disertační práce s názvem Štěpán Šrám Dolanský, polemista in causa Magistri Joannis Hus byl 25. března 1965 promován. Další jeho studium se konalo na Liturgisches Institut in Trier. Zde získal v letech 1968-1969 diplom liturgických vědpastorální liturgie. Dne 1. října 1970 byl jmenován rektorem kněžského semináře v Olomouci. Stal se členem České liturgické komise. V akademickém roce 1969-1970 vyučoval na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci externě (bez jmenování, pouze s ústním souhlasem) liturgiku. Dne 23. září 1970 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích, pobočce v Olomouci lektorem pro obor liturgiky pro akademický rok 19701971. Jeho jmenováno bylo opakováno 22. září 1971 pro rok 19711972, dne 26. července 1972 pro rok 19721973 a 27. září 1973 pro akademický rok 19731974. Dne 9. prosince 1971 byl udělen souhlas s jeho jmenováním docentem pro obor vědy o liturgii, na základě spisu Die Liturgiebegriff in den deutschen Handbüchern für Liturgie und Pastoraltheologie des 19. Jahrhunderts. Působení na CMBF bylo ukončeno na konci roku 19731974, kdy byla fakulta zásahem komunistické státní moci zrušena. Poté odešel do pastorace do Vrchoslavic.

Dílo editovat

Současně s výukou na CMBF zastával funkci rektora arcibiskupského kněžského semináře a působil na výchovu jedné generace moravských kněží, mezi které patří například i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jeho přednostním zájmem byla liturgie, které se věnoval již od bohosloveckých let. Při svém kněžském působení se nechal inspirovat průkopníkem liturgického apoštolátu Piem Parschem, C.R.S.A. (1884-1954), augustiniánem v klášteře Klosterneuburg a podílel se tak na přípravě reformy II. vatikánského koncilu. Stěžejním dílem Josefa Bradáče je pětidílná Věda o liturgii (Olomouc, 1972), koncipovaná především pro výuku liturgie na teologické fakultě. Publikoval mnoho článků, psal homilie pro inspiraci kněží, věnoval se přednáškové činnosti. Na důchodě vypomáhal ve své rodné farnosti. Ve Velkém Meziříčí po dlouhém těžkém utrpení zemřel 28. února 1986 ve věku nedožitých 66 let.

Bibliografie editovat

 • Dějiny novověkých snah o obrodu liturgie, [Díl] 2, Od reformace do druhého vatikánského sněmu, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1971. 60 s.
 • Katecheze o mši svaté, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1971. 19 s.
 • Kursorická bohoslužba slova z evangelia sv. Lukáše, Olomouc: [s.n.] 1971. 109 s.
 • Struktury církve zítřka: studijní text z pastorální teologie, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1972. 47 s.
 • Věda o liturgii: přednášky a texty (1970–1972), Část 1, Všeobecný úvod, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1972. 189 s.
 • Věda o liturgii: přednášky a texty (1970–1972), Část 2, Základní prvky liturgie, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1972. 108 s.
 • Věda o liturgii: přednášky a texty (1970–1972), Část 3, Slavnost eucharistie, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1972. 212, 7 s.
 • Věda o liturgii: přednášky a texty (1970–1972), Část 4, Liturgie svátostí podle Rituálu, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1972. 67 s.
 • Věda o liturgii: přednášky a texty (1970–1972), Část 5, Posvěcení času, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1972. 119, 3 s.
 • Liturgika, Litoměřice: [s.n.] [19?]. 29 s.
 • Josef BRADÁČ (ed.), Bohoslužba hodin: pokus o uspořádání. Doba během roku: základní část, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1974. 142 s.
 • Josef BRADÁČ (ed.), Bohoslužba hodin: pokus o uspořádání. Společné texty svatých, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1974. 99 s.
 • Josef BRADÁČ (ed.), Bohoslužba hodin: pokus o uspořádání. Žaltář, Olomouc: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta 1974. 316 s.
 • Posvátná znamení, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1994. 57 s.
 • Posvěcení času, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1992. 73 s.
 • Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře, Sešit 1, Evangelia, doba adventní, vánoční, postní a velikonoční, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1996. 99 s.
 • Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře, Sešit 2, Evangelia, 1.–17. týden v mezidobí, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1996. 79 s.
 • Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře, Sešit 3, Evangelia, 18.–34. týden v mezidobí, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1996. 91 s.
 • Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře, Sešit 4, 1. čtení, doba adventní, vánoční, postní a velikonoční, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1996. 98 s.
 • Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře, Sešit 5, 1. čtení, 1.–17. týden v mezidobí, 1. cyklus, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1996. 78 s.
 • Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře, Sešit 6, 1. čtení, 18.–34. týden v mezidobí, 1. cyklus, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1996. 77 s.
 • Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře, Sešit 7, 1. čtení, 1.–17. týden v mezidobí, 2. cyklus, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1996. 79 s.
 • Krátké homilie pro doby feriálního lekcionáře, Sešit 8, 1. čtení, 18.–34. týden v mezidobí, 2. cyklus, Olomouc: Matice cyrilometodějská 1996. 83 s.

Časopisecké studie, zejména: Duchovní pastýř, Via.

Odkazy editovat

Literatura editovat

 • Bohemikální autoři. Křesťanství (1901–2000), Praha: Centrální katolická knihovna 2001 [cit. 2005-07-31].
 • HANUŠ Jiří: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Brno 2005, ISBN 80-7325-029-2, s. 19.
 • KUNETKA František: „Kněz, vychovatel, vědec a učitel“, in Teologické texty 2 (1996) 72
 • KUNETKA František: „Josef Bradáč (1920–1986)“, in KARFÍKOVÁ, Lenka – KŘIŠŤAN, Alois – KUŘE, Josef (ed.), „Život se tvoří z přítomné chvíle“: česká katolická teologie po druhé světové válce, Brno 1998, s. 67–80.
 • KUNETKA František: Josef Bradáč (1920 – 1986) – kněz, vychovatel, vědec a učitel, Olomoucký arcidiecézní informátor Oldin 3/2011, s. 13.
 • NOVOTNÝ Vojtěch: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007.
 • Olomoucký arcidiecézní informátor
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : I. díl : A-J. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 634 s. ISBN 80-7185-245-7. S. 130. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat