Ladislav Kuncíř

český nakladatel (1890-1974)

Ladislav Kuncíř (14. září 1890 Žitovlice[1]5. června 1974 Praha) byl český nakladatel v období mezi světovými válkami. Edice, které vydával, se vyznačují vzornou a při tom jednoduchou úpravou grafickou a velmi dobrým tiskem. Vydával básnická a literární díla jak klasiků tak začínajících literátů. Zvláštní pozornost pak věnoval církevním myslitelům, bohoslovcům a českému baroknímu písemnictví.

Ladislav Kuncíř
Český nakladatel Ladislav Kuncíř v srpnu 1941
Český nakladatel Ladislav Kuncíř
v srpnu 1941
Narození14. září 1890
Žitovlice
Úmrtí5. června 1974 (ve věku 83 let)
Praha
Místo pohřbeníVinohradský hřbitov
Povolánívydavatel, publicista a redaktor
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Motto a značka nakladatelství Ladislava Kuncíře

Ladislav Kuncíř miloval českou řeč a její krásu a tak zasvětil svůj život knize, pro knihu trpěl a zemřel. Kuncířovo nakladatelství bylo významným kulturním činitelem, ne sice rozsahem, ale nesporně kvalitou díla. Jeho devizou bylo vydávat jen díla hodnotná, protože považoval obohacení národní kultury za čestnější a přednější než obohacení vlastní. Výrazem těchto snah bylo i heslo, které si zvolil do znaku, když se osamostatnil a založil vlastní nakladatelství. Všechny knihy jím vydané nesou znak kozoroha ve skoku s nápisem Non deserit alta – neopouští výšiny.

Životopis editovat

Začátky editovat

Ladislav Kuncíř se vyučil knihkupcem v Jičíně v knihkupectví u Josefa Zajíčka v době od ledna 1905 až do října 1907. Poté získává místo pomocníka v nově zakládaném knihkupectví v Mostě „Severočeské menšinové knihkupectví“. Další štace byla v Prostějově a od listopadu 1910 v Olomouci, kde se seznámil i s Františkou Othovou, která se stala v červnu 1912 jeho ženou. Měl s ní celkem 5 dětí a byli spolu až do konce života. V květnu 1915 musel narukovat a válku po výcviku strávil na ruské frontě. I na frontě sledoval kulturní dění, neboť mu jeho žena a přátelé posílali pravidelně kulturní časopisy a občas i knížky.

Období 1918–1938 editovat

Z 1. světové války se vrací s jasným přesvědčením stát se českým nakladatelem. Po příchodu do Prahy nastoupil v roce 1919 už jako vedoucí knihkupectví nově vytvořené Československé strany lidové. Prodejna knihkupectví se nacházela ve Schwarzenberském paláci ve Spálené ulici s domovním znamením „U zlatého klasu“. Odtud vzniklo označení knihkupectví, které se užívalo ještě v roce 1990, naposledy v ulici Na Příkopech. Svou činnost ve Zlatém klasu zahájil knihami edice Dobré Dílo (nakladatelství Josefa Floriana ve Staré Říši) a dalšími včetně edice katolických knih. Velmi dbal, aby knihy byly náležitě vystaveny, což bylo v Praze novum – úprava a bohatost výkladní skříně. Knihkupectví se brzy stalo dostaveníčkem mnohých sběratelů, básníků, autorů a dalších včetně mladých malířů a studentů. Však také instaloval ve výkladní skříni první výstavy děl například Josefa Havlíčka, Ladislava Süsse, Adolfa Hoffmeistra, Karla Teiga a dalších.

V roce 1923 opouští knihkupectví U zlatého klasu a zakládá vlastní nakladatelství s knihkupectvím ve Voršilské ulici. Začíná vydávat čtrnáctideník pro politiku a národní kulturu Rozmach, jehož přispěvateli byli namátkou např. Jaroslav Durych, Josef Dostál, Leopold Peřicha, Aloys Skoumal, ale i tehdejší avantgarda Vítězslav Nezval, Jiří Frejka, Jaroslav Fragner. Kromě časopisu Rozmach vydával Ladislav Kuncíř také časopis Akord jako platformu pro začínající autory a později Kuncířovy noviny, které vedl Břetislav Štorm redaktor a grafik.

Ladislav Kuncíř vydává dílo začínajícího Jaroslava Durycha, který ho označuje za svůj osud. Zakládá edici moderní literatury Knihy nové doby a Národní knihovnu. Vydává Pohádky K. J. Erbena s ilustracemi Cyrila Boudy. A vydává také náboženskou literaturu. Za nejvýznamnější knihu začátků nakladatelství pokládá Život Kristův, která autorovi Giovanni Papinimu vynesla cenu míru.

Ladislav Kuncíř ve svém nakladatelství vydává díla, ve kterých cítí vysokou uměleckou hodnotu a není už tak důležité, zda jde o renomované autory či nováčky. A tak se na knižní pulty dostávají spisy Julese Barbeye d’Aurevillyho, Alfreda de Musseta, G. K. Chestertona, H. Belloca, J. Swifta, Ch. Dickense, André Mauroise, Sigrid Undsetové a dalších a dalších. Z českých autorů kromě Jaroslava Durycha jmenujme alespoň Viktora Dyka, Vítězslava Nezvala, Karla Hlaváčka, Vladimíra Holana, Jana Zahradníčka, Ivana Suka, E. F. Buriana. Své knihy provázel ilustracemi malířů jako Cyril Bouda, Zdenka Braunerová, Karel Svolinský, Jan Zrzavý, Adolf Hoffmeister, Vlastimil Rada a další, ve výtvarné úpravě V. H. Brunnera a po jeho smrti A. Lískovce. Že knihy byly ve vynikající grafické úpravě svědčí i dosažení nejvyšších uznání v Paříži 1926, ve Florencii 1928 a přetisky obálek či titulních listů v revuích The Fleuron a Typografie.

Významnou složku jeho vydavatelského programu tvoří literatura náboženská. Redaktorem a poradcem náboženských děl se stal Antonín Ludvík Stříž, farář a později sídelní kanovník na Vyšehradě, který též překládal z mnoha jazyků. Stěžejním dílem z této oblasti jsou bezpochyby Životopisy svatých z pera Isidora Vondrušky, které vyšly v 5 svazcích na celkem 1700 stranách se 120 hlubotiskovými obrazy a popisovaly 7500 svatých v kontextu církevních dějin. Nešlo však jen o knihy katolické, ale Kuncíř a Stříž konali své dílo v ekumenickém duchu, za což mnohokrát sklidili projev díků i profesora Husovy fakulty dr. J. L. Hromádky.

Hospodářská krize vedla i ke krizi na knižním trhu a k likvidaci Kuncířova nakladatelství v roce 1934. Ladislav Kuncíř přijímá nabídku právě zřizovaného nakladatelství Vyšehrad a stává se na rok jeho ředitelem. Pak se s pomocí přátel Antonína Lískovce a Břetislava Štorma opět snaží vybudovat nové nakladatelství, které má pokračovat ve službě knize stejně jako v předchozích letech.

Období 1939–1945 editovat

Než se však stačí nový podnik dostatečně rozběhnout, přichází 2. světová válka. Mnohé je zakázáno, mnoho zastaveno. V té době v Kuncířově nakladatelství vychází Mrštíkova Pohádka máje a Rok na vsi, je vydáván Špalíček a Slabikář Mikoláše Alše a několik dalších drobných prací. Po porážce hitlerovského Německa rozkvetl kulturní život nebývalým tempem. Díky usilovné práci celé rodiny, je možné začít uskutečňovat vydavatelské plány na realizaci děl české slávy. V první řadě je to Kalendář Mikoláše Alše, dále soubor spisů F. L. Čelakovského a soubor díla bratří Viléma a Aloise Mrštíků. Z náboženských děl stačil připravit k tisku sv. Augustina O boží obci. Ráčkovy Československé dějiny ještě stačily vyjít, ale celé vydání bylo konfiskováno.

Období 1945–1974 editovat

V roce 1949 byla zastavena vydavatelská činnost soukromých vydavatelství vůbec. Nakladatelství Vyšehrad převzalo likvidací veškerá aktiva Kuncířova nakladatelství. Převzalo k dokončení díla bratří Mrštíků, Čelakovského, sv. Augustina, zásoby papírů, štočků, knihy již vytištěné či roztištěné a nebo vysázené. Získalo i celé velké sklady. Ladislav Kuncíř tehdy ještě směl, se svolením ministerstva informací, nastoupit v nakladatelství Vyšehrad na místo ředitele.

Politický proces editovat

24. května 1951 byl Ladislav Kuncíř zatčen a obviněn z velezrady v procesu, který se nazývá „Zelená internacionála.“ 2.–4. července 1952, tedy více než rok poté, proběhlo soudní řízení na dvou místech v Praze a v Brně. Ve velkém brněnském monstrprocesu proti řadě katolických kněží a spisovatelů (za všechny jmenujme dnes nejznámějšího básníka Jana Zahradníčka) je souzen i Ladislav Kuncíř a odsouzen k 10 letům vězení a propadnutí veškerého majetku. Tak byla ztracena rozsáhlá knihovna a archiv. Byly ztraceny rukopisy, korespondence, smlouvy, kresby, návrhy grafických úprav, štočky, vůbec všechno. On sám prošel Valdicemi, Leopoldovem, Pankrácí. Když byl 4. srpna 1956 propuštěn z vězení pro velmi vážný zdravotní stav, bylo mu 66 let. Nesměl být nikde zaměstnán a nebyl mu přiznán žádný důchod, což platilo až do jeho úplné rehabilitace v plném rozsahu obžaloby dne 16. června 1966. Týž výrok se týkal všech tehdy odsouzených bez výjimky.

Závěr života editovat

Ač tělesně velmi nemocen, se Ladislav Kuncíř duševně cítil v plné síle. Když se vrátil z vězení, ihned se začal zajímat o materiály z mrštíkovské korespondence, které připravoval již od roku 1941. Byla to právě práce na přípravě korespondence k publikování, která mu dovolovala překonat všechny těžkosti života. Léta se snažil získávat další materiál v archivech a u soukromníků. Když bylo vše pohromadě, náhle umírá profesor dr. Miloslav Hýsek, osobní přítel, který měl obstarat vědeckou část publikace. Nakonec díky podpoře Literárního fondu mohl Ladislav Kuncíř v práci pokračovat. Shromáždil 2000 dopisů, hlavně Vilémových, ale vydání korespondence se už nedožil. Zemřel 5. června 1974 v Praze. Korespondence pak vyšla v nakladatelství Odeon v roce 1978 pod názvem Nedosněné sny v pečlivé redakci Rudolfa Havla.

V 60. letech napsal své paměti. Začátkem 70. let se zdálo, že dokonce vyjdou v nakladatelství Vyšehrad. Žel doba tomu nepřála. Paměti vyšly po letech v edici Rozmluvy v Londýně: Ladislav Kuncíř: Život pro knihu.

Vydaná díla Ladislavem Kuncířem editovat

 
Titulní list Zdenky Braunerové ke knize Miloše Martena Nad městem, 1924

abecedně podle autorů

A

B

C

Č

D

 • Davignon Henri Kajícník z Furnes 1928
 • Defoe Daniel Život a dobrodružství Robinsona Crusoe 1926
 • Delluc Louis Filmová dramata 1925
 • Denifle Jindřich Cesta k věčné lásce 1932
 • Desolda Jan Fr. Smrt Voltairova 1920
 • Dickens Charles Oliver Twist I. a II. 1930
  • Pickwickovci I. a II. 1925
 • Durych Jaroslav Balady 1925
  • Básně 1930
  • Bloudění I., II., III. 1.+2.+3.vydání 1929
  • Budějovická louka 1928
  • Ejhle člověk 1928
  • Essaye 1931
  • Chvála bibliofilů 1931
  • Jak vykvetla sedmikráska 1929
  • Kouzelná lampa 1926, 2.vydání 1929
  • Kvas na Boleslavi, Svatý Václav 1925
  • Kvas na Boleslavi, Svatý Václav – 2. přepracované' '1929
  • Láska k vlasti 1931
  • Naděje katolictví v zemích českých 1930
  • Na horách - 2. definitivní vydání 1928
  • Obrazy 1922, 2.vydání 1930
  • Okamžiky z válečných let 1924
  • Paní Anežka Berková 1931
  • Plížení Německem 1926
  • Pouť do Španělska 1929
  • Rekviem. Menší valdštejnská trilogie 1930, 2.vydání 1930
  • Sedmikráska 1925, 2.vydání 1927
  • Sedmikráska - 2.vydání 100ks čís.s kresbami K.Svolinského 1927
  • Sedmikráska 3.vydání 1930, 4.vydání' 1930, 5.vydání 1932
  • Sedmikráska - 5.vydání 100ks čís. výtisků Toyen 1932
  • Smích věrnosti. Legenda. 1924
  • Štědrý večer 1926
  • Toulky po domově 1938
  • Tři dukáty 2.vydání 1927
  • Valdice 1928
  • Valdštejnův kraj 1929
  • Vzpomínky z cest 1932
  • Vzpomínky z mládí 1928, 2.vydání 1931
 • Dyk Viktor Inter arma 1928
  • Vzpomínky a komentáře 1893 – 1918 I. a II. 1927

E

 • Edschmid Kasimir Šestero ústí 1920
 • Erben Karel Jaromír České pohádky a báje 1922
  • Kytice z pověstí národních 1924
  • Ruské a polské pohádky 1924
  • Vybrané báje a pověsti jihoslovanské 1923
 • Estelricho Náboženské pronásledování ve Španělsku 1938
 • Estrade J. B. Zjevení lurdská 1933
 • Etherie (Sylvie Akvitánská) Putování na místo svaté 1930

F

 • Faber Fred Wiliam Betlém I. a II. 1929
 • Fével Paul Suanové a modří 1926
 • l’Ford Gertruda Rouška Veroniky 1930
 • Foustka Jiří Hrst o zubech 1942
 • Sv. František Spisy sv. Františka, zakladatele řádu bratří menších 1926
 • Fulcher Chartresský Historie Jerusalémská 1920

G

H

 • Hastings Basil Magdonald Vzpomínky dítěte 1928
 • Hauff Wilhelm Žebračka z Pont des Arts 1934
 • Hawthorne Nathaniel Mramorový faun 1929
 • Heidenstarn Werner von Pouť svaté Brigity 1929
  • Rozklad a pád proletářské filosofie 1920
 • Hello Arnošt Den Páně 1923
  • Divné příběhy 1920
  • Podobizny svatých 1938
 • Hervig Franz Svatý Šebestián s Wedingu 1930
 • Hlaváček Karel Mstivá kantiléna 1925
 • Holan Vladimír Triumf smrti 1930
 • Holzner Josef Dr. Apoštol Pavel 1939
 • Honzík Karel Moderní byt 1939
 • Hornov Vladimír V zahradách Královny
  • Vánoce
 • Hronek Josef Arcibiskup František Kordač 1934
 • Hruška J.F. Výbor chodských bajek 1929
 • Hugo opat Život svatého Roberta 1927
 • Hynek R. W. Dr. Hořící srdce 1933
  • Mystická stezka stigmatisovaná z Konnersrouthu 1931
  • Stigmatisovaná z Konnersrouthu 1927
  • Doplňky stigmatisovaná z Konnersrouthu 1927

Ch

 • Chajjám Omar Čtyřverší Omara Chajjáma 1931
 • Chesterton G. K. Anarchista Čtvrtek 1924, 2.vydání 1928
  • Co je špatného na světě 1925
  • Eugenika a ostatní zla 1928
  • Kamarád Čtvrtek 1926
  • Klub podivných živností 1923, 2.vydání 1928
  • Moudrost otce Browna 1925
  • Muž, který věděl příliš mnoho 1926
  • Muž, který byl příliš živý 1925
  • Povídky o dlouhém luku 1927
  • Stromy pýchy 1926
 • Chmelař Benjamin Léčení tuberkulosy plic 1911

I

 • Sv. Ignác Paměti svatého Ignáce z Loyoly 1929
 • de Isla Historie proslulého kazatele fray Gerundia de Camporas 1927

J

 • Jakobsen Roman Nejstarší české písně duchovní 1930
 • Jammes Francis Farář ozaronský 1922
  • Kniha o svatém Josefu 1923
  • Růženec ve slunci 1921
  • Svatební zvony 1927
 • Jirko Miloš K staré vlajce 1925
 • Jörgenson Johannes Na výšinách 1923
  • Pouť do Svaté Země 1928
  • Poutníkova kniha 1942
  • Svatá Kateřina Sienská 1947
  • Svatý František z Assisi 1945
  • Svatý oheň 1941

K

 • Kalista Zdeněk Jediný svět 1923
  • Mládí Humprechta Černína I., II.
 • Kalvatová Melanie Zjevení přesvaté Panny Marie na hoře La Salatské 1921
 • Karásek Jiří ze Lvovic Legenda o ctihodné Marii Elektě z Ježíše 1922
 • Kempenský Tomáš Růžová zahrádka 1940
 • Knap Josef Zaváté šlépěje 4.vydání 1947
 • Z Kochemu Martin Výklad mše svaté 1933
 • Komenský Jan Amos Labyrint světa a ráj srdce zabaveno
 • Konečný Filip Svatý Dominik, zakladatel řádu 1921
 • Kopta Josef Česká kniha a my 1947
 • Kossaková Žofie Legenda o svatém Mikuláši z Prstenice 1938
 • Kostohryz Josef Rekviem 1944
 • Krčmář Zdeněk Františkovy Lázně 1947
 • Kristen Zdeněk Za odkazem Františka Palackého 1948
 • Krlín Josef Papežská politika 1946
  • Pronásledování katolíků v Mexiku 1928
 • Křelina František Kotva v moři 1928
 • Kulda Beneš Metod Moravské národní pohádky 1927

L

M

N

O

 • Odvadil František Černý koráb 1930
 • O’Flaherty Liam Udavač 1928
 • Otradovicová Jarmila Básnický profil Jaroslava Durycha 1945

P

 • Papica Josef Velké tajemství 1938
 • Papini Giovanni Hotový člověk 1926
 • Pečinková Běla Žeň v bouři 1923
  • Stihodná Maria Elektra z Ježíše 1922
 • Piramonti Jan Petr Město velikého Krále 1924
 • Pius XI Encyklika o svatém Josafatu 1923
 • Polívková Božena Výtvarná práce V.H. Brunnera pro českou knihu 1929
 • Prat F. Svatý Pavel 1928
 • Przywara Erich Eucharistie a práce 1922
 • Puškin A. S. Pohádka o caru Saltánovi 1927

Q

 • Quincey Thomas Johanna z Arku 1920
  • Zpověď anglického požívače opia 1926

R

Ř

S

 • Sandtnerová Marie Janků Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů 1950
 • Schulz Karel Dáma u vodotrysku 1926
 • Schwarzenberg Bedřich Španělský deník a zrození revolucí 1937
 • Silesius Angelus Poutník cherubínský
 • Skácel Miloslav Látka a tvar 1944
 • Solovjes Vladimír Duchovní základy života 1924
 • Stanovský Otto Čtvero Pange lingua – partitura + hlasy 1930
 • Stevenson R.L. Ostrov pokladů 1924
 • Stoachey Lytton Alžběta a Essex 1930
 • Straka Cyril Přenesení ostatků sv. Norberta z Magneburku na Strahov 1626-1628 1927
 • Strakoš Jan Počátky obrozeneckého historismu 1929
 • Stříž Antonín Kurz latiny pro samouky 1944
  • La Saletta, Zjevení Matky Boží 19.9.1846 1932, 2.+3.+4.vydání 1946
  • Věnec Ducha Svatého 1931
 • Suk Ivan Sluneční lásky 1923
 • Surins Vavřinec Život sv. Antonína Paduánského 1920, 2.vydání 1925
 • Sutter P. Satan v Illfurtu 1931
 • Svensson Jón Islandské povídky 1929
 • Swift Jonathan Guliverovy cesty I a II 1929
  • Guliverovy cesty I a II ilustrované Hofmeister a Burian 1929

Š

 • Šašek Miroslav Benjamín a tisíc mořských ďáblů 1947
 • Šídlo F.A. Krásno vychovatelem lidstva 1911
  • Válka zabaveno
 • Špálová Sonja Černý Honzík 1945
 • Špirko Jozef Patrológia 1939
 • Štorm Břetislav Dobrý drak 1944
  • Vladařství Růže 1937

T

 • Tanner Jan Život a ctnosti P.Albrechta Chanovského 1932
 • sv.Terezie Ježíšova Listy 1926, 2.vydání
  • Hrad nitra čili komnaty 1930
  • Kniha zpráv 1924
  • Meditace duše o Bohu 1922
 • Teuchner Jindřich Panna a satanáš 1943
 • Thackeray William Trh marnosti I,.II.,III.,IV. 1930
 • Thomson Malcolm Winston Churchill 1946
 • Tichý František Kytice české a slovenské duchovní lyriky 1931
 • Tichý Otto Albert Z hudební Francie zastaveno
 • Tomíško Čeněk M. Jsme v rukou Božích 1947

U

 • Undsetová Sigrid Gymnadenia 1931
  • Hořící keř 1932
  • Jaro 1929, 2.vydání 1930, 3.vydání 1932, 4.vydání 1933
  • Jenny 1933
  • Kristina Vavřincová I. Věnec 1931
  • Kristina Vavřincová II Paní I.,II. 1932
  • Kristina Vavřincová III Kříž I.,II. 1934
  • Olav Audunssön v Hestvikenu 1935
 • Vajs Josef Abecedárium paleoslovanicum 1917
  • Psalterium paleoslovanicum 1917
 • Valter Josef M. Autem a na koni Austrálií zastaveno
 • Verián Jaroslav Zakletí 1928
 • Vilinskij Valerij Duch ruské církve 1930
 • Villiers de L’Isle Adam Axel 1930
  • Tribulat Bonhomet 1930
 • Vítězná Dagmar Opička Zuzi 1945
 • Vladyka Vladislav Včera není dnes 1927
 • Vlček Bartoš Povídky z Itálie 1926
 • Vondruška Isidor Životopisy svatých I.,II.,III.,IV.,V. 19301932
 • Vyskočil Albert Sásníkova cesta 1927

W

 • Waters Christopher Povídka o starém námořníku 1937
 • Weinrich F.G. Umučení páně 1937
 • Willam Fr.M. Život Ježíše Krista v kraji a lidu izraelském 1935
  • Život Marie, matky Ježíšovi 1937
 • Winsloe Christa Děvče Manuela 1937
 • Winter Eduard Tisíc let duchovního života 1939

Y

Z

 • Zahradníček Jan Pokušení smrti 1930
 • Zegadlowicz Emil Budějovické louky 1934
  • Hodina před jitřní 1930
 • Zeyer Julius Obraz muže v krunýři 1938
  • Jan Maria Plojhar 1950
  • Neklan nevyšlo

Ž

 • Žantovská Hana Blízkost nevyšlo

časopisy (ročník/rok)

 • Akord – měsíčník (I/1928, II/1929, III/1930, IV/1931, V/1932, VI/1933)
 • Brána (I/1937, II/1938, III/1939 jen čísla 1.,2.,3.)
 • Kuncířovy noviny (I/1929, II/1930)
 • Lidové zábavy (I/1928)
 • Rozmach (I/1923, II/1924, III/1925, IV/1926, V/1927)
 • Vinice Páně (I/1930, II/1931 (jako letáky), III/1932, IV/1933, V/1934, VI/1935, VII/1936, VIII/1938, IX/1939, X/1940, XI/1941)
 • Světla (I/1910, II/1911)


edice knih

 • Národní knihovna
 • Knihy nové doby
 • Knihy Akordu
 • Knihy mladých
 • Kozoroh
 • Philobiblon
 • Prsten
 • Kuncířovy nové knihy
 • Kuncířovy Sešity
 • Poklad
 • Ver Sacrum
 • Vinice Páně
 • Boží bojovníci
 • Karmel
 • Svatí Otcové

Odkazy editovat

Reference editovat

Literatura editovat

Externí odkazy editovat