Alois Spisar

český duchovní, náboženský spisovatel, profesor, publicista, teolog a vysokoškolský pedagog

Alois Spisar (18. dubna 1874 Německé /dnes Pustiměřské/ Prusy[1] u Vyškova - 4. září 1955 Praha) byl český římskokatolický reformistický kněz a náboženský spisovatel, poté duchovní Církve československé (husitské), teolog, profesor Vysoké školy bohovědné CČS v Praze a Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze.

Prof. ThDr. h. c. Alois Spisar
prof. Alois Spisar
prof. Alois Spisar
Narození 18. dubna 1874
Pustiměřské Prusy
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí 4. září 1955 (ve věku 81 let)
Praha
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Ocenění čestný doktorát Evangelické teologické fakulty v Praze (1935)
Nábož. vyznání katolická církev (do 1921)
Církev československá husitská (od 1921)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ŽivotEditovat

Absolvoval katolický arcibiskupský konvikt (v současnosti Arcibiskupské gymnázium) v Kroměříži a již jako římskokatolický kněz–modernista a středoškolský profesor náboženství se v letech po skončení první světové války a založení Československé republiky zúčastnil moravského zápasu o reformu Římskokatolické církve, mj. po boku kněze Matěje Pavlíka (časopis Právo národa).

V průběhu tzv. pravoslavné krize se postavil na stranu ThDr. Karla Farského a od roku 1921 se stává knězem Církve československé, působícím v olomouckém a kroměřížském regionu. Na konci dvacátých let je již oprávněně chápán jako ideový pracovník s celocírkevní autoritou. Mimořádná úloha mu připadla na pokračujícím I. řádném sněmu CČS v roce 1931, který přijal jeho koncepci Učení náboženství křesťanského pro věřící církve československé za směrodatnou věroučnou normu; formálně platila až do roku 1971, kdy byly sněmem po téměř patnáctileté celocírkevní diskusi promulgovány Základy víry CČS/H.

V letech 1932-1934 stanul v řídící funkci prvního samostatného teologického ústavu CČS v její historii, Vysoké školy bohovědné CČS a jiných svobodných církví křesťanských v Praze, na níž zastával místo profesora systematické teologie. V lednu 1934 se teologové i bohoslovci CČS vrátili na Husovu československou evangelickou fakultu bohosloveckou (HČEFB). Jako výraz smíření s evangelíky byla na ní v roce 1935 zřízena samostatná sekce pedagogů Církve československé, Aloisu Spisarovi byl po zásluze 30. 4. téhož roku udělen čestný doktorát teologie a byl jmenován prvním řádným profesorem za CČS pro obory věrouka a etika. Ve své další pedagogické, vědecké i publicistické činnosti „…dovedl teologii CČS na standardní akademickou úroveň. Její vymezení vůči teologii katolické a evangelické dovršil dogmaticky“ (Zdeněk Kučera). S výjimkou válečných let, kdy byla HČEBF jako ostatní vysoké školy z příkazu nacistů zavřena, na ní působil až do svého penzionování v roce 1950.

DíloEditovat

Knihy a skriptaEditovat

 • Dějiny náboženství před Kristem. Kroměříž 1921
 • Náboženství Ježíše Nazaretského. Kroměříž 1923
 • President T. G. Masaryk, náboženský člověk a myslitel. Praha 1925
 • Ideový úkol církví v náboženské krisi dneška. Praha 1926
 • Počátky víry křesťanské. Praha 1926
 • Evangelium Ježíše Krista a naše doba : myšlenkové úvahy. Praha 1929
 • Moderní subjektivismus a úkoly theologie (Inaugurační přednáška 15. XII. 1932). Praha 1933
 • Ideový vývoj církve československé : (nástin). Praha 1936
 • The Czechoslovak Church : concerning its substance, theology and founder (s F. M. Hníkem a F. Kovářem). Praha 1937
 • Úvod do věrouky v duchu církve československé. Praha 1939
 • Dějiny dogmatu. Praha 1940
 • Věrouka v duchu církve českomoravské ve dvou dílech (Díl I.). Praha 1941
 • Bůh Posvětitel. Praha 1944
 • Věrouka v duchu církve československé ve dvou dílech (Díl II.). Praha 1946
 • Zápas se zlem. Praha 1946
 • Ethika v duchu církve československé. Praha 1948
 • L’Eglise Tchecoslovaque/Die Tschechoslowakische Kirche/The Czechoslovak Church (se Z. Trtíkem). Chaumont 1948
 • Dějiny filosofie (1. a 2. díl). Praha 1950
 • Ideový obsah postil Dr. Karla Farského. Praha 1952

Spisy polemickéEditovat

 • Ideové směrnice církve čsl. a br. biskup Gorazd. Praha 1924
 • Církev československá: slovo k stejnojmennému článku prof. dr. Hromádky v Křesťanské revui, ročník V, čís. 7-10. Praha 1932

UčebniceEditovat

 • Křesťanská věrouka v duchu církve československé pro školy měšťanské a střední. Praha 1932
 • Křesťanská mravouka v duchu církve československé pro školy měšťanské a střední. Praha 1932
 • Biblická čítanka Nového zákona pro školy měšťanské a nižší střední. Praha 1933
 • Úvod do biblické čítanky Nového zákona pro školy měšťanské a nižší střední. Praha 1933
 • Výbor z Nového zákona. Praha 1951
 • Výbor ze Starého zákona. Praha 1951

Studie, eseje a článkyEditovat

 • Byl neobyčejně plodným, kmenovým autorem čtvrtletníku (1929-1930), od roku 1931 dvouměsíčníku Náboženská revue církve československé, týdeníku Český zápas a periodických řad, vycházejících v Tiskovém a nakladatelském družstvu CČS Blahoslav (např. Knihovna křesťanské myšlenky).
 • Třetí až sedmý ročník Náboženské revue CČS (1931-1939) již jako dvouměsíčník redigoval spolu s biskupem ThDr. Josefem Rostislavem Stejskalem, který byl na VŠB CČS v letech 1932-1934 profesorem novozákonní vědy.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • Masarykův slovník naučný. VI. díl. Praha 1932, s. 852
 • EBERTOVÁ, Anežka: Památce bratra profesora Spisara. Náboženská revue (příloha Jednota) 26/5, 1955, s. 64–70
 • HANUŠ, Jiří. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 308 s. ISBN 80-7325-029-2. S. 141. 
 • KUČERA, Zdeněk. Inspirativní odkaz Aloise Spisara. Český zápas 20, 1997, s. 1–2
 • Osobnosti - Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 652. 
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : III. díl : Q–Ž. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 587 s. ISBN 80-7185-247-3. S. 178. 
 • TRTÍK, Zdeněk. Význam životního díla profesora dr. Aloise Spisara. Náboženská revue 20/3–4, 1949, s. 132–137

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat