Zdeněk Trtík

český duchovní, filozof, novinář, náboženský spisovatel, profesor, publicista, překladatel, teolog a vysokoškolský pedagog

Zdeněk Trtík (14. srpna 1914 Kyjov24. června 1983 Praha) byl český teolog, duchovní Církve československé husitské, filozof, překladatel z němčiny, publicista, editor, profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze.

Prof. ThDr. Zdeněk Trtík
Narození14. srpna 1914
Kyjov
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí24. června 1983 (ve věku 68 let)
Praha
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Povolánívysokoškolský učitel, překladatel, novinář, teolog a farář
Alma materEvangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (1933–1937)
reálné gymnázium
Tématahusitská teologie, systematická teologie a duchovní služba
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.
Zdeněk Trtík na obraze akad. malířky Emy Blažkové

Život editovat

Po ukončení středoškolských studií na reálném gymnáziu v Kyjově (1933) studoval v letech 19331937 na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké (HČEFB), souběžně navštěvoval – jak bylo zvykem – některé přednášky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1937 vysvěcen na kněze CČS(H), v témže roce uzavřel sňatek s Jaromírou, roz. Polachovou (dvě děti Jaromíra, Zdeněk) a působil jako farář v náboženské obci Praha-Malá Strana (19371947).

Po skončení války na základě úspěšné obhajoby disertační práce Křesťanské učení o vykoupení dosáhl na HČEFB doktorátu teologie (1945). O rok později absolvoval studijní pobyt v Anglii (Cambridge, 1946), poté pracoval ve funkci přednosty I. odboru Úřadu biskupa-patriarchy CČS a v roce 1947 byl jmenován docentem na HČEFB pro obor systematická teologie (habilitační spis Vztah já-ty a křesťanství).

Na nově vzniklé Husově československé bohoslovecké fakultě (1950) byl ustanoven řádným profesorem a až do svého penzionování (1979) vedl katedru systematické teologie. V kritických letech 1954195519661968 zastával funkci děkana. Po svém odchodu do důchodu působil ještě jako duchovní v náboženských obcích Praha-Nové Město (19801981) a Praha-Holešovice (19811983).

Jako jeden z nejvýraznějších a nejrespektovanějších představitelů druhé generace teologů CČS(H) zásadním způsobem ovlivnil její ideové směřování. Byl autorem dokumentu Základy víry CČSH, které následně přijal VI. řádný sněm církve v rámci prvního zasedání (1971) jako oficiální celocírkevní věroučnou normu.

Kromě své rozsáhlé badatelské, pedagogické, publicistické, překladatelské a domácí i zahraniční přednáškové činnosti významným způsobem přispěl svou autorskou i ediční činností k profilaci odborných periodik CČS(H). Již v letech 19501953 se podílel na vydávání dvouměsíčníku Náboženské revue CČS, v roce 1955 se stal výkonným, od roku 1968 vedoucím redaktorem. Po přejmenování NR CČS na Theologickou revui CČS(H) v této funkci setrval až do roku 1973.

V šedesátých letech minulého století patřil k výrazným tvářím CČS(H) v ekumenických dialozích nejen s představiteli křesťanských církví i mimokřesťanských náboženství, ale také se zástupci sekulární vědy. Byl originálně myslícím a literárně nadaným teologickým spisovatelem, současně také nejplodnějším autorem teologických studií své fakulty a církve.

Dílo editovat

Knihy a skripta editovat

 • Křesťanské učení o vykoupení. Praha 1940
 • Duch Kristův: podstata a norma křesťanství. Praha 1943
 • Nástin klasifikace a metodologie: abstraktně-theologická studie. Praha 1944
 • Církev českomoravská ve světle víry. Praha 1945
 • Svoboda svědomí v církvi a theologii. Praha 1945
 • Kristologie v duchu církve československé. Praha 1947
 • Christology in the Spirit of the Czechoslovak Church. Praha 1947
 • Cesta k Bohu (Úvahy nad učením CČS). Praha 1947
 • Vztah já-ty a křesťanství (Význam osobnosti a osobních vztahů v křesťanství). Praha 1948
 • L’Eglise Tchecoslovaque/Die Tschechoslowakische Kirche/The Czechoslovak Church (spolu s Aloisem Spisarem). Chaumont 1948
 • Vyznání víry (spolu s Ottou Rutrlem). Praha 1949
 • Výklad Desatera. Praha 1950
 • Moderní theologie (Zápis přednášek). Praha 1951
 • Svátosti. Pardubice 1951
 • Theologické úvahy : I. (Studie a úvahy z let 1936-1950). Praha 1952
 • Úvod do theologie. Díl 1. (Základ theologie ve zjevení). Praha 1952
 • Vzhůru srdce / Výklad bohoslužby církve československé v duchu a v pravdě (spolu s Otto Rutrlem). Praha 1953
 • Komentář k věrouce, dílu I. Praha 1954
 • Komentář k věrouce, dílu II. Praha 1955
 • Genetická symbolika. Praha 1955
 • Hlavní systematicko-theologická themata bible. Praha 1957
 • Dějinně-filosofické pozadí theologie. Praha 1958
 • Komparativní symbolika. Praha 1962
 • Úvod do theologie církve československé. Praha 1963
 • Slovo víry. Praha 1963
 • Život a víra ThDr. Karla Farského (spolu s Václavem Kadeřávkem). Praha 1982

Sborníky editovat

 • Patriarcha Dr. K. Farský – novodobý hlasatel Ježíše Krista (ed. Otto Rutrle). Praha 1952
 • Zpěvník Církve československé (Revize a úpravy textové části). Praha 1957 a řada dalších vydání
 • Angažovaná theologie, in: Milan Salajka (ed.), Theologie angažované církve. Praha 1979

Studie, eseje a články editovat

 • Vycházely v domácích i zahraničních časopisech, hlavně však v dvouměsíčníku Náboženská revue církve československé (později Theologická revue CČS/H/), jejímž byl dlouholetým výkonným i vedoucím redaktorem a kmenovým autorem; dále pak v týdeníku Český zápas a kalendáři Blahoslav.

Monografie a sborníky o Zdeňku Trtíkovi editovat

 • Slovo víry Zdeňka Trtíka : sborník z kolokvia věnovaného českému teologovi a filosofovi prof. Dr. Zdeňku Trtíkovi. Praha 2003
 • Milan Salajka: Křesťanská víra, církev a bohosloví / Teologická abeceda prof. Dr. Zdeňka Trtíka. Praha 2004
 • Zdeněk Kučera, Daniel Toth, Jiří Vogel: Zdeněk Trtík: teolog Církve československé husitské. Hradec Králové – Praha 2005

Odkazy editovat

Literatura editovat

 • KUČERA, Zdeněk. Památce profesora Zdeňka Trtíka. Theologická revue CČSH 16/5, 1983, s. 129–131
 • Osobnosti - Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 736. 
 • SALAJKA, Milan. Profesoru Zdeňku Trtíkovi k jeho dovršeným 65. narozeninám. Theologická revue CČSH 12/5, 1979, s. 129
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : III. díl : Q–Ž. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 587 s. ISBN 80-7185-247-3. S. 378. 
 • JINDRA, Martin: Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938–1945. ÚSTR – CČSH, Praha 2017, s. 698.
 • JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty
Předchůdce:
Otto Rutrle
19541956
Zdeněk Trtík
Nástupce:
Jindřich Mánek
Děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty
Předchůdce:
Miloslav Kaňák
19661968
Zdeněk Trtík
Nástupce:
Rudolf Horský