Reálné gymnázium

střední škola

Reálné gymnázium (německy Realgymnasium; český dobový název reálné gymnasium) je druh střední školy, představující kompromis mezi reálkou a (klasickým) gymnáziem. První reálné gymnázium v českých zemích vzniklo v roce 1862 v Táboře, další vznikala následně:

Ve školním roce 1917/1918 bylo v českých zemích celkem 35 reálných gymnázií s češtinou jako vyučovacím jazykem, z toho 24 v Čechách, 10 na Moravě a jedno ve Slezsku.

Vedle toho byl v Rakousku-Uhersku v roce 1908 zaveden nový typ školy, označovaný jako reformní reálné gymnasium, kombinující nižší reálku s vyšším stupněm, zaměřeným více na humanitní předměty. Do roku 1918 jich však vzniklo pouze sedm, z toho dvě v českých zemích (obě s němčinou jako vyučovacím jazykem):

Související články editovat

Externí odkazy editovat