Milan Salajka

český duchovní, novinář, náboženský spisovatel, profesor, publicista, překladatel, teolog a vysokoškolský pedagog

Milan Salajka (6. září 1928 Bohumín-Pudlov22. ledna 2012 Praha) byl český teolog, duchovní Církve československé husitské, profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze, po roce 1990 profesor Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, publicista, překladatel z němčiny, novinář, redaktor, editor a ekumenický pracovník.

Prof. ThDr. Milan Salajka
Narození 6. září 1928
Bohumín
Úmrtí 22. ledna 2012 (ve věku 83 let)
Praha
Povolání pedagog, překladatel a novinář
Nuvola apps bookcase.svg Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

ŽivotEditovat

Dětství prožil ve slezském Bohumíně (1928–1938), po polské okupaci Těšínska se rodina přestěhovala do Moravské Nové Vsi (1938–1945). Středoškolské vzdělání získal na Reálném gymnáziu v Hodoníně (I. – VI. třída), po skončení války v letech 1945–1947 studium dokončil a maturitní zkouškou uzavřel na Reálném gymnáziu v Ostravě-Přívoze. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (19471949) studoval filozofii a český jazyk, v roce 1949 přešel na Husovu československou bohosloveckou fakultu v Praze, kde roku 1952 absolvoval a nato byl svou církví v témže roce vysvěcen na kněze patriarchou Dr. Františkem Kovářem. Po následném vypovězení z asistentského místa na fakultě odešel do duchovní správy. Do roku 1968 působil jako farář v diasporních náboženských obcích se sídlem v Třešti, Hrušovanech u Brna a na Starém Brně, poté byl ustanoven do Prahy-Žižkova a nakonec jako duchovní do Prahy-Holešovic. V roce 1953 se oženil s Evou roz. Hlaváčkovou; děti Martin (* 1956), Karel (* 1958), Milena (* 1965).

Zimní semestr roku 1968 strávil studiem v Ženevě pro svou doktorskou a pozdější habilitační práci o ekumenismu. V letech 19681990 byl na HČBF postupně odborným asistentem (1968–1970), docentem (1970–1973), profesorem praktické teologie a ekumenismu (1973–1990), současně suplentem pro obor církevního práva. Voleným děkanem Husovy československé bohoslovecké fakulty byl v letech 19761989; následně působil do roku 1999 jako profesor na Husitské teologické fakultě, inkorporované do svazku Univerzity Karlovy. Po odchodu do důchodu od roku 2002 až do své smrti v lednu 2012 přednášel na Vyšší odborné škole Husův institut teologických studií v Praze a bratislavské Fakultě misijnej práce Jána Pavla II.

Jako teolog několikrát absolvoval přednášková turné v Německu a pro pravoslavné učiliště v bývalém SSSR, na jaře roku 1979 hostoval na Helsinské univerzitě a souběžně přednášel ve finských církevních diecézích. Několik let se podílel na práci Evangelických akademií v Německu, Švýcarsku, Nizozemsku, NorskuItálii.

Byl dlouholetým výrazným a uznávaným představitelem ekumenického hnutí nejen v domácích, ale i v jeho mezinárodních kontextech, v letech 19651985 úspěšně zastával funkci voleného tajemníka Ekumenické rady církví v Československu (resp. v ČR). Byl po léta bratrským delegátem při Ústředním výboru Světové rady církví a pracoval pro Mezinárodní bibliografickou společnost (IOB) v její pracovní skupině pro Evropské ekumenické informace.

Významně přispěl k formování tváře a úrovně periodik CČSH, týdeníku Český zápas a zejména dvouměsíčníku Náboženská revue CČS a následné Theologické revue CČS(H); v těchto odborných časopisech působil nejprve vedle prof. ThDr. Zdeňka Trtíka jako technický redaktor (1969–1973), poté jako vedoucí redaktor (1973–1991); po vzniku Theologické revue HTF UK stál v jejím čele v letech 1991–1999.

Prof. ThDr. Milan Salajka patří k nejvýznamnějším a nejrespektovanějším osobnostem třetí generace teologů Církve československé husitské.

Petr Cibulka jej na svých stránkách označil za agenta StB s krycím jménem Tajemník.[1]

DíloEditovat

KnihyEditovat

 • Člověk před Boží tváří / Stará smlouva katecheticky. Praha 1966
 • Poselství člověku / Evangelijní průvodce. Praha 1968
 • Rozhovory o duchovní práci v církvi. Praha 1977
 • Modlitba věřícího společenství. Praha 1979
 • Církev a čas. (S Václavem Kadeřávkem). Praha 1982
 • Křesťanská bohoslužba. Praha 1985
 • Život s Bohem / Uvedení do křesťanského myšlení. Praha 1997
 • Křesťanská církev ve své duchovní aktivitě a práci / Obzor praktické a pastorální teologie. Praha 1998
 • Modlitby z křesťanských pramenů a liturgických tradic. Praha 2000
 • Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům. Praha 2000 (Publikace online ve formátu DOC)
 • Orientační teologický slovník. Praha 2000
 • Teologie a praxe církve / I. Praktická teologie křesťanského Západu, II. Ekumenismus. Praha 2000
 • Proces ustavování a duchovní správy náboženských obcí Církve československé husitské 1920 – 2000. Praha 2003
 • Sylabus praktické teologie. Praha 2005, 2011
 • Portrét Církve československé husitské. Praha 2007

Studie a skriptaEditovat

 • Ekumenické kapitoly. Praha 1970
 • Církev v ekumenickém rozhovoru. Praha 1971
 • Řád a právo v ekumenické církvi, 2 díly. Praha 1974, 1975
 • Naše doba / Z ekumenického odkazu J. L. Hromádky. Praha 1978
 • Our time / From the ecumenical legacy of J. L. Hromádka. (Překlad Petr Macek). Praha 1978
 • Úvod k praktické teologii a praktickoteologické úvahy. Praha 1984
 • Úsilí CČS(H) na poli fakultní teologické práce a bohosloveckého vzdělávání. Praha 1987
 • Křesťanská víra a živá církev / Z duchovního a teologického odkazu prof. ThDr. PhDr. Otty Rutrleho. Praha 2001
 • Náboženské ideály a křesťanská angažovanost / Svědectví prof. PhDr. ThDr. h. c. Františka M. Hníka. Praha 2003
 • Křesťanská víra, církev a bohosloví / Teologická abeceda prof. Dr. Zdeňka Trtíka. Praha 2004

SborníkyEditovat

Práce na sbornících

 • Ve službách pokoje a spravedlnosti / Sborník prací k sedmdesátinám PhDr. et ThDr. h. c. Miroslava Nováka. Praha 1977
 • Český ekumenismus / Theologické kořeny a současná tvář církví. Praha 1976
 • Duchovní služba v křesťanské církvi. Praha 1978
 • Czech Ecumenical Fellowship. Praha 1981
 • Husitské bohosloví. Ročenka HTF UK, Praha 1995

Příspěvky do cizích sborníků

 • Z ufnością w przyszłość. Warszawa 1975
 • Ökumenische Diakonie. Berlin 1975
 • La liberté religieuse en Tchécoslovaquie – Passé, présent, in: Conscience et liberté 42. Bern 1991
 • Humanismus a vztah křesťanů k němu, in: Akademie u sv. Mikuláše (Praha 1), sborník přednášek 2004/5

Eseje, statě a článkyEditovat

Jejich počet převyšuje devět set, nacházejí se v následujících časopisech a publikacích:

 • Český zápas (týdeník Církve československé husitské)
 • Náboženská revue církve československé s přílohami Svoboda svědomí a Jednota
 • Theologická revue Církve československé (resp. Husitské teologické fakulty UK)
 • Kalendář Blahoslav
 • Communio viatorum (Praha)
 • Kostnické jiskry
 • Katolické noviny
 • Duchovní pastýř
 • Cirkevné listy (Bratislava)
 • Standpunkt (Berlin)
 • Christliche Friedenskonferenz (Prag)
 • Eripainos Teologie Aikakauskirja, Nr. 3. Helsinky 1979
 • Christian Witness Today. Geneva 1979

Jubilejní textyEditovat

 • Naše doba – náš úkol / Sborník Milanu Salajkovi k šedesátinám. Praha 1988
 • Svou naději jsem skládal v Tebe… / Sborník k osmdesátinám Milana Salajky. Praha 2008

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

 • Kdo je kdo = Who is who : osobnosti české současnosti : 5000 životopisů / (Michael Třeštík editor). 5. vyd. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2005. 775 s. ISBN 80-902586-9-7. S. 568. 
 • KOZLER, Jan. Prof. ThDr. Milan Salajka. Český zápas, roč. 77, 4/1997
 • KUČERA, Zdeněk. Profesor Milan Salajka sedmdesátníkem. Český zápas, roč. 78, 22/1998
 • Osobnosti – Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 613. 
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : III. díl : Q–Ž. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 587 s. ISBN 80-7185-247-3. S. 87. 
 • ZÍTEK, Vlastimil. Prof. ThDr. Milan Salajka sedmdesátiletý aneb křižovatky jeho života. Český zápas, roč. 78, 18/1998
 • JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

Děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty
Předchůdce:
Miloslav Kaňák
1976-1989
Milan Salajka
Nástupce:
Zdeněk Kučera