Milan Salajka

český duchovní, novinář, náboženský spisovatel, profesor, publicista, překladatel, teolog a vysokoškolský pedagog

Milan Salajka (6. září 1928 Bohumín-Pudlov22. ledna 2012 Praha) byl český teolog, duchovní Církve československé husitské, profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze, po roce 1990 profesor Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, publicista, překladatel z němčiny, novinář, redaktor, editor a ekumenický pracovník.

Milan Salajka
Narození6. září 1928
Bohumín
Úmrtí22. ledna 2012 (ve věku 83 let)
Praha
Povolánípedagog, překladatel, novinář, teolog, editor, duchovní, vysokoškolský učitel, redaktor a publicista
Alma materHusova československá bohoslovecká fakulta
Témataslužby v církvi, husitská teologie, praktická teologie, překladatelská činnost a ekumenismus
DětiMilena Bohatová
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Život editovat

Dětství prožil ve slezském Bohumíně (1928–1938), po polské okupaci Těšínska se rodina přestěhovala do Moravské Nové Vsi (1938–1945). Středoškolské vzdělání získal na Reálném gymnáziu v Hodoníně (I. – VI. třída), po skončení války v letech 1945–1947 studium dokončil a maturitní zkouškou uzavřel na Reálném gymnáziu v Ostravě-Přívoze. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (19471949) studoval filozofii a český jazyk, v roce 1949 přešel na Husovu československou bohosloveckou fakultu v Praze, kde roku 1952 absolvoval a nato byl svou církví v témže roce vysvěcen na kněze patriarchou Dr. Františkem Kovářem. Po následném vypovězení z asistentského místa na fakultě odešel do duchovní správy. Do roku 1968 působil jako farář v diasporních náboženských obcích se sídlem v Třešti, Hrušovanech u Brna a na Starém Brně, poté byl ustanoven do Prahy-Žižkova a nakonec jako duchovní do Prahy-Holešovic. V roce 1953 se oženil s Evou roz. Hlaváčkovou; děti Martin (* 1956), Karel (* 1958), Milena (* 1965).

Zimní semestr roku 1968 strávil studiem v Ženevě pro svou doktorskou a pozdější habilitační práci o ekumenismu. V letech 19681990 byl na HČBF postupně odborným asistentem (1968–1970), docentem (1970–1973), profesorem praktické teologie a ekumenismu (1973–1990), současně suplentem pro obor církevního práva. Voleným děkanem Husovy československé bohoslovecké fakulty byl v letech 19761989; následně působil do roku 1999 jako profesor na Husitské teologické fakultě, inkorporované do svazku Univerzity Karlovy. Po odchodu do důchodu od roku 2002 až do své smrti v lednu 2012 přednášel na Vyšší odborné škole Husův institut teologických studií v Praze a bratislavské Fakultě misijnej práce Jána Pavla II.

Jako teolog několikrát absolvoval přednášková turné v Německu a pro pravoslavné učiliště v bývalém SSSR, na jaře roku 1979 hostoval na Helsinské univerzitě a souběžně přednášel ve finských církevních diecézích. Několik let se podílel na práci Evangelických akademií v Německu, Švýcarsku, Nizozemsku, NorskuItálii.

Byl dlouholetým výrazným a uznávaným představitelem ekumenického hnutí nejen v domácích, ale i v jeho mezinárodních kontextech, v letech 19651985 úspěšně zastával funkci voleného tajemníka Ekumenické rady církví v Československu (resp. v ČR). Byl po léta bratrským delegátem při Ústředním výboru Světové rady církví a pracoval pro Mezinárodní bibliografickou společnost (IOB) v její pracovní skupině pro Evropské ekumenické informace.

Významně přispěl k formování tváře a úrovně periodik CČSH, týdeníku Český zápas a zejména dvouměsíčníku Náboženská revue CČS a následné Theologické revue CČS(H); v těchto odborných časopisech působil nejprve vedle prof. ThDr. Zdeňka Trtíka jako technický redaktor (1969–1973), poté jako vedoucí redaktor (1973–1991); po vzniku Theologické revue HTF UK stál v jejím čele v letech 1991–1999.

Prof. ThDr. Milan Salajka patří k nejvýznamnějším a nejrespektovanějším osobnostem třetí generace teologů Církve československé husitské.

Petr Cibulka jej na svých stránkách označil za agenta StB s krycím jménem Tajemník.[1]

Dílo editovat

Knihy editovat

 • Člověk před Boží tváří / Stará smlouva katecheticky. Praha 1966
 • Poselství člověku / Evangelijní průvodce. Praha 1968
 • Rozhovory o duchovní práci v církvi. Praha 1977
 • Modlitba věřícího společenství. Praha 1979
 • Církev a čas. (S Václavem Kadeřávkem). Praha 1982
 • Křesťanská bohoslužba. Praha 1985
 • Život s Bohem / Uvedení do křesťanského myšlení. Praha 1997
 • Křesťanská církev ve své duchovní aktivitě a práci / Obzor praktické a pastorální teologie. Praha 1998
 • Modlitby z křesťanských pramenů a liturgických tradic. Praha 2000
 • Slovník náboženských a teologických výrazů a pojmů pro školu, pracovnu a dům. Praha 2000 (Publikace online ve formátu DOC)
 • Orientační teologický slovník. Praha 2000
 • Teologie a praxe církve / I. Praktická teologie křesťanského Západu, II. Ekumenismus. Praha 2000
 • Proces ustavování a duchovní správy náboženských obcí Církve československé husitské 1920 – 2000. Praha 2003
 • Sylabus praktické teologie. Praha 2005, 2011
 • Portrét Církve československé husitské. Praha 2007

Studie a skripta editovat

 • Ekumenické kapitoly. Praha 1970
 • Církev v ekumenickém rozhovoru. Praha 1971
 • Řád a právo v ekumenické církvi, 2 díly. Praha 1974, 1975
 • Naše doba / Z ekumenického odkazu J. L. Hromádky. Praha 1978
 • Our time / From the ecumenical legacy of J. L. Hromádka. (Překlad Petr Macek). Praha 1978
 • Úvod k praktické teologii a praktickoteologické úvahy. Praha 1984
 • Úsilí CČS(H) na poli fakultní teologické práce a bohosloveckého vzdělávání. Praha 1987
 • Křesťanská víra a živá církev / Z duchovního a teologického odkazu prof. ThDr. PhDr. Otty Rutrleho. Praha 2001
 • Náboženské ideály a křesťanská angažovanost / Svědectví prof. PhDr. ThDr. h. c. Františka M. Hníka. Praha 2003
 • Křesťanská víra, církev a bohosloví / Teologická abeceda prof. Dr. Zdeňka Trtíka. Praha 2004

Sborníky editovat

Práce na sbornících

 • Ve službách pokoje a spravedlnosti / Sborník prací k sedmdesátinám PhDr. et ThDr. h. c. Miroslava Nováka. Praha 1977
 • Český ekumenismus / Theologické kořeny a současná tvář církví. Praha 1976
 • Duchovní služba v křesťanské církvi. Praha 1978
 • Czech Ecumenical Fellowship. Praha 1981
 • Husitské bohosloví. Ročenka HTF UK, Praha 1995

Příspěvky do cizích sborníků

 • Z ufnością w przyszłość. Warszawa 1975
 • Ökumenische Diakonie. Berlin 1975
 • La liberté religieuse en Tchécoslovaquie – Passé, présent, in: Conscience et liberté 42. Bern 1991
 • Humanismus a vztah křesťanů k němu, in: Akademie u sv. Mikuláše (Praha 1), sborník přednášek 2004/5

Eseje, statě a články editovat

Jejich počet převyšuje devět set, nacházejí se v následujících časopisech a publikacích:

 • Český zápas (týdeník Církve československé husitské)
 • Náboženská revue církve československé s přílohami Svoboda svědomí a Jednota
 • Theologická revue Církve československé (resp. Husitské teologické fakulty UK)
 • Kalendář Blahoslav
 • Communio viatorum (Praha)
 • Kostnické jiskry
 • Katolické noviny
 • Duchovní pastýř
 • Cirkevné listy (Bratislava)
 • Standpunkt (Berlin)
 • Christliche Friedenskonferenz (Prag)
 • Eripainos Teologie Aikakauskirja, Nr. 3. Helsinky 1979
 • Christian Witness Today. Geneva 1979

Jubilejní texty editovat

 • Naše doba – náš úkol / Sborník Milanu Salajkovi k šedesátinám. Praha 1988
 • Svou naději jsem skládal v Tebe… / Sborník k osmdesátinám Milana Salajky. Praha 2008

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Archivovaná kopie. www.cibulka.net [online]. [cit. 2012-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2009-10-26. 

Literatura editovat

 • Kdo je kdo = Who is who : osobnosti české současnosti : 5000 životopisů / (Michael Třeštík editor). 5. vyd. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2005. 775 s. ISBN 80-902586-9-7. S. 568. 
 • KOZLER, Jan. Prof. ThDr. Milan Salajka. Český zápas, roč. 77, 4/1997
 • KUČERA, Zdeněk. Profesor Milan Salajka sedmdesátníkem. Český zápas, roč. 78, 22/1998
 • Osobnosti – Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 613. 
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : III. díl : Q–Ž. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 587 s. ISBN 80-7185-247-3. S. 87. 
 • ZÍTEK, Vlastimil. Prof. ThDr. Milan Salajka sedmdesátiletý aneb křižovatky jeho života. Český zápas, roč. 78, 18/1998
 • JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty
Předchůdce:
Miloslav Kaňák
19761989
Milan Salajka
Nástupce:
Zdeněk Kučera