Náboženské právo

Náboženské právo je právní systém založený výslovně na náboženských přikázáních. Mezi nejvýznamnější patří hinduistické právo, křesťanské kanonické právo, židovský systém práva halacha a především islámské právo šaría.

Dva nejrozšířenější systémy, kanonické právo a šaría, se ve svém uspořádání liší podobně, jako se liší kontinentální právo od angloamerického. Kanonické právo (katolické, anglikánské a protestantské) vychází především z kodifikace, zatímco šaría klade důraz na analogii a precedentní rozhodnutí soudců.

Židovské právo editovat

Židovské právo je založeno na nezpochybnitelných zásadách, které Bůh podle židovské víry zjevil proroku Mojžíšovi. Jejich prvotním pramenem je posvátná kniha Tóra a jejich interpretací se zabývá halacha. Řídí se jím některé komunity v Izraeli.

Křesťanské právo editovat

Křesťanské právo je založeno na nezpochybnitelných zásadách, které lidem podle křesťanské víry zjevil Ježíš (Bůh-Syn). Jejich prvotním pramenem je posvátná kniha Bible a jejich interpretací se zabývá kanonické právo. Řídí se jím samotné církve a také například Vatikán.

Islámské právo editovat

Islámské právo šaría je založeno na nezpochybnitelných zásadách, které podle muslimské víry Bůh zjevil proroku Mohamedovi. Jejich prvotním pramenem je posvátná kniha Korán a jejich interpretací se zabývá fiqh. Řídí se jím mnoho zemí, je třetím nejrozšířenějším právním systémem na světě.

Hinduistické právo editovat

Hinduistické právo je založeno na textu Zákoník Manuův. Uznávali ho za doby své nadvlády Britové, ale od založení sekulární Indické republiky ztratilo na významu.

Související články editovat

Externí odkazy editovat