Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy

fakulta Univerzity Karlovy

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (HTF UK) je jednou ze tří teologických fakult této univerzity. Fakulta byla otevřena zájemcům poprvé v akademickém roce 1921/1922. Tehdy nesla název Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká. Roku 1990 byla začleněna do Karlovy univerzity v Praze.

Husitská teologická fakulta
Univerzita Karlova
Facultas theologica hussitica
Hussite Theological Faculty
Vedení fakulty
Děkanka doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Proděkan prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Proděkan doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Proděkan PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Tajemník JUDr. Libor Ládek
Základní informace
Datum založení 1919
Kontaktní údaje
Adresa Pacovská 350/4
Praha 4, Krč
140 21 Praha 4
Telefon +420 222 539 200
DIČ CZ00216208
Souřadnice
www.htf.cuni.cz

Struktura a zaměřeníEditovat

Husitská teologická fakulta je ekumenicky otevřená teologická fakulta, která kromě tradičních teologických disciplín připravuje také budoucí adepty učitelského povolání nebo odborníky v sociální a charitativní oblasti. Fakultu tvoří osm kateder, jeden ústav a jeden kabinet.

Od 30. června 2015 má fakulta ve svém čele děkanku, tou je doc. ThDr. Kamila Veverková Th.D. Proděkanem pro studijní záležitosti je doc. ThDr. Jiří Vogel Th.D, proděkanem pro vědu a výzkum je emeritní děkan prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek a proděkanem pro rozvoj PhDr. Jiří Pavlík Ph.D.

HistorieEditovat

8. dubna 1919 byl parlamentem schválen zákon o založení Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze jako samostatný autonomní ústav se všemi právy a výsadami (promoční, doktorské) vysoké školy. (Jako den zřízení byl určen 1. říjen 1919.) Husova fakulta sídlila nejprve v sakristii pražského evangelického salvátorského kostela, od roku 1920 v bývalém arcibiskupském semináři v Klementinu a později v sídle Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Jungmannově ulici.

Na fakultě studovali bohoslovci ČCE, ale i studenti z dalších českých protestantských církví a reformovaní Slováci.

Prvním děkanem fakulty byl zvolen Gustav Adolf Skalský (18571926), který přednášel praktickou teologii a církevní právo. Církevní dějiny učil bývalý luterský superintendent Ferdinand Hrejsa (18671953). Katedru Nového zákona vedl František Žilka (18711944). V roce 1920 přibyli Josef Lukl Hromádka (18891969 – systematická teologie) a Slavomil Ctibor Daněk (18851946 – Starý zákon). Dále filozofie J. L. Sněhule (18751946), dějiny náboženství František Linhart (18821959), praktická teologie František Bednář (18841963) a církevní dějiny František M. Bartoš (18891972).

Po 2. světové válceEditovat

V roce 1950 byla fakulta vládním nařízením rozdělena na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu (pro studenty Českobratrské církve evangelické, menších evangelických církví a reformované Slováky) a Husovu československou bohosloveckou fakultu (pro studenty z Církve československé husitské).

Roku 1990 dostala fakulta současný název a zároveň byla podle zákona 163/1990 Sb. inkorporována mezi fakulty Karlovy univerzity. V témže roce byly pod záštitou fakulty zahájeny přednášky pro studenty pravoslavné teologie. Roku 2004 byla založena Katedra pravoslavné teologie, přetvořená roku 2006 na Ústav východního křesťanství.

Katedry a ústavyEditovat

 • Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie – doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
 • Katedra biblistiky a judaistiky – doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
  • Oddělení biblistiky – doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.
  • Oddělení judaistiky – doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
 • Katedra praktické teologie – doc. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
 • Katedra církevních dějin – prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, Dr.h.c.
 • Katedra filozofie – prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 • Katedra religionistiky – doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
 • Katedra učitelství – doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
 • Katedra psychosociálních věd a etiky – prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
 • Ústav východního křesťanství – doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D.

Studijní programy a oboryEditovat

Teologie (jednooborová)Editovat

Tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium

 • Husitská teologie (i v kombinovaném studiu)
 • Pravoslavná teologie
 • Starokatolická teologie

Teologie v kombinacíchEditovat

Tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium

 • Husitská teologie – Filozofie
 • Husitská teologie – Judaistika
 • Husitská teologie – Religionistika
 • Pravoslavná teologie – Filozofie
 • Pravoslavná teologie – Religionistika

Tříleté bakalářské studium ve spolupráci s jinými fakultami UK

Dvouleté navazující magisterské studium ve spolupráci s jinými fakultami UK

 • Husitská teologie – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazyk (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou)

Humanitní studiaEditovat

Tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium

 • Judaistika – Filozofie
 • Judaistika – Religionistika

Specializace v pedagogiceEditovat

Tříleté bakalářské studium

 • Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzdělávání
 • Sociální pedagogika

Učitelství pro střední školyEditovat

Dvouleté navazující magisterské studium

 • Učitelství náboženství, etiky a filozofie

Sociální práceEditovat

Tříleté bakalářské a dvouleté navazující magisterské studium

 • Sociální a charitativní práce

Doktorský studijní program TeologieEditovat

 • Judaistika (i v kombinovaném studiu)
 • Husitská teologie – v českém jazyce (i v kombinovaném studiu)
 • Husitská teologie – v německém jazyce (i v kombinovaném studiu)