František Bednář

český filozof, historik, novinář, náboženský spisovatel, profesor, publicista, teolog, vysokoškolský pedagog a vědecký spisovatel

František Bednář (10. července 1884 Vír na Moravě[1]11. července 1963 Vír) byl český evangelický teolog, historik, duchovní Českobratrské církve evangelické, spisovatel, překladatel, publicista, redaktor, editor, profesor a děkan Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké (HČEFB), v letech 1950–1952 profesor Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze.

Prof. ThDr. František Bednář
Prof. ThDr. František Bednář
Prof. ThDr. František Bednář
Narození10. července 1884
Vír
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí11. července 1963 (ve věku 79 let)
Vír
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Povoláníteolog, pedagog, spisovatel, vysokoškolský učitel, novinář, farář, historik, učitel, překladatel a evangelický teolog
Témataevangelická teologie, konfesní právo a praktická teologie
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Život editovat

Po maturitě na českém klasickém gymnáziu v Brně studoval práva v Praze, teologii v Halle an der Saale, Erlangen, Edinburghu a ve Vídni, kde v roce 1912 získal doktorát teologie obhájením disertační práce O vzájemných stycích husitů a anglických lollardů.

Své duchovenské působení zahájil jako superintendentní vikář (19091912), následně pak farář reformovaného sboru Klobouky u Brna (19121919), v letech 19191927 byl farářem farního sboru ČCE Praha 1-Nové Město. Od 21. 2. 1922 se stal docentem (habilitační spis Snahy o řešení sociální otázky v novodobém protestantismu), 17. 12. 1926 jmenován profesorem církevního práva a praktického bohosloví na HČEFB v Praze. Ve třech funkčních obdobích byl jejím děkanem, od roku 1950 až do svého penzionování (1952) přednášel na pražské Komenského evangelické bohoslovecké fakultě.

Patřil k výrazným osobnostem první učitelské generace HČEFB. Kromě pedagogické, redakční (Časopis Hus) i autorské činnosti a výuky vlastních oborů (praktické teologie a církevního práva), se jeho vědecký a badatelský zájem koncentroval na zkoumání úlohy křesťanství v moderním světě s akcentem na sociální problematiku, dále pak na českou historii, zejména období původní Jednoty bratrské a zpracování pramenů k dějinám luterských a reformovaných sborů na našem území.

V období druhé světové války, kdy byly okupačními úřady zavřeny vysoké školy, rozvinul rozsáhlou ediční činnost, jejímž výsledkem bylo vydání řady historicky cenných literárních památek české minulosti.

Dílo editovat

Spisy editovat

 • Dějiny evang. reform. sboru v Kloboukách u Brna. Hodonín: nákl. vlastním, 1915
 • Snahy o řešení sociální otázky v novodobém protestantismu : sociální zásady a podniky církví. Praha: Kalich, 1923
 • Památník českobratrské církve evangelické : českobratrská církev evangelická a její senioráty a sbory na stezkách minulosti a na prahu budoucnosti. Praha: Kalich, 1924
 • Sbírka zákonů a nařízení ve věcech náboženských a církevních v republice Československé : Normy platné v celém území republiky. Zvláštní předpisy, týkající se církví v zemích českých. Praha: HČEFB, 1929
 • Náš chrám a sbor : K 80. výročí odevzdání sboru klimentského chrámu službě evangelia. Praha: Českobratrský evangelický sbor klimentský, 1930
 • Toleranční patent. Hradec Králové: Nedělní Besídka, 1931
 • Toleranční patent, jeho vznik a význam (spolu s Ferdinandem Hrejsou). Praha: Svaz národního osvobození, 1931
 • Zápas moravských evangelíků o náboženskou svobodu v letech 1777–1781 : prameny k dějinám tolerančního patentu. Praha: Královská česká společnost nauk, 1931
 • Církev a stát. Praha: Melantrich, 1934
 • Zmatené lidstvo a protestantism. Praha: Svaz SČME YMCA, 1934
 • Jiskry v temnu : Obrazy ze zápasů českého člověka / Podle archivních záznamů a historických událostí k dvacátému výročí osvobození československého lidu a spojení českých církví evangelických. Praha: Časopis Hus, 1938
 • Jednota Bratrská : její organismus a život. Praha: Evangelické dílo, 1943
 • The Transfer of Germans from Czechoslovakia from the ideological and ecclesiastical Standpoint. Prague: Kalich 1948

Sborníky editovat

 • Reformační sborník : Práce z dějin československého života náboženského (spolu s Ferdinandem Hrejsou a Bohuslavem Součkem). Praha: Comenium, 1921
 • Příspěvek do sborníku Českoslovenští evangelíci T. G. Masarykovi (ed. František Žilka). Praha: Kalich, 1930
 • Památce superintendenta dra Ferdinanda Císaře (spolu s Emanuelem Havelkou). Praha: Časopis Hus, 1932
 • Památce dra Frant. Kozáka a seniora Jana Pelíška. Praha: Časopis Hus, 1933
 • Za světlem : sbírka kázání českobratrských evang. farářů. Praha: Časopis Hus, 1936
 • Zásady Jednoty českých bratří (spolu s Ferdinandem Hrejsou a Josefem L. Hromádkou). Praha: Synodní rada ČCE, 1939
 • Nad Karafiátovými Broučky : sborník k 50. jubilejnímu vydání Broučků (spolu s Janem Blahoslavem Čapkem a Rudolfem Říčanem; ed. Lubomír Balcar). Praha: Synodní rada ČCE, 1941

Edice editovat

 • Katechismus bratrský : podle vydání z roku 1616. Praha: Hencl, 1933
 • Modlitby otců : Deset pěkných modliteb z těch věcí, kteréž modlitba Páně v sobě zavírá, složených. Praha: Časopis Hus, 1940
 • Jan Augusta: Umění práce díla Páně služebného. Praha: Královská česká společnost nauk, 1941
 • Havla Žalanského Knížka o služebnosti. Praha: Reformační sborník, 1941, 1946
 • Jakub Bílek: Jan Augusta v letech samoty (1548-1564). Praha: Laichter, 1942
 • Jana Blahoslava Naučení mládencům. Praha: Kalich, 1947

Studie, eseje a články editovat

Byly zveřejňovány zejména v následujících tiskovinách:

 • Český bratr
 • Kalich (revue českých evangelíků)
 • Kostnické jiskry
 • Křesťanská revue (časopis)
 • Reformační sborník (práce z dějin československého života náboženského, svazky I – VIII)
 • Ročenky Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké
 • Theologia evangelica (bohoslovecká revue konference evangelických duchovních v ČSR)

Odkazy editovat

Literatura editovat

Související články editovat

Reference editovat

 1. Matriční záznam o narození a křtu evangelického sboru Rovečné (helvétské vyznání)

Externí odkazy editovat

Děkan Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké
Předchůdce:
František Žilka
19271928
František Bednář
Nástupce:
Josef Lukl Hromádka
Děkan Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké
Předchůdce:
František Linhart
19331934
František Bednář
Nástupce:
Josef Lukl Hromádka
Děkan Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké
Předchůdce:
František Žilka
19381946
František Bednář
Nástupce:
František M. Hník