Reformovaná církev

Reformované církve vzešly ze švýcarské reformace 16. století spojené se jmény Ulricha Zwingliho a Jana Kalvína. Jejich doktrínou je kalvinismus, který představuje po luteránství druhý nejvýznamnější směr protestantského učení.

Pomník kalvínských teologů v Ženevě

Spolu s luterány vyznávají reformovaní spasení z Boží milosti (sola gratia) na základě Bible (sola scriptura), které člověk přijímá vírou (sola fide). Svou víru definují v helvetském vyznání víry. Zdůrazňují svrchovanou Boží vládu nad světem. Jejich bohoslužby jsou prosté, zbaveny ceremonií. Na rozdíl od luteránů však Večeři Páně chápou jako pouze symbolické připomínání Kristovy oběti a jeho přítomnosti v církvi.

Související informace naleznete také v článku Kalvinismus.

Rozšíření a uspořádání editovat

V Evropě se kromě Švýcarska tyto církve nejvíce rozšířily ve Francii, Nizozemsku a Maďarsku. Ve Skotsku a ve Spojených státech se užívá označení presbyterní církve, podle způsobu vnitřní organizace církve. Presbyterní (nebo též presbyterně-synodní) zřízení je charakterizováno vícestupňovostí církevní správy: sbor volí tzv. starší (presbytery), z nichž se opět volbou vysílají zástupci do vyšších orgánů. Vedle toho existují církve se zřízením kongregačního typu, kde každý sbor tvoří samostatnou jednotku a nemá nad sebou žádný nadřízený orgán (např. baptisté).[1]

Většina národních církví je sdružena do Světového společenství reformovaných církví (WCRC, World Communion of Reformed Churches, dříve Světová aliance reformovaných církví) které zahrnuje více než 230 reformovaných církví[2] po celém světě a má kolem 80 milionů členů.,

Reformované církve v českých zemích editovat

Toleranční patent z roku 1781 povoloval v Čechách a na Moravě dvě protestantské církve - augsburského (tj. luterského) a helvetského (tj. kalvínského) vyznání. Koncem roku 1918 se církve sloučily a sbory obou církví vytvořily Českobratrskou církev evangelickou (ČCE).[3] K reformované tradici se hlásí také např. Bratrská jednota baptistů (od r. 2019) nebo Církev bratrská (původně s názvem Svobodná reformovaná církev a později Jednota českobratrská).[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Églises réformées na francouzské Wikipedii a Calvinism na anglické Wikipedii.

  1. a b BEŇOVÁ, Michaela. Právní systém kongregačních církví a zřízení Církve bratrské. Revue pro církevní právo [online]. [cit. 2019-11-05]. Dostupné online. 
  2. World Communion of Reformed Churches [online]. [cit. 2019-11-05]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. Z čeho vycházíme?. e-cirkev.cz [online]. [cit. 2022-02-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2022-02-08. 

Externí odkazy editovat