Pastorální teologie

Pastorální teologie (nebo také praktická teologie) je obor teologie, který se zabývá různými aspekty pastoračního působení církve. Pojem „pastorální teologie“ poprvé použil Petr Canisius v 16. století, jako samostatná teologická disciplína vznikla až v 18. století.

Jedná se o teologickou reflexi o celku těch aktivit, které se dějí v církvi a církev se skrze ně uskutečňuje. »Jako vědecká disciplína se zabývá „aktuálním stáváním církve v dějinách“, „zdravou činností církve, chápané v její současnosti jako lidská činnosti, která se v církvi odehrává“ (Karl Rahner), „dialogickým vztahem mezi tím, co je náboženská praxe a mezi tím, co by měla být“ (Van der Ven) Úkolem pastorální teologie jako vědy je popsat situace a jejich možnou proměnu, aktuální praxi víry, křesťanství a církve, definovat zákony a modely změn.«[1]

Poznámky

editovat
 1. Ambros Pavel, Cíle moderní pastorální teologie, Teologické texty 1996, č. 5, s. 152

Literatura

editovat
 • Ambros Pavel, Úkoly pastorační činnosti církve a pastorální teologie v českých zemích, Olomouc: Centrum Aletti, 1997.
 • Ambros Pavel, Křesťan a život ve světě. Odkaz předkoncilní diskuse teologie laikátu a druhého vatikánského koncilu dnešní praxi církve, Olomouc, Univerzita Palackého 1998.
 • Ambros Pavel, Teologicky milovat církev. Vybrané statě z pastorální teologie, Velehrad – Olomouc, Refugium 2003, 459 stran.
 • Ambros Pavel, Pastorální teologie I. Fundamentální pastorální teologie I, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002, ISBN 80-244-0419-2
 • Ambros Pavel, Pastorální teologie V. Církev, kultura, společnost, misie, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2002, ISBN 80-244-0418-4
 • Ambros Pavel, Fundamentální pastorální teologie. Olomouc : Burget, 2000;
 • Ambros Pavel, Kam směřuje česká katolická církev. Teologie obnovy, Velehrad : Refugium, 1999
 • Opatrný Aleš, Pastorační situace u nás : analýzy a výhledy, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996
 • Opatrný Aleš, Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2001.
 • Opatrný Aleš, Cesty pastorace v pluralitní společnosti, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2006.
 • Paul. M. Zulehner, Církev: přístřeší duše : situace a perspektivy, Praha : Portál, 1997.
 • Peter Neuner, Laici a klérus : společenství Božího lidu, Praha : Vyšehrad, 1997.

Externí odkazy

editovat