Jindřich Mánek

český duchovní, náboženský spisovatel, profesor, publicista, překladatel, teolog a vysokoškolský pedagog

Jindřich Mánek (18. července 1912 Raškovice u Frýdku18. října 1977 Praha) byl český teolog, duchovní Církve československé husitské, biblista-novozákoník, překladatel, profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze.

Prof. ThDr. Jindřich Mánek
Narození 18. července 1912
Raškovice u Frýdku
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí 18. října 1977 (ve věku 65 let)
Praha
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Povolání pedagog a překladatel
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

ŽivotEditovat

Rodák ze slezských Raškovic po ukončení středoškolských studií na místeckém gymnáziu od roku 1931 studoval teologii na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké (HČEFB), kterou absolvoval v roce 1937. V témže roce vysvěcen z jáhna na kněze Církve československé (husitské). Roku 1937 byl ustanoven do Pardubic, rok poté přímo jako farář v náboženské obci Heřmanův Městec (19381948). Uzavřel sňatek s Annou roz. Seckou (syn Michael).
V průběhu roku 1946 studoval teologii na anglické University of Durham u profesora novozákonní vědy Charlese Kingsleye Barretta, na HČEFB v Praze byl na základě své obhájené disertační práce Ježíš výrokových studií v témže roce promován doktorem teologie.
V letech 19481950 působil ve funkci ředitele bohoslovecké koleje CČS v Praze. Na nově ustavené Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze se od jejího založení (1950) stal řádným profesorem a vedoucím stolice Nového zákona, později vedoucím katedry biblické teologie. V období 19561958 stál v čele HČBF ve funkci děkana, několikrát byl také proděkanem. Přestože hlavní oblastí jeho obsáhlé vědecké práce byla novozákonní teologie, jako znalec hebrejštiny působil též v oblasti starozákonní vědy.
V roce 1957 byl zvolen řádným členem světové oborové organizace novozákoníků Studiorum Novi Testamenti Societas. Jako jeden z předních ekumenicky zaměřených biblistů své doby pracoval v letech 19621977 za Církev československou (husitskou) v mezikonfesní novozákonní překladatelské skupině českého ekumenického překladu Bible, od roku 1972 až do své smrti (1977) jako její vedoucí.

DíloEditovat

Knihy a skriptaEditovat

 • Úvod do četby Bible. Praha 1949
 • Radostné poselství : (5 postil). Praha 1951
 • Apoštol Pavel. Praha 1952
 • Slovo věčného života. Praha 1952
 • Biblické hodiny pro dospělé. Praha 1952
 • Stolování s Ježíšem. Praha 1952
 • Setkání s Pánem : (Postavy Nového Zákona). Praha 1954
 • Výklad I. a II. listu Soluňským. Praha 1956
 • Výklad evangelia Janova. Praha 1958
 • Přístup k Písmu : (Uvedení do studia Bible). Praha 1961
 • Sůl země : 20 zastavení nad vybranými biblickými texty. Praha 1964
 • Dům na skále : Ježíšovo kázání na Hoře. Praha 1967
 • Ježíšova podobenství. Praha 1972
 • Pohled Bible na smrt a na život. Praha 1973 (2. doplněné a rozšířené vydání o další studie pod názvem Ze smrti do života vydal Zdeněk Sázava v roce 1998)
 • Čas nám daný : biblické texty, úvahy, myšlenky a modlitby. Praha 1974, 1980, 1996
 • Bible v českých zemích. Praha 1975
 • Biblické poselství k významným dnům církevního roku. Praha 1976
 • …und brachte Frucht: die Gleichnisse Jesu. Berlin 1977
 • Když Pilát spravoval Judsko : kapitoly z dobového pozadí Nového Zákona. Praha 1980
 • Kámen vyvolený a vzácný : výklad 1. listu Petrova. Praha 1997

Spolupráce na překladech Nového zákonaEditovat

 • Bible – Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad, Praha 1979, 1984 (s deuterokanonickými texty 1985); další revidovaná vydání vycházejí až do současnosti v gesci České biblické společnosti
 • Nový zákon : překlad s poznámkami. Čtyři evangelia. Praha 1973
 • Nový zákon : překlad s poznámkami. Skutky apoštolské – Epištoly – Zjevení. Praha 1978

SborníkyEditovat

 • Výbor z novozákonních apokryfů : (Evangelia a skutky apoštolů). Praha 1959
 • Brevíř naděje : výbor z poezie inspirované Biblí. Praha 1970
 • Bible a přístup k ní v krátké historii církve československé, in: Miloslav Kaňák (ed.), Padesát let Československé církve. Praha 1970

Studie, eseje a článkyEditovat

 • Hojně publikoval v domácích (Communio viatorum) i zahraničních (mj. Novum Testamentum, Biblia revuo, Kairos) časopisech, zejména pak v periodických tiskovinách CČS(H), dvouměsíčníku Náboženská revue církve československé (Theologická revue CČSH), týdeníku Český zápas a každoročně vydávaném kalendáři Blahoslav.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • KUBÁČ, Vladimír. Prof. ThDr. Jindřich Mánek. Český zápas, roč. 72, 44/1992, s. 3
 • Osobnosti – Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 433. 
 • SÁZAVA, Zdeněk. Významné výročí Dr. Jindřicha Mánka. Český zápas, roč. 77, 15/1997, s. 5
 • STRAŠÍKOVÁ, Blanka. Co dodat k setkání nad dílem Jindřicha Mánka. Český zápas, roč. 83, 1/2003, s. 6
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : II. díl : K–P. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 649 s. ISBN 80-7185-246-5. S. 328. 
 • Bibliografie základních prací prof. ThDr. Jindřicha Mánka. In MÁNEK, Jindřich a Zdeněk SÁZAVA. Ze smrti do života. Praha : Blahoslav, 1998. 167 s. ISBN 80-7000-026-0.
 • JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

Děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty
Předchůdce:
Zdeněk Trtík
1956-1958
Jindřich Mánek
Nástupce:
Miloslav Kaňák