Jindřich Mánek

český duchovní, náboženský spisovatel, profesor, publicista, překladatel, teolog a vysokoškolský pedagog

Jindřich Mánek (18. července 1912 Raškovice u Frýdku18. října 1977 Praha) byl český teolog, duchovní Církve československé husitské, biblista-novozákoník, překladatel, profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze.

Prof. ThDr. Jindřich Mánek
Narození18. července 1912
Raškovice
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí18. října 1977 (ve věku 65 let)
Praha
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Povolánípedagog, překladatel, farář, teolog, biblista a vysokoškolský učitel
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Život editovat

Rodák ze slezských Raškovic po ukončení středoškolských studií na místeckém gymnáziu od roku 1931 studoval teologii na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké (HČEFB), kterou absolvoval v roce 1937. V témže roce vysvěcen z jáhna na kněze Církve československé (husitské). Roku 1937 byl ustanoven do Pardubic, rok poté přímo jako farář v náboženské obci Heřmanův Městec (19381948). Uzavřel sňatek s Annou roz. Seckou (syn Michael).
V průběhu roku 1946 studoval teologii na anglické University of Durham u profesora novozákonní vědy Charlese Kingsleye Barretta, na HČEFB v Praze byl na základě své obhájené disertační práce Ježíš výrokových studií v témže roce promován doktorem teologie.
V letech 19481950 působil ve funkci ředitele bohoslovecké koleje CČS v Praze. Na nově ustavené Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze se od jejího založení (1950) stal řádným profesorem a vedoucím stolice Nového zákona, později vedoucím katedry biblické teologie. V období 19561958 stál v čele HČBF ve funkci děkana, několikrát byl také proděkanem. Přestože hlavní oblastí jeho obsáhlé vědecké práce byla novozákonní teologie, jako znalec hebrejštiny působil též v oblasti starozákonní vědy.
V roce 1957 byl zvolen řádným členem světové oborové organizace novozákoníků Studiorum Novi Testamenti Societas. Jako jeden z předních ekumenicky zaměřených biblistů své doby pracoval v letech 19621977 za Církev československou (husitskou) v mezikonfesní novozákonní překladatelské skupině českého ekumenického překladu Bible, od roku 1972 až do své smrti (1977) jako její vedoucí.

Dílo editovat

Knihy a skripta editovat

 • Úvod do četby Bible. Praha 1949
 • Radostné poselství : (5 postil). Praha 1951
 • Apoštol Pavel. Praha 1952
 • Slovo věčného života. Praha 1952
 • Biblické hodiny pro dospělé. Praha 1952
 • Stolování s Ježíšem. Praha 1952
 • Setkání s Pánem : (Postavy Nového Zákona). Praha 1954
 • Výklad I. a II. listu Soluňským. Praha 1956
 • Výklad evangelia Janova. Praha 1958
 • Přístup k Písmu : (Uvedení do studia Bible). Praha 1961
 • Sůl země : 20 zastavení nad vybranými biblickými texty. Praha 1964
 • Dům na skále : Ježíšovo kázání na Hoře. Praha 1967
 • Ježíšova podobenství. Praha 1972
 • Pohled Bible na smrt a na život. Praha 1973 (2. doplněné a rozšířené vydání o další studie pod názvem Ze smrti do života vydal Zdeněk Sázava v roce 1998)
 • Čas nám daný : biblické texty, úvahy, myšlenky a modlitby. Praha 1974, 1980, 1996
 • Bible v českých zemích. Praha 1975
 • Biblické poselství k významným dnům církevního roku. Praha 1976
 • …und brachte Frucht: die Gleichnisse Jesu. Berlin 1977
 • Když Pilát spravoval Judsko : kapitoly z dobového pozadí Nového Zákona. Praha 1980
 • Kámen vyvolený a vzácný : výklad 1. listu Petrova. Praha 1997

Spolupráce na překladech Nového zákona editovat

 • Bible – Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad, Praha 1979, 1984 (s deuterokanonickými texty 1985); další revidovaná vydání vycházejí až do současnosti v gesci České biblické společnosti
 • Nový zákon : překlad s poznámkami. Čtyři evangelia. Praha 1973
 • Nový zákon : překlad s poznámkami. Skutky apoštolské – Epištoly – Zjevení. Praha 1978

Sborníky editovat

 • Výbor z novozákonních apokryfů : (Evangelia a skutky apoštolů). Praha 1959
 • Brevíř naděje : výbor z poezie inspirované Biblí. Praha 1970
 • Bible a přístup k ní v krátké historii církve československé, in: Miloslav Kaňák (ed.), Padesát let Československé církve. Praha 1970

Studie, eseje a články editovat

 • Hojně publikoval v domácích (Communio viatorum) i zahraničních (mj. Novum Testamentum, Biblia revuo, Kairos) časopisech, zejména pak v periodických tiskovinách CČS(H), dvouměsíčníku Náboženská revue církve československé (Theologická revue CČSH), týdeníku Český zápas a každoročně vydávaném kalendáři Blahoslav.

Odkazy editovat

Literatura editovat

 • KUBÁČ, Vladimír. Prof. ThDr. Jindřich Mánek. Český zápas, roč. 72, 44/1992, s. 3
 • Osobnosti – Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 433. 
 • SÁZAVA, Zdeněk. Významné výročí Dr. Jindřicha Mánka. Český zápas, roč. 77, 15/1997, s. 5
 • STRAŠÍKOVÁ, Blanka. Co dodat k setkání nad dílem Jindřicha Mánka. Český zápas, roč. 83, 1/2003, s. 6
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : II. díl : K–P. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 649 s. ISBN 80-7185-246-5. S. 328. 
 • Bibliografie základních prací prof. ThDr. Jindřicha Mánka. In MÁNEK, Jindřich a Zdeněk SÁZAVA. Ze smrti do života. Praha : Blahoslav, 1998. 167 s. ISBN 80-7000-026-0.
 • JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Související články editovat

Externí odkazy editovat

Děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty
Předchůdce:
Zdeněk Trtík
19561958
Jindřich Mánek
Nástupce:
Miloslav Kaňák