Zdeněk Sázava

český duchovní, profesor, překladatel, teolog a vysokoškolský pedagog

Zdeněk Sázava (* 28. června 1931 Brno17. ledna 2017, Hradec Králové) byl český teolog, biblista-novozákoník, publicista, překladatel,[1] editor, duchovní Církve československé husitské, emeritní profesor Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze, po roce 1990 Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Prof. ThDr. Zdeněk Sázava
Narození28. června 1931
Brno
Úmrtí17. ledna 2017 (ve věku 85 let)
Hradec Králové
Povolánípedagog, překladatel, teolog, biblista, farář, vysokoškolský učitel a publicista
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Život editovat

Středoškolská studia absolvoval na reálném gymnáziu v Brně-Husovicích (1942–1950), v letech 19501954 pražskou Husovu československou bohosloveckou fakultu (HČBF), paralelně studoval (19511952) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy hebraistiku, aramejštinu a řečtinu. Po vysvěcení na kněze CČS(H) v roce 1954 nastoupil duchovenskou službu v náboženské obci Rychnov nad Kněžnou; v letech 19551977 působil v Hradci Králové jako duchovní, farář a předseda okrsku.
Na HČBF získal doktorát teologie (1969), v roce 1974 mu byla na základě habilitačního spisu s tématem Lukáš – historik sui generis udělena docentura pro obor novozákonní věda. Řádným profesorem Nového zákona se na Husově československé bohoslovecké fakultě stal v roce 1977, od roku 1984 vedl katedru biblické teologie, v letech 19811990 zastával funkci proděkana HČBF.
Angažoval se v mezikonfesní novozákonní překladatelské skupině českého ekumenického překladu Bible (19761984). V roce 1981 byl přijat za řádného člena světové oborové organizace novozákoníků Studiorum Novi Testamenti Societas. Vedle své rozsáhlé činnosti pedagogické, badatelské, publicistické, editorské a přednáškové domácí i zahraniční (hostoval v průběhu let 19811993 na univerzitách Tübingen, Pasov, Erlangen, Heidelberg), od roku 1984 vedl v ústředí CČSH ekumenicko-zahraniční oddělení.
Po inkorporaci HČBF do svazku Univerzity Karlovy v roce 1990 působil na Husitské teologické fakultě UK až do roku 2005 jako vedoucí katedry biblistiky a judaistiky, byl členem Akademického senátu HTF UK (1990–1994), AS UK (1994–1998) a zastupoval fakultu v Ústřední radě CČSH (1994–1998). Souběžně pracoval i v teologické komisi Ekumenické rady církví v ČR, ve vědecké radě Centra biblických studií při Akademii věd ČR a v několika komisích Sdružení církví Leuenberské konkordie. Přednášel také na Husově institutu teologických studií. Jako emeritus žil v Hradci Králové. Zemřel 17. ledna 2017.

Dílo editovat

Knihy a skripta editovat

 • Vstaň a choď : Obrázky z počátku křesťanství. Praha 1974
 • Náš život v církvi. Praha 1977
 • Než otevřeme Bibli : malý průvodce pro čtenáře Písma svatého (a Osmero čtenáře Písma svatého). Praha 1980
 • Padesát novozákonních záhad. Praha 1981
 • Informace o studiu na Husově československé bohoslovecké fakultě. Praha 1981
 • Slova a činy. Praha 1984
 • Metodika práce s biblickým textem. Praha 1985
 • Mistr a Pán. Praha 1988
 • Modlitby u stolu. Praha 1994
 • Otče náš : výklad modlitby Páně. Praha 1994
 • Biblická mozaika : úvod do studia Nového zákona. Praha 1998
 • V hlavní roli Nový zákon : šedesát biblických úvah. Praha 1998
 • Cesty za poznáním : kapitola o studiu Nového zákona kdysi a dnes, doma i ve světě. Praha 1999
 • Církev československá husitská : jubilejní zamyšlení nad svědectvím CČSH a jeho ohlasem. Praha 2000
 • Vědecká exegeze Bible a úkoly ekumenického hnutí. Brno 2001
 • Kniha knih : Bible – přístup k ní, její četba, výklad a normativnost. Praha 2008
 • Bylo jednou pět novozákoníků…: kapitola z dějin naší novozákonní vědy. Praha 2009
 • Kérygma – Didaché – Diakonia. Praha 2011
 • Novozákonní normy a rady. Praha 2011

Sborníky editovat

 • Universale Kirche und Kirche in der Region: Spannung zwischen Universalität in Interkulturation – Die theologischen Fakultäten an der Universität – Liberalismus in Tschechien und Deutschland – Konfessionalität und Ökumenizität (další autoři příspěvků Gerhard Rau, Ján Liguš, Zdeněk Kučera, Gottfried Seebas, Pavel Filipi, Gerhard Besier, Milan Balabán, Michael Welker). Prag 1995

Editorská činnost a odborná spolupráce editovat

 • Jindřich Mánek: Kámen vyvolený a vzácný: výklad 1. listu Petrova (s výběrovou bibliografií některých známějších komentářů). Praha 1997
 • Jindřich Mánek: Ze smrti do života (2. revidované, doplněné a rozšířené vydání původní práce Pohled Bible na smrt a na život z roku 1973, s vlastní studií O svěřených hřivnách aneb Jindřich Mánek a s výběrovou bibliografií prof. ThDr. Jindřicha Mánka). Praha 1998
 • Dagmar Pavlíková: Malý německo-český a česko-německý teologický slovník A–Z (odborná spolupráce spolu se Zdeňkem Kučerou). Brno 2002
 • Příspěvek do publikace Spiritualität am Scheideweg des Zeitalters (ed. Zdeněk Kučera, Jiří Vogel). Praha 2003
 • Biblický encyklopedický slovník AV–UK (několik hesel). Praha 2010

Studie, eseje a články editovat

 • Publikoval v řadě domácích (Communio viatorum, Křesťanská revue) i zahraničních časopisů. V letech 1991–1992 a 1995–1997 spolupracoval s Českým rozhlasem. Po léta patřil ke kmenovým autorům periodik CČSH, především dvouměsíčníku Náboženská revue církve československé (později Theologická revue CČSH) a každoročně vydávaného kalendáře Blahoslav. Do církevního týdeníku Český zápas napsal řadu aktuálních článků a seriálů, např. Poselství Písma a my, 10 dílů (ČZ, 1958); Z Nového zákona čteme knihu…, 17 dílů (ČZ, 1978); Kniha otevřená, biblické exegeze a srovnávací překlady, 47 částí (ČZ, 1978–1980).
 • Biblicko teologická badatelská práce, vyučování a publicistika prof. ThDr. Zdeňka Sázavy směřovaly především k obsahu a textu Nového zákona, přičemž zvláštní pozornost věnoval Lukášovu evangeliu a jeho autorovi. Druhým jeho základním tématem byla novozákonní církev – její povaha, zvěstování, svědectví a diakonie. Na srdci mu též stále ležela „pozice Písem“ v CČS(H) a aktuální zvěstování Božího slova v ní. Pozorně sledoval nové pokusy o interpretaci evangelia i témata christologická. Soustavně seznamoval fakultu a církevní veřejnost se závažnými díly zahraničních i českých autorů a příležitostně publikoval jejich biografické portréty.

Jubilejní tisky editovat

 • Z Nového zákona = From The New Testament: sborník k narozeninám prof. ThDr. Zdeňka Sázavy. Praha 2001

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Bible. Ekumenický překlad. Praha: ERC 1985, kolofon.

Literatura editovat

 • Osobnosti – Česko : Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. 823 s. ISBN 978-80-7360-796-8. S. 616. 
 • POKORNÝ, Petr. Zdeněk Sázava sedmdesátiletý. Křesťanská revue 68/7, 2001, s. 182–183
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : III. díl : Q–Ž. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 587 s. ISBN 80-7185-247-3. S. 91–92. 
 • JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Související články editovat

Externí odkazy editovat