Akademický senát Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze je samosprávný zastupitelský akademický orgán univerzity složený ze 70 členů. Vznikl až v demokratickém zřízení po sametové revoluci proběhlé roku 1989. Do současné podoby se transformoval z Akademické rady, která začala fungovat 12. ledna 1990 a jejímž prvním předsedou se stal pozdější rektor Ivan Wilhelm. 9. března 1990 pak došlo ke změně názvu z akademické rady na akademický senát.

Akademický senát Univerzity KarlovyKarolinum
Založen 12. ledna 1990
Počet členů 70
Předsednictvo
Předseda prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Místopředseda Mgr. Eliška Voříšková
Další členové prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
Bc. Terezie Remencová
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
doc. Dr. Phil Pavel Himl
Předseda komise
ekonomické doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
legislativní JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
studijní Pavel Linzer
sociální Bc. Marek Boňko
petiční Mgr. Filip Hruša
pro IT Mgr. Andrej Farkaš
pro třetí roli Mgr. Kristýna Bubeníková
pro vědu PhDr. David Greger, Ph.D.
Sídlo
Sídlo                 Karolinum
Adresa                 Akademický senát UK
                Ovocný trh 3/5
                116 36 Praha 1
Oficiální web
www.cuni.cz

PravomoceEditovat

Pravomoce akademického senátu vychází ze zákonů České republiky a interních dokumentů univerzity, především pak ze Statutu Univerzity Karlovy v Praze a Volebního a jednacího řádu akademického senátu.

Senát volí kandidáta na rektora, schvaluje návrhy na jmenování a odvolání členů vědecké rady, které činí rektor a projednává jeho návrhy na jmenování a odvolání prorektorů a kvestora, jedná se o nejvyšší legislativní orgán. Schvaluje rozpočet, dlouhodobý záměr, výroční zprávy a organizační změny v rámci univerzity, např. zřizování, slučování, zrušení fakult nebo částí univerzity, dále kontroluje hospodaření a může také podat návrh na odvolání rektora.

CharakteristikaEditovat

Tvoří ho 70 zástupců, 34 studentů (2 z každé fakulty), 34 pedagogů (2 z každé fakulty) a další 2 zástupci z ostatních pracovišť univerzity, kteří jsou voleni na tříleté funkční období. Volba do 1/3 senátu probíhá každý rok v listopadu na 1/3 fakult univerzity. Volební právo mají všichni členové akademické obce.

V čele senátu stojí šestičlenné předsednictvo, jehož součástí je předseda a místopředseda. Protože se každý rok mění 1/3 členů, tak jeho volba probíhá každoročně. V senátu jsou ustaveny pracovní komise.

Sídlem senátu je Karolinum.

Předsedové AS UKEditovat

Předseda je volen od 20. dubna 1990.

Externí odkazyEditovat