Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy

fakulta

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy je jednou z pěti lékařských fakult pražské Univerzity Karlovy. Zároveň je jednou ze tří fakult, které nesídlí v Praze. V Hradci Králové se nachází také farmaceutická fakulta a další z lékařská fakulta je v Plzni.

Lékařská fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova
Facultas Medica Hradec Kralove
Faculty of Medicine in Hradec Kralove
Vedení fakulty
Děkanprof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Josef Hanuš, CSc.
Proděkanprof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
Proděkanprof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
Proděkandoc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Proděkankaprof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.
Proděkandoc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Předseda ASprof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
TajemniceIng. Věra Tlapáková, MBA
Základní informace
Datum založení1945
Statusveřejná
Kontaktní údaje
AdresaŠimkova 870/13
Hradec Králové
500 03 Hradec Králové 3
Telefon495 816 111 (ústředna)
DIČCZ00216208
Souřadnice
www.lfhk.cuni.cz
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Poloha
AdresaČeskoČesko Česko
Další informace
Kód památky36044/6-4533 (PkMISSezObrWD)
WebOficiální web
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Funkcionalistická budova fakulty, původně velitelství druhého armádního sboru postavené v letech 1936–1939 architektem Janem Rejchlem, je od roku 1981 chráněna jako kulturní památka.[1]

Historie Editovat

Královéhradecká lékařská fakulta navazuje na místní pobočku původní Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která byla založena v Hradci Králové dekretem prezidenta republiky v roce 1945.[2] Ta byla v roce 1951 zrušena[3] a na jejím místě byla rozkazem prezidenta republiky zřízena Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně.[4] I toto opatření však nebylo trvalé a již po sedmi letech byla z lékařské akademie vytvořena samostatná lékařská fakulta, která byla začleněna do Univerzity Karlovy[5] (Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně byla v roce 1988 obnovena a v roce 2004 se z ní stala Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany).

V dubnu roku 2022 nabylo právní moci poslední stavební povolení pro projekt MEPHARED 2, který se týká dostavby zbytku kampusu lékařské a farmaceutické fakulty. Zahájení výstavby se očekává začátkem roku 2023 a úspěšné ukončení v roce 2026.[6]

Studium Editovat

Bakalářské studijní programy a obory Editovat

Magisterské studijní programy Editovat

Doktorské studijní programy Editovat

Uvedené bakalářské a doktorské programy je možné studovat i v kombinované formě, magisterské a doktorské programy jsou nabízeny také v anglickém jazyce.

Vedení fakulty Editovat

Kolegium děkana od roku 2018.[7]

 • prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. – děkan, zástupce přednosty Kardiochirurgické kliniky LFHK UK a FNHK
  • doc. Ing. Josef Hanuš, CSc. – proděkan pro technický rozvoj a informatiku, zástupce přednosty Ústavu lékařské biofyziky LFHK UK
  • prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. – proděkan pro výuku v angličtině, přednosta Ústavu lékařské biologie a genetiky LFHK UK
  • prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy, přednosta Kliniky onkologie a radioterapie LFHK UK a FNHK
  • prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D. – proděkan pro vědeckou činnost, přednosta Ústavu soudního lékařství LFHK UK a FNHK
  • prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. – proděkan pro doktorské studijní programy a výuku bakalářských programů, profesor Chirurgické kliniky LFHK UK a FNHK
  • doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. – proděkan pro výuku zubního lékařství, přednosta Stomatologické kliniky LFHK UK a FNHK
  • prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D. – proděkanka pro výuku všeobecného lékařství, zástupkyně přednostky Oční kliniky LFHK UK a FNHK
  • doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. – proděkan pro specializační vzdělávání lékařů, docent Kliniky infekčních nemocí LFHK UK a FNHK
   • prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. – emeritní děkan, zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti Ústavu lékařské biologie a genetiky LFHK UK
   • Ing. Věra Tlapáková – tajemnice
   • prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.​ – ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové, profesor Ústavu klinické biochemie a diagnostiky LFHK UK a FNHK
   • prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. – člen kolegia, profesor IV. interní hematologické klinika LFHK UK a FNHK

Reference Editovat

 1. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2015-12-07]. Identifikátor záznamu 147874 : universita – lékařská fakulta. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 
 2. Dekret presidenta republiky č. 96/1945 Sb., o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové. Dostupné online.
 3. § 8 vládního nařízení č. 80/1951 Sb., o organisačních změnách na vysokých školách. Dostupné online.
 4. Od založení do 70. let [online]. Hradec Králové: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové [cit. 2014-12-28]. Dostupné online. 
 5. § 2 vládního nařízení č. 58/1958 Sb., o změnách v organizaci vysokých škol. Dostupné online.
 6. Zprávy | Projekt MEPHARED. www.kampushk.cuni.cz [online]. [cit. 2022-06-11]. Dostupné online. 
 7. Kolegium děkana | Lékařská fakulta UK v Hradci Králové. www.lfhk.cuni.cz [online]. [cit. 2022-02-08]. Dostupné online. 

Externí odkazy Editovat