Mikrobiologie

věda zabývající se studiem mikroorganismů

Mikrobiologie (z řeckého micron = malý, biologia = studium života) je věda studující mikroorganismy, jako jsou jednobuněčná eukaryota a prokaryota, mikroskopické houby, viry a subvirové patogeny (priony a viroidy).

Kolonie mikroorganismů na živném médiuagaru

Existuje řada mikrobiologických podoborů, které se věnují jednotlivým aspektům velmi široké problematiky. Základními obory jsou bakteriologie, která studuje bakterie (někdy také archea), virologie, která se zabývá studiem virů, a protozoologie, která studuje jednobuněčná eukaryota (protista). Zvláštními aspekty mikrobiologie se zabývají aplikované mikrobiologické vědy, jako je například bakteriální fyziologie, která zkoumá životní pochody bakterií.

Z hlediska praktické využitelnosti poznatků získaných v mikrobiologii lze vědu dělit například na potravinářskou mikrobiologii, která se zabývá mikrobiálními procesy využívanými ve zpracování potravin, nebo lékařskou mikrobiologii, která se zabývá převážně mikroorganismy, které vyvolávají u člověka nějaké onemocnění (tzv. patogeny).

Mikrobiologové nepracují pouze s jedním organismem, ale s mnoha miliony organismů, které získávají pěstováním v přísných laboratorních podmínkách (kultivací). Mikroorganismy jsou pěstovány v živných prostředích, v tzv. živné půdě. Složení půdy je pokaždé jiné, vždy závisí na účelu.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie: úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií. 3., uprav.. vyd. Praha: Fortuna, 2004. 90 s. ISBN 80-7168-714-6. S. 62. 

Literatura editovat

 • DRNKOVÁ, Barbora. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena: pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 134 s. Sestra. ISBN 978-80-271-0693-6.
 • GOERING, Richard V. et al. Mimsova lékařská mikrobiologie. 5. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. 568 s. ISBN 978-80-7387-928-0.
 • HAMPLOVÁ, Lidmila. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 3., aktualiz. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2022. 281 s. ISBN 978-80-7684-122-2.
 • HANČOVÁ, Hana a VLKOVÁ, Marie. Biologie v kostce I.: pro střední školy. Dotisk 3. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2006, s. 30–35. 112 s. ISBN 80-7200-971-0.
 • JIANHE, Hu, ed. et al. Animal microbiology. Beijing: Science Press, ©2022. 427 s. ISBN 978-1-78332-549-8.
 • KILLER, Jiří. Potravinářská mikrobiologie: pro posluchače FAPPZ. 3. přeprac. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. 131 s. ISBN 978-80-213-2945-4.
 • KING, Martina. Das Mikrobielle in der Literatur und Kultur der Moderne: zur Wissensgeschichte eines ephemeren Gegenstands (1880–1930). [Mikrobiální v moderní literatuře a kultuře: o historii poznání pomíjivého objektu (1880–1930).] Berlin: De Gruyter, ©2021. 617 s. Studien zur deutschen Literatur, Band 216. ISBN 978-3-11-052398-0.
 • KOPECKÁ, Jana a ROTKOVÁ, Gabriela. Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2016. 166 s. ISBN 978-80-263-1123-2.
 • KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie: úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií. 3. uprav. vyd. Praha: Fortuna, 2004. 90 s. Učebnice=Fortuna. Fortuna=Učebnice. ISBN 80-7168-714-6.
 • KUZMA, Jozef a CHMELAŘ, Dittmar. Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2020–2021. 2 svazky. ISBN 978-80-7599-200-0.
 • MUSILOVÁ, Šárka a SÁGOVÁ-MAREČKOVÁ, Markéta. Mikrobiologie. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018–2019. 3 svazky (65 s., 75 s., 66 s.). ISBN 978-80-213-2882-2.
 • RŮŽEK, Lubomír. Mikrobiologie prostředí. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, 2020. 108 s. ISBN 978-80-213-2975-1.
 • ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, Jana; VEJMELKOVÁ, Dana a ČIHÁKOVÁ, Pavlína. Technická mikrobiologie a hydrobiologie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2017. 165 s. ISBN 978-80-7080-986-0.
 • SMETANA, Jan et al. Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie pro zdravotnické záchranáře: učební text pro vysokoškolskou výuku. 1. vyd. [Hradec Králové]: Univerzita obrany, 2018. 119 s. Učební texty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové; sv. 381. ISBN 978-80-7582-150-8.
 • TREML, František et al. Obecná epizootologie. 1. vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2014. 60 s. ISBN 978-80-7305-701-5.
 • ŽEMLIČKOVÁ, Helena et al. Praktikum lékařské mikrobiologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 52 s. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-4378-6.

Související články editovat

Externí odkazy editovat