Embryologie

Embryologie (z řečtiny znamená „nauka o zárodku“, embryo = zárodek) je vědní disciplína, která se zabývá studiem individuálního vývoje jedince v prenatálním období. Toto období trvá od oplození vajíčka (oplozené vajíčko = zygota) po porod.

Podle zkoumaných objektů se dělí na embryologii rostlin, živočichů a člověka. Morfologická embryologie zkoumá tvarové změny, fyziologická embryologie zkoumá vývoj funkce orgánů, experimentální embryologie zkoumá příčiny změn experimentálními metodami, srovnávací embryologie porovnává vývoj různých druhů organismů. Jedním ze zakladatelů embryologie je K. E. von Baer.

Zařazení a rozdělení embryologieEditovat

Schéma embryogeneze člověkaEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Embryonální vývoj člověka.

Vývoj zárodku (embryo) = embryogeneze. Období vývoje embrya a fétu se nazývá těhotenství. Celý vývoj jedince od početí do smrti je ontogeneze.

 vajíčko (ovum) + spermie (spermatozoon)
    |        |
    |        |
    +---------------+  
        |
        | spojení gamet (= oplození)
        |
    --- zygota
    |   |
    |   | rýhování (mitotické dělení zygoty)
    |   | 
    |  blastoméry = dceřiné buňky
 embryo /   | 
    \  morula (tvoří ji 16 a více blastomér)
    |   | 
    |  blastocysta (kulovitý útvar, který tvoří ploché buňky - trofoblast a buněčný uzel - embryoblast
    |   |
    |   | implantace = nidace = uhnízdění na děložní sliznici
    |   |
    ---  |
      plod (fétus) = jedinec ve fetálním vývojovém období od 3. lunárního měsíce do porodu: vývoj orgánových systémů, růst plodu, diferenciace orgánů

Embryo je od 2. do 8. (nebo 10.) týdne intrauterinního vývoje: tvoří se ze dvou zárodečných listů zárodečný terčík a tvoří se hlavní orgánové základy

Měření embryaEditovat

pro příklad (přibližné hodnoty) 8. týden TKD je 30mm, v 12. týdnu 75mm, v 18 týdnu 160mm, v 28. týdnu 270mm a v 38. týdnu 360mm ukázka.

 • global length (GL) = celková délka - temenopatní délka (TPD), u embrya (po fétus) je CRL a GL přibližně stejné.

pro příklad v 8.týdnu TPD 30mm, 12.týden 90mm, 18.týden 160mm, 28.týden 350mm, 38. týden 500mm (opět přibližné hodnoty)

EmbryologovéEditovat

Externí odkazyEditovat