Fakultní nemocnice Hradec Králové

česká společnost

Fakultní nemocnice Hradec Králové je zdravotnické zařízení v Hradci Králové. Je největší nemocnicí Královéhradeckého kraje a patří k největším nemocnicím v České republice. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Jako fakultní nemocnice se podílí na výuce studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vzhledem k řadě vysoce specializovaných pracovišť zajišťuje zdravotní péči pro obyvatele nejen Hradce Králové a příslušného kraje, ale v některých případech také jiných regionů republiky.[1]

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Pohled od zastávky Fakultní nemocnice B ze Zborovské ulice
Pohled od zastávky Fakultní nemocnice B ze Zborovské ulice
Vznik 1. ledna 1991
Právní forma příspěvková organizace
Sídlo Sokolská 581
500 05 Nový Hradec Králové
Souřadnice
Oficiální web www.fnhk.cz
IČO 00179906 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

První nemocnice v Hradci Králové byla otevřena v roce 1887. Sídlila v budově dnešní neurologické kliniky, v areálu dodnes nazývaném Stará nemocnice. S rozvojem města vznikla potřeba vybudovat nemocnici v novém areálu. Tento záměr se podařilo naplnit ve dvacátých letech 20. století. Nový areál se otevřel v roce 1928 a patřil k nejmodernějším v republice. Tato etapa výstavby byla završena v roce 1938 otevřením pavilonu gynekologicko-porodnického oddělení a pro kožní a pohlavní nemoci. Nemocnice měla tehdy 752 lůžek. Mezi hlavní meziválečné osobnosti, které přispěly k rozvoji po odborné stránce, patřil patolog Dr. Antonín Fingerland a chirurg Dr. Jan Bedrna.

Po osvobození v roce 1945 vznikla potřeba doplnit řady lékařů a bylo rozhodnuto o vzniku dalších lékařských fakult. Krom Plzně a Olomouce padla volba na Hradec Králové, zejména díky vysoké úrovni zdejší nemocnice. 17. listopadu 1945 byla otevřena Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a nemocnice získala statut fakultního zařízení. To pomohlo k dalšímu rozvoji po stránce materiální i personální. Vedle léčebné péče se na jednotlivých pracovištích rozšířila výzkumná a pedagogická činnost. Profesor Bedrna položil základy kardiochirurgie nejen v hradecké nemocnici, ale i v rámci republiky. V roce 1951 například provedl první operaci mitrální stenózy. K předním odborníkům patřili rentgenolog prof. Jan Baštecký, pediatr profesor Jiří Blecha, gynekolog profesor Josef Pazourek či již zmíněný patolog profesor Antonín Fingerland.

V roce 1951 bylo rozhodnuto o zřízení Vojenské lékařské akademie. Fakulta připadla do rukou armády. To bylo spojeno s odchodem části personálu, který nesouhlasil s náborem do armády, naopak přišli noví lidé. Spojení s armádou také přineslo nové výzkumné úkoly a finanční podporu. V roce 1958 po reorganizaci vojenského školství byla akademie transformována na Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyně a byla obnovena činnost civilní lékařské fakulty. Tradice spojení armády a zdravotnictví ale v Hradci Králové již zůstala.

Během normalizace byla řada lékařů nucena opustit své posty. Podařilo se však realizovat některé projekty, díky nimž zůstala nemocnice předním pracovištěm v zemi. V sedmdesátých letech byla vybudovaná nová neurochirurgie, pavilon radiodiagnostiky, kde bylo spuštěno první CT pracoviště v republice, nebo nová část II. interní kliniky. V osmdesátých letech pak Bedrnův pavilon chirurgie či nové technické zázemí.

Po roce 1989 došlo k dalšímu zavádění moderních technologií, přebudovávány stávající prostory či zcela nová pracoviště jako komplex laboratoří a diagnostiky, rehabilitační klinika, či pracoviště onkologické kliniky. V areálu nemocnice bylo vybudováno moderní výukové centrum. Přes změny ve financování si nemocnice zachovala svoji ekonomickou stabilitu.

SoučasnostEditovat

V nemocnici působí v nemocnici 24 klinik a další oddělení, disponující celkem 1500 lůžky. Každoročně je hospitalizováno kolem 40 tisíc nemocných a ambulantně ošetřeno kolem půl miliónu pacientů. Současným ředitelem nemocnice je od roku 2016 prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c..

Klinická pracovištěEditovat

 • I. interní kardioangiologická klinika
 • II. interní gastroenterologická klinika
 • III. interní gerontometabolická klinika
 • IV. interní hematologická klinika
 • Dětská klinika
 • Oddělení dětské chirurgie a traumatologie
 • Chirurgická klinika
 • Kardiochirurgická klinika
 • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Klinika infekčních nemocí
 • Klinika nemocí kožních a pohlavních
 • Klinika onkologie a radioterapie
 • Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • Klinika pracovního lékařství
 • Neurochirurgická klinika
 • Neurologická klinika
 • Oční klinika
 • Oddělení urgentní medicíny
 • Ortopedická klinika
 • Plicní klinika
 • Porodnická a gynekologická klinika
 • Psychiatrická klinika
 • Radiologická klinika
 • Rehabilitační klinika
 • Stomatologická klinika
 • Urologická klinika

Další odděleníEditovat

 • Oddělení ambulantních provozů
 • Fingerlandův ústav patologie
 • Hemodialyzační středisko
 • Oddělení centrálních sálů a sterilizace
 • Oddělení lékařské genetiky
 • Oddělení nukleární medicíny – ambulance
 • Oddělení nukleární medicíny – laboratoř
 • Tkáňová ústředna
 • Transfuzní oddělení
 • Ústav klinické biochemie a diagnostiky
 • Ústav klinické imunologie a alergologie
 • Ústav klinické mikrobiologie
 • Ústav soudního lékařství

ReferenceEditovat

 1. Almanach k 50. výročí založení neurochirurgické kliniky v Hradci Králové a 90. výročí narození neurochirurga prof. R. Petra. Hradec Králové, Česko: Zetka, 2002. Dostupné online. ISBN 9788023887853. (anglicky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat