Otevřít hlavní menu

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ) je jedna ze tří fakult Univerzity obrany. Oproti ostatním fakultám, sídlícím v Brně, se Fakulta vojenského zdravotnictví nachází v Hradci Králové. Vznikla při zřízení Univerzity obrany v roce 2004 z královéhradecké Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně.

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany
Facultas Medicinae Militaris
Faculty of Military Health Sciences
Budovy fakulty v ulici Akademika Heyrovského
Vedení fakulty
Děkan (seznam) prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Proděkanka pplk. MUDr. Jana Fajfrová, Ph.D.
Proděkan pplk. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc.
Proděkanka doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Proděkan plk. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA
Předseda AS plk. Doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
Tajemník Ing. Jan Komárek
Základní informace
Motto Docendo discimus.
Učíce jiné učíme sebe.
Datum založení 2004
Status státní[1]
Kontaktní údaje
Souřadnice
fvz.unob.cz

HistorieEditovat

Dějiny vojenského zdravotnického školství jsou spojeny s Hradcem Králové od roku 1951, kdy byla rozkazem prezidenta zřízena Vojenská lékařská akademie. Jméno Jana Evangelisty Purkyně získala do svého názvu v roce 1955. Roku 1958 byla Akademie zrušena a na jejím místě vznikl Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkyně. Vojenští lékaři byli od tohoto roku vyučováni ve vzájemné spolupráci Ústavu a nově vzniklé civilní Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1976 byli v podobném režimu, tedy ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy, připravováni vojenští farmaceuti. Ke dni 1. září 1988 byl Ústav transformován do obnovené Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně (VLA JEP).[2]

Dle zákona č. 214/2004 Sb. došlo ke zřízení Univerzity obrany se sídlem v Brně. Tímto předpisem došlo ke sloučení Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a VLA JEP. Vojenská lékařská akademie byla tímto transformována ve Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, dislokována zůstala v Hradci Králové.[2]

StrukturaEditovat

Kromě děkanátu má fakulta osm kateder:[3]

 • Katedra epidemiologie (K-301)
 • Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu (K-302)
 • Katedra radiobiologie (K-303)
 • Katedra toxikologie a vojenské farmacie (K-304)
 • Katedra vojenské chirurgie (K-305)
 • Katedra vojenského vnitřního lékařství a hygieny (K-306)
 • Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství (K-307)
 • Katedra molekulární patologie a biologie (K-308)

VýukaEditovat

Už od roku 1994 je vyučován studijní program Vojenský zdravotnický management,[4] a od roku 2009 je vyučován ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice studijní obor Zdravotnický záchranář.

V roce 2014 byly na fakultě akreditovány dva bakalářské studijní programy, tři magisterské a devět doktorských.[5]

Bakalářské studiumEditovat

 • program Specializace ve zdravotnictví, obor zdravotnický záchranář (3letý)
 • program Vojenský zdravotnický management, obor Vojenský zdravotnický management (3letý, v současnosti nevyučován)

Magisterské studiumEditovat

 • program Vojenská farmacie, obor Vojenská farmacie (5letý)
 • program Vojenské všeobecné lékařství, obor Vojenské všeobecné lékařství (6letý)
 • program Vojenské zubní lékařství, obor Vojenské zubní lékařství (5letý)

Doktorské studiumEditovat

 • Epidemiologie
 • Infekční biologie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
 • Toxikologie
 • Vojenská chirurgie
 • Vojenská radiobiologie
 • Vojenské vnitřní lékařství

Neakreditovaná výukaEditovat

Fakulta vzdělává vojenské lékaře, zubní lékaře, farmaceuty a další zdravotnický i nezdravotnický personál zejména formou kariérních, odborných, základních a zdokonalovacích kurzů a odborných stáží.[6]

DěkaniEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam děkanů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Přehled vysokých škol v ČR – 2. Státní vysoké školy [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Dostupné online. 
 2. a b DOHNAL, František. Historie fakulty [online]. Univerzita obrany [cit. 2018-04-15]. Dostupné online. 
 3. Struktura [online]. Brno: Univerzita obrany [cit. 2014-10-27]. Dostupné online. 
 4. Výroční zpráva o činnosti Fakulty vojenského zdravotnictví za rok 2009 [online]. Hradec Králové: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany [cit. 2014-10-27]. Dostupné online. 
 5. Seznam akreditovaných studijních programů [online]. Brno: Univerzita obrany [cit. 2014-10-27]. Dostupné online. 
 6. Výroční zpráva o činnosti Fakulty vojenského zdravotnictví za rok 2013 [online]. Hradec Králové: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany [cit. 2014-10-27]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat