Imunologie

věda studující imunitní systém

Imunologie, někdy též imunobiologie je vědní disciplína zabývající se zkoumáním imunitního systému. Občas bývá ne zcela správně chápána jako odvětví medicíny, její rozsah je však daleko širší.

Edward Anthony Jenner, průkopník vakcinace (portrét James Northcote)

Historie editovat

Nejstarší doložené využití imunologických metod pochází z 10. století z Číny, kde bylo používáno vdechování usušených neštovičných strupů, obsahujících především neaktivní viriony, k ochraně před pravými neštovicemi.[1] Tento způsob, nazývaný variolace, později zdokonalil britský lékař Edward A. Jenner, který použil k očkování proti pravým neštovicím virus neštovic kravských a položil tak základy vakcinace (vacca - latinsky kráva).

Další významnou osobností období zrodu tohoto oboru byl Louis Pasteur, který kromě jiného vyvinul očkování proti anthraxu a vzteklině.

Imunologie poskytla lidstvu vedle vakcinačních programů i moderní způsoby imunoterapie lidských onemocnění, které jsou založeny na použití uměle vytvořených monoklonálních protilátek. Jedná se o hlavní nástroje biologické léčby - imunoterapie, která dnes tvoří zásadní část vývoje nových léčiv.

Klasicky se dělí imunologie podle funkce na:

Laureáti Nobelovy ceny editovat

Reference editovat

  1. FENNER, Frank. Smallpox and its eradicatio. Ženeva: World Health Organization, 1988. Dostupné online. ISBN 92-4-156110-6. Kapitola 6. 

Externí odkazy editovat