2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

jedna z fakult Univerzity Karlovy

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je jednou ze tří fakult, které se hlásí k tradici jediné lékařské fakulty z roku 1348 a které se osamostatnily v roce 1953. V letech 1953 až 1990 se nazývala Fakultou dětského lékařství.

2. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Facultas Medica Secunda
Vedení fakulty
Děkan prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Proděkan prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Proděkanka doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
Proděkan prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
Proděkan prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
Proděkan prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Proděkan prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
Proděkan prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Proděkanka doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
Tajemník Mgr. Jana Šmejcká
Studijní program
Bakalářský 189 (sestra, fyzioterapie)
Navaz. magisterský 56 (fyzioterapie)
Magisterský 1 370 (všeob. lékařství)
Doktorský 381
Základní informace
Původní název Fakulta dětského lékařství
Datum založení

1348 – založení univerzity

1953 – osamostatnění fakulty (Fakulta dětského lékařství)
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
V Úvalu 84/1
Praha 5, Motol
150 06 Praha 5
Telefon + 420 22443 1111
(ústředna FN Motol)
DIČ CZ00216208
Souřadnice
www.lf2.cuni.cz

Fakulta zabezpečuje kompletní vzdělání ve všech oborech medicíny, navíc umožňuje získat i hlubší znalosti ve speciálních oborech dětského lékařství. Při výuce se klade důraz na vývojové aspekty lidského života ve zdraví a nemoci od prenatálního období až po vysoké stáří. Propojení fakulty s Fakultní nemocnicí v Motole, největší fakultní nemocnicí České republiky, usnadňuje komplexní moderní výuku medicíny.

V akademickém roce 2019/2020 na fakultě studovalo ve všech ročnících dohromady 1 370 studentů Všeobecného lékařství. V bakalářských oborech 101 sester, 88 fyzioterapeutů a v navazujícím magisterském programu 56 fyzioterapeutů. V univerzitě třetího věku měla fakulta 165 posluchačů.[1]

Studijní oboryEditovat

Bakalářské studium
 • Fyzioterapie (3)
 • Všeobecné ošetřovatelství (3)
 • Pediatrické ošetřovatelství (3)
Navazující magisterské studium
 • Fyzioterapie (2)
Magisterské studium
 • Všeobecné lékařství (6)
Doktorské studium[2]
 • Antropologie
 • Biochemie a patobiochemie
 • Biologie a patologie buňky
 • Biomedicínská informatika
 • Biomechanika
 • Experimentální chirurgie
 • Farmakologie a toxikologie
 • Fyziologie a patofyziologie člověka
 • Gerontologie
 • Imunologie
 • Kardiovaskulární vědy
 • Kineziologie a rehabilitace
 • Lékařská biofyzika
 • Mikrobiologie
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 • Neurovědy
 • Preventivní medicína
 • Zobrazovací metody v lékařství

Kolegium děkana[3]Editovat

 • prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – děkan
  • prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. – proděkan pro personální problematiku
  • doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. – proděkanka pro studium klinických oborů
  • prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. – proděkan pro specializační vzdělávání, celoživotní vzdělávání a vnější vztahy
  • prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. – proděkan pro studium a akademické kvalifikace
  • prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a investice
  • prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
  • prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti
  • doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a zahraniční záležitosti
   • PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA – člen kolegia děkana pro nelékařské studijní programy
   • Mgr. Petra Fabingerová – koordinátorka mezinárodních studentů
   • MUDr. Martin Holcát, MBA – zástupce FN Motol
   • Mgr. Jana Šmejcká – tajemnice fakulty
   • MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. – stálý host kolegia děkana za akademický senát

Významné osobnosti fakultyEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. ANDREAS, Mgr Petr; PH.D. Počty studentů. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [online]. 2017-11-08 [cit. 2020-02-12]. Dostupné online. (česky) 
 2. HRUŠKOVÁ, PhDr., Marta. Doktorské studijní programy. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [online]. 2013-10-15 [cit. 2019-10-15]. Dostupné online. (česky) 
 3. HEJLOVÁ, Bc Marie. Kolegium děkana. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [online]. 2014-01-30 [cit. 2019-10-13]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazyEditovat