Rektor Univerzity Karlovy

nejvyšší představitel Univerzity Karlovy

Rektor Univerzity Karlovy je volený akademický orgán. Představuje hlavu celé univerzity a je ztělesněn osobou z její akademické obce. Současným 508. rektorem je od února 2014 profesor Tomáš Zima.

Univerzita Karlova
Rektor
Úřadující
prof. Tomáš Zima

od 1. února 2014
Sídlo Karolinum
Nominuje Akademický senát UK
Jmenuje Prezident České republiky
Funkční období čtyřleté, max. dvě za sebou
První ve funkci Jindřich z Etwatu neboli z Prenzlau, od 1366
Vytvoření Listina Karla IV.
7. dubna 1348
Webová stránka Rektor UK
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

Související informace naleznete také v článku Seznam rektorů Univerzity Karlovy.

Rektor býval od středověku vrcholným reprezentantem volené univerzitní samosprávy. Z nejstaršího období existence pražské univerzity se nedochovaly rektorské úřední knihy. Z tohoto důvodu neznáme jména všech rektorů v předhusitském období.[1] Funkce rektora existovala snad již od založení univerzity a rektoři bývali po své volbě do úřadu uváděni ve svatovítské katedrále. Nesporně lze funkci rektora v Praze sledovat od roku 1358. První v pramenech jménem doložený rektor pražského vysokého učení byl roku 1366 Jindřich z Etwatu. Nejstarší doložená volba rektora se konala v roce 1368, kdy byl rektorem zvolen mistr Jindřich z Nanexen.[2]

Rektor byl původně volen na jeden rok. Od poloviny osmdesátých let 14. století byl volen jen na jeden semestr a volba probíhala vždy o svátcích sv. Jiří a sv. Havla, od roku 1403 první všední den po těchto svátcích. V době husitských válek se rektorský mandát opět prodloužil na rok a docházelo i k různým nepravidelnostem.[1]

PravomoceEditovat

Rektor jedná za univerzitu navenek, činí rozhodnutí, kterými disponuje na základě vysokoškolského zákona České republiky. Je členem České konference rektorů.

Rektor jmenuje a odvolává děkany sedmnácti fakult univerzity, kvestora, prorektory, členy vědecké rady a disciplinární komise univerzity, předkládá rozpočet, výroční zprávu o hospodaření a hodnocení a vydává opatření.

CharakteristikaEditovat

Rektora jmenuje a odvolává na návrh Akademického senátu Univerzity Karlovy prezident České republiky. Návrh na jmenování je předkládán prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který také navrhuje mzdu. Funkční období je čtyřleté a stejná osoba může funkci vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období.

Úřad výkonu funkce se nazývá rektorát a sídlí v Karolinu.

Kolegium rektoraEditovat

Kolegium rektora představuje stálý poradní orgán rektora.[3]

 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor
 • prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. – prorektor pro vnější vztahy
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor pro akademické kvalifikace
 • prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor pro rozvoj
 • doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor pro vědeckou činnost
 • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka pro studijní záležitosti
 • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka pro evropskou problematiku
 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.– prorektor pro tvůrčí a ediční činnost
 • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA – prorektor pro zahraniční styky a mobilitu
 • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti
 • MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř Univerzity Karlovy
 • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. – kvestor
 • Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. – předseda Akademického senátu UK
 • MUDr. Josef Fontana
 • prof. ThDr. Jan B. Lášek
 • doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
 • Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
 • prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
 • Mgr. Michal Zima – zástupce studentů

ReferenceEditovat

 1. a b NODL, Martin. Volba rektora pražského vysokého učení. In: NODL, Martin; SOMMER, Petr. Jeden den ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. S. 168.
 2. Dějiny Univerzity Karlovy I 1347/1348–1622. Praha: Karolinum, 1995. S. 61. 
 3. Kolegium rektora. Univerzita Karlova. Dostupné online [cit. 2020-10-27]. 

Externí odkazyEditovat