Imatrikulace

uvedení studenta do vysokoškolského studia

Imatrikulace (také immatrikulace, z lat. in-matriculo, zapisuji do seznamu) je zápis do úředního seznamu. Nejčastěji se používá pro slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Studenti se shromáždí v aule, vyslechnou projevy rektora a děkana i znění univerzitního slibu. Pak předstupují před zástupce školy, většinou rektora (či prorektora), děkana (příp. proděkana) a před zástupce učitelského sboru. Ti jsou oblečeni ve slavnostních talárech. Vedoucí funkcionáři mají řetězy s medailemi jako odznak své funkce. Důležitými osobami jsou pedel univerzity a pedel fakulty – ti nesou žezla. Na žezlo fakulty student přikládá dva prsty a slibuje, že bude pilným studentem a bude ctít jméno školy. Tento akademický obřad je však v podstatě dobrovolným (a tradičním) ceremoniálem (podobně jako promoce), nicméně žádné právní důsledky z něj podle vysokoškolského zákona (např. v ČR) nevyplývají, ty vyplývají většinou již z předchozího zápisu studenta ke studiu na dané vysoké škole (v ČR do tzv. registru SIMS neboli Sdružené informace matrik studentů).

Imatrikulace na Oxfordu
Další významy jsou uvedeny na stránce Imatrikulace (rozcestník).

Imatrikulační slib editovat

Jádrem imatrikulační slavnosti je složení slibu. Univerzitní sliby se patrně vyvinuly z podobných, ale mnohem obsáhlejších slibů, které skládali například adepti lékařství, když vstupovali do učení ke zkušenému lékaři a ucházeli se tak o členství v určitém cechu. V novověku se univerzitní obřady i sliby výrazně zjednodušily a v mnoha zemích úplně zrušily. V České republice se tato tradice udržuje a například imatrikulační slib Karlovy univerzity zní takto:

Slibuji, že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Článek 56 Statutu UK.

Související články editovat

Externí odkazy editovat