Žezlo (z řeckého σχήπτρον skeptron: hůl, berla; skeptein: podpírat se) je součást korunovačních klenotů. Bývá to „na jeden loket dlouhá“ hůl z drahého kovu, zpravidla bohatě zdobená a posázená drahokamy. Je symbolem světské moci panovníka, zejména císaře a krále, později též knížete.

Tento článek je o části korunovačních klenotů. O železničním zabezpečovacím zařízení pojednává článek žezlo (železnice).

Žezlo jako symbol mociEditovat

Polské berło je insignie odvozená od palcátu, jež se drží podobně jako žezlo – tradiční symbol nejvyššího vojenské hodnosti. Dnes je symbolem polského maršála.

Také prezident Ukrajiny obdrží při uvedení do funkce společně s úředním řetězem tzv. bulavu (Булава), která dosud slouží jako symbol moci.

Z bojových bakulí (palcátů) je odvozena úřední berla (ceremonial maces), jež se používají jak v britském parlamentním systému, tak na anglo-amerických univerzitách.

Jednu zvláštnost má také Francie: francouzský král s sebou nosil dvě žezla: jedno do výše hlavy a jedno kratší, které symbolizuje spravedlnost („main de justice“). Na jedné malbě od Françoise Gérarda z roku 1805 se nachází odpovídající podoba Napoleona v korunovačním ornátu.

Právo nosit maršálskou hůl, druh žezla, měli i němečtí velkoadmirálové nebo maršálové pozemního vojska.

LiteraturaEditovat

  • CHYTIL, Karel; VRBA, Karel; PODLAHA, Antonín. Korunovační klenoty království Českého. Praha: Archeologická komise při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, 1912. Dostupné online. S. 57–60. 

Externí odkazyEditovat