Korunovační klenoty

Korunovační klenoty, jinak nazývané korunovační insignie či regalia, jsou výjimečné symbolické předměty, které se používají jako atributy vlády při slavnostních situacích země či státu, zejména při korunovaci panovníka, nejvýznamnějších aktech jeho vlády nebo při významných výročích státu.

České korunovační klenoty
Rakouské císařské korunovační klenoty
Uherské korunovační klenoty

Korunovační klenoty jsou symbolem moci panovníka. Korunovačními klenoty jsou nejčastěji: koruna, žezlo, jablko, meč, pečeť, erb, zástava, plášť, korunovační prsten, či trůn.

Korunovační klenoty jednotlivých zemí editovat

Nejstarší korunovační klenoty panovníků v Evropě jsou: lombardská železná koruna (druhá polovina 4. století, nyní v Miláně), koruna a jablko císařů římských (10. století, nyní ve Vídni) a uherská koruna (11. až 13. století, nyní v Budapešti). Hned po nich následují česká Svatováclavská koruna (1346) a žezlo francouzských králů ze 14. století. Všechny ostatní níže jmenované klenoty jsou buď mladší, nebo byly tak zásadně přepracovány, že na nich zůstaly jen jednotlivé starožitné prvky.

Externí odkazy editovat