Česká konference rektorů

orgán reprezentující vysoké školy v Česku, sdružující jejich rektory

Česká konference rektorů (zkratka ČKR) je orgán reprezentace vysokých škol České republiky, který sdružuje rektory veřejných, státních i soukromých vysokých škol, akreditovaných v ČR. ČKR byla založena 28. ledna 1993[1] a sídlí v Brně.

Poslání editovat

Cílem ČKR je jednak koordinovat stanoviska vysokých škol v zásadních otázkách rozvoje vzdělanosti a vědy, vysokých škol a jejich studentů i pracovníků, jednak prosazovat jejich zájmy ve veřejnosti a při jednání se státními orgány a udržovat styky s obdobnými sdruženími v zahraničí.[2]

Historie editovat

ČKR vznikla z Klubu rektorů, který byl ustaven 26. dubna 1990 v Žilině. Prvním předsedou byl zvolen prof. Milan Jelínek († 30. 1. 2014), rektor Masarykovy univerzity v Brně, kde byla v roce 1992 také zřízena kancelář klubu. V září 1992 byla vytvořena česká a slovenská sekce Klubu rektorů, předsedou české sekce byl zvolen prof. Zdeněk Kovář († 14. 12. 2014), rektor Technické univerzity v Liberci. Ze sekcí pak vznikla Slovenská rektorská konference (25. 11. 1992) a Česká konference rektorů (28. 1. 1993). Prvním předsedou ČKR byl na prvním zasedání 28. ledna 1993 zvolen prof. Zdeněk Kovář a kancléřem prof. Martin Černohorský, rektor Slezské univerzity v Opavě. Členy ČKR byli tehdy rektoři všech 27 českých vysokých škol. Podle zákona o vysokých školách z roku 1998 tvoří ČKR spolu s Radou vysokých škol reprezentaci vysokých škol v ČR.[3]

ČKR rychle navázala řadu významných mezinárodních kontaktů s obdobnými organizacemi a stala se členem důležitých mezinárodních organizací, například Asociace evropských univerzit (CRE), která se později sloučila s dalšími a vytvořila Evropskou univerzitní asociaci (EUA). V dubnu 2011 byl rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl zvolen do Výkonného výboru EUA, jehož členem byl do dubna 2015. V roce 2017 se podobná situace opakovala. Na návrh ČKR byla členkou Výkonného výboru EUA na čtyřleté funkční období (2017-2021) na Valném shromáždění EUA (Norsko, Bergen, duben 2017) zvolena prof. Hana Machková, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze.[1]

Struktura editovat

Vrcholným orgánem ČKR je plénum, které se schází nejméně dvakrát do roka a volí předsedu a pět místopředsedů na období dvou let. Plénum tvoří rektoři 26 veřejných a 2 státních vysokých škol, a také 17 soukromých vysokých škol. Dělí se do dvou komor – rektoři veřejných a státních vysokých škol, rektoři soukromých vysokých škol –, přičemž rektoři první komory mají každý jeden hlas, kdežto rektoři druhé komory se dělí o tzv. kuriální hlasy. Každá z komor si volí svého předsedu a místopředsedy v počtu, na kterém se předem dohodne. Agendu ČKR vyřizuje Kancelář ČKR v čele s tajemníkem ČKR.[2]

Předsedové ČKR editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b c d FOJTÍKOVÁ, Marie. K historii České konference rektorů [online]. Brno: Česká konference rektorů, 2016-10-01, rev. 2018-04-13 [cit. 2018-05-02]. Dostupné online. 
  2. a b Statut ČKR [online]. Zlín: Česká konference rektorů, 2014-04-10 [cit. 2014-12-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-10-09. 
  3. § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Dostupné online.

Externí odkazy editovat