Akademická obec

souhrn učitelů, vědeckých pracovníků a studentů vysoké školy

Akademická obec je podle českého vysokoškolského zákona souhrn všech akademických pracovníků a studentů dané vysoké školy (akademická obec vysoké školy) nebo dané fakulty (akademická obec fakulty).[1] Toto společenství vychází z původního pojetí univerzity jako universitas magistrorum et scholarium (společenství učitelů a studentů).

Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří plní funkci učitelů a kteří dále vykonávají vědeckou, výzkumnou či jinou tvůrčí činnost. Jde tedy např. o profesory, docenty, odborné asistenty, asistenty, lektory apod. Členem akademické obce se také stane student ve chvíli, kdy je zapsán ke studiu na vysoké škole. Úspěšným složením státních závěrečných zkoušek přestává být studentem a tím i členem akademické obce.[2] Pozdějšími slavnostními projevy (resp. akademickými obřady) těchto už proběhlých okamžiků je imatrikulace a promoce.

Všem členům akademické obce jsou zaručena určitá akademická práva a svobody. Je to především svoboda vědeckého bádání nebo umělecké tvorby a zveřejňování výsledků tohoto bádání či tvorby, svoboda vyučovat různé vědecké názory či umělecké směry a svoboda výběru, které z nich je možné se učit, právo volit a být volen do akademických senátů a dalších akademických orgánů a právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.[3]

Reference

editovat
  1. § 3 a § 25 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
  2. § 3, § 60 a § 70 zákona o vysokých školách.
  3. § 4, § 8 odst. 1 a § 26 odst. 1 zákona o vysokých školách.

Externí odkazy

editovat