Rudolf Horský (husitský kněz)

český duchovní, esperantista, náboženský spisovatel, profesor, publicista, teolog a vysokoškolský pedagog

Rudolf Horský, původním jménem Rudolf Hovádek (4. prosince 1914 Vamberk4. srpna 2001 Praha), byl český teolog, katecheta, duchovní a biskup Církve československé husitské, profesor a děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze.

prof. ThDr. Rudolf Horský
Narození 4. února 1914
Vamberk
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí 4. srpna 2001
Praha
ČeskoČesko Česko
Povolání esperantista, kněz, pedagog a spisovatel
Nuvola apps bookcase.svg Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

ŽivotEditovat

Pod svým vlastním jménem Rudolf Hovádek absolvoval gymnaziální studia v letech 1925–1933 s doplňkovou maturitou z latiny v roce 1934. Poté studoval na Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké (HČEFB), kněžského svěcení se mu dostalo v CČS/H/ již roku 1936, kdy také začal působit jako učitel náboženství na pražských školách.

Do duchovenské služby nastoupil po státních fakultních zkouškách 1. 10. 1938 v Praze-Dejvicích, poté (19401949) byl farářem v náboženské obci Praha-Žižkov. V roce 1939 se oženil s Annou roz. Boučkovou, s níž měl tři dcery. Pod svým změněným jménem Rudolf Horský si doplnil pedagogické a psychologické vzdělání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na základě obhájené disertační práce Krise náboženské výchovy a cesty z ní získal 17. 12. 1947 doktorát teologie na HČEFB a stal se v ústředním úřadu CČS/H/ sekretářem pro nedělní školy. Od roku 1949 byl farářem v Tmani u Zdic a současně zastával funkci přednosty školského oddělení Úřadu patriarchy CČS/H/.

Na nově ustavené Husově československé bohoslovecké fakultě (HČBF) působil v letech 19501962 jako profesor katechetiky (s přerušením v letech 19511953, kdy byl biskupem ostravským). Vzhledem k vážnému onemocnění prof. ThDr. Otto Rutrleho převzal v roce 1962 vedení katedry praktické teologie a byl též děkanem fakulty. Svou akademickou dráhu na HČBF uzavřel roku 1980. Paralelně se svým učitelským úvazkem vykonával duchovenskou službu v náboženských obcích Dobříš a Přerov nad Labem, již jako důchodce v letech 19801992 zastával místo faráře v Praze-Záběhlicích/Spořilově.

Jeho základním oborem byla katechetika, kterou studoval a v níž i z praktického hlediska vynikal. Kromě dalších aktivit byl ideovým zakladatelem institutu nedělních škol v CČS/H/, k dalším zájmovým oblastem patřilo především studium života a díla Jana Amose Komenského, jehož propagoval přednáškově i publicisticky. Po léta byl činný v domácím i zahraničním křesťanském esperantském hnutí jako dlouholetý předseda české sekce KELI (Kristana Esperantista Ligo Internacia).

DíloEditovat

Knihy a skriptaEditovat

 • Úvod do katechetiky (díl I.). Praha 1955
 • Bohoslužebné předměty a symboly v církvi československé. Praha 1963
 • Výbor ze zákonů, nařízení a sněmovních usnesení ve věcech náboženských a církevních. Praha 1965
 • Jak poskytujeme svátost útěchy nemocným v církvi československé. Praha 1966
 • Radostné křesťanství : Metodická příručka pro posluchače Husovy fakulty, pro faráře a sbory služby (spolu s Miroslavem Durchánkem). Praha 1968
 • Cesta k světlu. Praha 1970
 • O svátostech a o křesťanském pohřbu s připojením pohřebních kázání (spolu s Miroslavem Durchánkem). Praha 1976
 • Cesta: Otázky a odpovědi. Praha 1979, 1989

Sborníky a pomůcky pro výuku náboženstvíEditovat

 • Písně nedělní školy církve československé : Hudební doprovod dodatku školního zpěvníku. Praha 1948
 • Ze života prvotní církve: Sbírka úloh nedělních škol církve československé. Praha 1949
 • Pomůcky pro duchovní péči o mladé příslušníky církve československé. Praha 1951
 • Jak pracujeme s dětmi (Příručka pro učitele náboženství a laické kazatele). Praha 1952

Studie, eseje a článkyEditovat

 • Vycházely především v dvouměsíčníku Náboženská revue církve československé (později v Theologické revui CČS/H/), týdeníku Český zápas a v kalendáři Blahoslav.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • LUKEŠOVÁ, Anna. Náš rozhovor s bratrem profesorem Rudolfem Horským. Český zápas, roč. 75, 3/1995, s. 4
 • SALAJKA, Milan. Profesoru ThDr. Rudolfu Horskému k jeho 65. narozeninám. Theologická revue CČSH 12/6, 1979, s. 161
 • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : I. díl : A–J. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 634 s. ISBN 80-7185-245-7. S. 502. 
 • JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

Biskup ostravské diecéze Církve československé
Předchůdce:
Ferdinand Stibor
19511953
Rudolf Horský
Nástupce:
Gabriel Chrobáček
Děkan Husovy československé bohoslovecké fakulty
Předchůdce:
Zdeněk Trtík
19681972
Rudolf Horský
Nástupce:
Miloslav Kaňák